NEA

Η Μπρατισλάβα θα φιλοξενήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η Μπρατισλάβα επιλέχθηκε ως έδρα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ). Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας έλαβε 15 εκ των συνολικά 28 ψήφων.   Τέσσερις χώρες της ΕΕ προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν την ΕΑΕ στις ακόλουθες πόλεις: -Σόφια (Βουλγαρία) -Λευκωσία (Κύπρος) -Ρίγα (Λετονία) -Μπρατισλάβα (Σλοβακία) Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στις 14 Μαρτίου 2019. Η οριστική απόφαση σχετικά με την έδρα της ΕΑΕ λήφθηκε ...

Το Συμβούλιο θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες παγκοσμίως

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η ΕΕ θέσπισε αυστηρότερους κανόνες για τους έμμονους οργανικούς ρύπους που απαριθμούνται στον κατάλογο των άκρως τοξικών ουσιών του ΟΗΕ. Ο κανονισμός που εξέδωσε το Συμβούλιο εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τις εν λόγω χημικές ουσίες. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν τον κανονισμό με τις τελευταίες τροποποιήσεις της Σύμβασης της Στοκχόλμης, η οποία αποτελεί το παγκόσμιο νομικό πλαίσιο για την εξάλειψη της παραγωγής, της χρήσης, της εισαγωγής και της ...

Μη ενεργειακές πυρηνικές τεχνολογίες: Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο τους

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για τις μη ενεργειακές πυρηνικές και ραδιολογικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των πυρηνικών και ραδιολογικών τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η έρευνα και το περιβάλλον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα στα πεδία αυτά. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τρεις συγκεκριμένους στόχους: -εξασφάλιση του εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα για ιατρική χρήση ...

Το πρώτο πολυετές σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία στη Δυτική Μεσόγειο γίνεται πραγματικότητα

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Για πρώτη φορά θεσπίζονται πιο μακροπρόθεσμοι κανόνες για καλύτερη προστασία των ιχθυαποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Στόχος των κανόνων αυτών είναι η αναζωογόνηση των εξαντλημένων αποθεμάτων και η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας της αλιείας στην περιοχή. Το Συμβούλιο ενέκρινε τύποις έναν νέο κανονισμό για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα (δηλαδή εκείνα που ζουν στον βυθό της θάλασσας) σε μια περιοχή που καλύπτει κυρίως τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ύδατα. Στα κυριότερα μέτρα του σχεδίου περιλαμβάνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αλιευτικών προσπαθειών όσον αφορά τα βασικά ιχθυαποθέματα για όλες τις τράτες ...

Πολιτική θεωρήσεων: Η ΕΕ επικαιροποιεί τους κανόνες προκειμένου να διευκολύνει τους νόμιμους ταξιδιώτες και να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του κανονισμού για τον κώδικα θεωρήσεων οι οποίες θα βελτιώσουν τις συνθήκες για τους νόμιμους ταξιδιώτες και θα αυξήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η παράνομη μετανάστευση.   Καλύτερες συνθήκες για τους νόμιμους ταξιδιώτες Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίζουν ταχύτερες και σαφέστερες διαδικασίες για τους νόμιμους ταξιδιώτες, ιδίως: -επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων από 6 μήνες έως το αργότερο 15 ημέρες πριν από το ταξίδι -παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ...

Μια δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες: έγκριση νέων κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η ΕΕ δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους αξιόπιστους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες και διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης από αρχικό στάδιο, με στόχο την πρόληψη της αφερεγγυότητας. Το Συμβούλιο εξέδωσε επισήμως την οδηγία για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Ο γενικός στόχος ...

Χρηματοδότηση των πολιτικών μετανάστευσης, συνόρων και ασφάλειας: καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η ΕΕ διευρύνει την εμβέλεια της στήριξής της σε μέτρα στους τομείς της μετανάστευσης, της διαχείρισης των συνόρων και της ασφάλειας, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλο και πιο σοβαρών προβλημάτων. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική γενική προσέγγιση ως προς τρεις τομεακές προτάσεις του τομέα εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το διάστημα 2021-2027. Τα θέματα προϋπολογισμού και τα οριζόντια ζητήματα που εξετάζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο ...

Ώθηση της αγοράς καθαρών οχημάτων από την ΕΕ με δεσμευτικούς στόχους στις δημόσιες προμήθειες

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Το Συμβούλιο ενέκρινε δεσμευτικούς στόχους για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες προμήθειες όλων των κρατών μελών. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την ασφάλεια της αγοράς, θα τονώσουν την καινοτομία και θα προωθήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τα καθαρά οχήματα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια της ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη ...

10ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας – YES 2019

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Youth Entrepreneurship Summer program 27 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2019 Το 10ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας – YES 2019 (Youth Entrepreneurship SummerP rogram – YES Program), το οποίο διοργανώνεται φέτος για 10η συνεχή χρονιά, είναι το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο και απευθύνεται σε μαθητές λυκείου. Έχει ως στόχο να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και να εκπαιδευτούν οι μαθητές λυκείου σε έναν νέο τρόπο σκέψης που ενισχύει την καινοτομία ...

Κλείνουν οι αιτήσεις για 5 Ιδρύματα στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία»

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Σε λίγες ημέρες κλείνουν οι αιτήσεις για τα  πέντε από τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία της Equal Society.  Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ο Οργανισμός προσφέρει υποτροφίες μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσφέρει σε νέους και νέες την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν στα κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής τους σε μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές. Οι ...

Σελίδα 1 απο 22412345...102030...Τελευταία »
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.