NEA

Πρόγραμμα Εθελοντισμού της Greenpeace

Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2022
Έχετε πάθος για τον πλανήτη και επιθυμείτε να προσφέρετε περισσότερα; Η Greenpeace προσφέρει 15.000 θέσεις εθελοντών παγκοσμίως για ποικίλλες δραστηριότητες, από τη δημιουργία πινακίδων μέχρι την οργάνωση ειρηνικών διαδηλώσεων και την κατάληψη βάσεων εξόρυξης. Προσφέρονται 4 είδη εθελοντισμού: - Δημιουργία της δική σας καμπάνιας, - Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το τοπικό γραφείο Greenpeace στην περιοχή σας και να μάθετε που υπάρχει ζήτηση για εθελοντές,

Η ΕΕ συνιστά στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, Μολδαβίας Γεωργίας & γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας

Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2022
photo by ALEXANDRE LALLEMANDΣτις 17 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις γνώμες της σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ, τις οποίες υπέβαλαν η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Γεωργία κατόπιν πρόσκλησης του Συμβουλίου.

Ένας νέος τρόπος ζωής αναδεικνύεται στην Μυτιλήνη, μέσα από την αναβάθμιση σημαντικών έργων, χάρη στη συμβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2022
Μια σειρά από δράσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» με την υποστήριξη της Ολυμπιονίκη, Κλέλιας Πανταζή. Η πρωτοβουλία «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου» πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο για ένα μήνα, από τις 06 Ιουνίου έως τις 06 Ιουλίου και το κύριο θέμα της είναι «Μυτιλήνη, ένας νέος τρόπος ζωής». Η πρωτοβουλία, μια κοινή προσπάθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην ανάδειξη ...

Η ΕE χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO σχετικά με βασικές πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες & δίκαιη πράσινη &ψηφιακή μετάβαση

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by ALEXANDRE LALLEMANDΗ Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) των σημαντικών πολιτικών συμφωνιών σχετικά με την οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς και την οδηγία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι για να ισχύσουν χρειάζονται την επίσημη έγκριση των συννομοθετών, θα προστατεύσουν την αξιοπρέπεια στην εργασία και ...

Η Επιτροπή χαιρετίζει τους στόχους των κρατών μελών για μια πιο κοινωνική Ευρώπη έως το 2030

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by Henri Lajarrige LombardΣτη σύνοδο, οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ παρουσίασαν τους εθνικούς στόχους τους για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων έως το 2030. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ισχυρή δέσμευση των κρατών μελών να καταστήσουν την Ευρώπη μια ήπειρο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και με ανεξάντλητες ευκαιρίες. Αναλαμβάνοντας εθνικές δεσμεύσεις, τα κράτη μέλη στηρίζουν τις κοινές προσπάθειες ...

Το Κοινοβούλιο κινεί τη διαδικασία για την τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by Guillaume PérigoisΤο Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων και συνεχιζόμενων κρίσεων, οι ευρωβουλευτές έκαναν χρήση του δικαιώματός τους που απορρέει από τις Συνθήκες της ΕΕ για να ζητήσουν την τροποποίηση των θεμελιωδών κειμένων της Ένωσης στις εξής κατευθύνσεις: -Μεταρρύθμιση των ...

Το Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει μια δίκαιη πράσινη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by Federico Respini Το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Τα κράτη μέλη καλούνται να εγκρίνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των εργασιακών και κοινωνικών πτυχών των πολιτικών για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον. Με τη σύσταση ενθαρρύνονται ορισμένες δράσεις για τη στήριξη των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα δίνοντας ώθηση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και διευκολύνοντας ...

COVID-19: Επίτευξη προσωρινής πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παράταση ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by Clay Banks Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν για την παράταση ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID έχει συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ισχύς του κανονισμού για τη θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ θα παραταθεί κατά ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου 2023. Με την παράταση ισχύος ...

Σύσταση του Συμβουλίου για την τόνωση της μάθησης για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by Daoudi Aissa Οι υπουργοί ενέκριναν σύσταση προς τα κράτη μέλη καλώντας τα να τονώσουν και να υποστηρίξουν πολιτικές και προγράμματα σχετικά με τη μάθηση για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι όλων των ηλικιών αποκτούν τις γνώσεις για να ζήσουν με πιο βιώσιμο τρόπο, αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και αναλαμβάνουν δράση για ...

Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη ανάλυση των προτάσεων που προέκυψαν από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022
photo by Christian Lue Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Μετά από ένα έτος συζητήσεων, η Διάσκεψη έληξε στις 9 Μαΐου 2022. Κατά την τελετή λήξης στο Στρασβούργο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου έλαβαν τελική έκθεση από τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη, η οποία περιείχε 49 ευρείες, φιλόδοξες και ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.