NEA

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος, 2022
 Lisa BoonaertsΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»). Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις ...

Βιώσιμες πόλεις: Μετασχηματίζοντας τα αστικά τοπία της Ευρώπης

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022
Από την κλιματική ουδετερότητα έως την κυκλική οικονομία, από τον καθαρότερο αέρα έως τις καθαρότερες μεταφορές, η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Οι πόλεις, όπου ζει η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων, πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Ευρώπης. Το ερώτημα είναι το εξής: πώς μπορούν οι πόλεις να γίνουν βιώσιμες; Το Ταλίν, η πρωτεύουσα της Εσθονίας, ανακηρύχθηκε πρόσφατα νικητής του Βραβείου Πράσινης Πρωτεύουσας της ...

Κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και το περιβάλλον

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) δημοσίευσαν πρόσφατα την περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές (EMTER), η οποία αποτελεί μια κοινή εκτίμηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών. Πήραμε συνέντευξη από τον Stéphane Isoard, επικεφαλής της ομάδας του ΕΟΠ για θέματα υδάτων και θάλασσας, ο οποίος ηγείτο της ομάδας εργασίας του ΕΟΠ που συνέταξε την έκθεση. Ποιος στόχος επιδιώχθηκε με ...

Συχνότεροι και σοβαρότεροι κλιματικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη – δημοσιεύθηκε νέα περιφεριακή επισκόπηση

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022
Photo by Kelly Sikkema on UnsplashΚαθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλοι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνονται σε συχνότητα και σοβαρότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτούνται αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και τον σχεδιασμό της προσαρμογής. Η νέα διαδραστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρέχει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι κλιματικοί κίνδυνοι στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Η νέα έκθεση του ΕΟΠ σχετικά με τους ...

Young Entrepreneurs Challenge

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022
Το Young Entrepreneurs Challenge καλεί νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, με φρέσκες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες βασισμένες στην τεχνολογία, να υποβάλουν ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων στον ιστότοπο του διαγωνισμού. Οι φιναλίστ επιλέγονται για τον Μεγάλο Τελικό με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού που είναι η αειφορία, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική καινοτομία. Ο νικητής, ο οποίος επιλέγεται από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιχορηγείται με 10.000 £ / 11.000 ευρώ, ενώ κάθε φιναλίστ λαμβάνει επίσης 1.000 £ / 1.100 ευρώ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 25 ετών κατά την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για ιατρικά αντίμετρα: Πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022
https://unsplash.com/photos/wnSEwHMhxhoΗ ΕΕ κάνει ένα ακόμη βήμα για να βελτιώσει την αντίδρασή της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με νέο νομοθέτημα που θα διευκολύνει την αγορά φαρμάκων, εμβολίων και πρώτων υλών, θα ενεργοποιήσει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης και θα καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων παραγωγής σε περίπτωση νέας υγειονομικής κρίσης. Κύρια στοιχεία Με τον κανονισμό του Συμβουλίου θα συσταθεί Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων, το οποίο θα συντονίζει και θα ενοποιεί δράσεις σχετικές με τα ιατρικά αντίμετρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς παρακολούθησης και επιτρέπει την προμήθεια και την αγορά αντιμέτρων. Ορίζει τον τρόπο ενεργοποίησης του μηχανισμού «EU-FAB» —ενός δικτύου παραγωγικών ικανοτήτων οι οποίες θα είναι συνεχώς διαθέσιμες για την παρασκευή εμβολίων και φαρμάκων— καθώς και της έρευνας έκτακτης ανάγκης.

Μερικές σκέψεις για τα είκοσι χρόνια του ευρώ: Κοινό άρθρο από μέλη του Eurogroup

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022
Σαν αύριο πριν από είκοσι χρόνια, περίπου 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κράτησαν στα χέρια τους ένα ολοκαίνουργιο νόμισμα, το ευρώ. Από τη Λισαβόνα έως το Ελσίνκι και την Αθήνα, οι πολίτες απέκτησαν τη δυνατότητα να κάνουν αναλήψεις χαρτονομισμάτων ευρώ στα κατά τόπους ΑΤΜ, να κάνουν τα ψώνια τους με ευρώ και να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς να αλλάζουν συνάλλαγμα. Η μετάβαση από 12 εθνικά νομίσματα στο ευρώ ήταν ιστορικά ένα μοναδικό εγχείρημα στο είδος του: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε πάνω από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα ευρώ και κόπηκαν περίπου 52 δισεκατομμύρια κέρματα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002. Αξιοποιώντας την εξάπλωση της ενιαίας αγοράς, το ευρώ έγινε ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μαζί με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus ή την άρση των τελών περιαγωγής εντός της ΕΕ.

Ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Ben Wicks on UnsplashΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή προστασία των ευάλωτων ενηλίκων. Η διαβούλευση εστιάζει στη διασυνοριακή κατάσταση των ενηλίκων που χρήζουν επαρκούς στήριξης προκειμένου να διαχειριστούν προσωπικά και οικονομικά τους ζητήματα, για παράδειγμα λόγω νοητικής αναπηρίας, ψυχικής υγείας ή άνοιας. Τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διασφαλίζονται και στις διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη την ΕΕ. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ που να καθορίζουν ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται ή πώς αναγνωρίζεται μια απόφαση ή μια ιδιωτική εντολή σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου θα συμβάλει ώστε οι ευάλωτοι ενήλικοι και οι οικογένειές τους να αποφύγουν περιττές δυσκολίες».

Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Ngobeni Communications on UnsplashH Επιτροπή δρομολογεί το αγροτικό σύμφωνο, μια πρωτοβουλία η οποία είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο του μακρόπνοου οράματος της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021. Το νέο σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών κοινοτήτων. Θα παράσχει ένα κοινό πλαίσιο συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό, εθνικό, ...

Σταδιακή εφαρμογή του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Louis Reed on UnsplashΟ κανονισμός για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που θα εφαρμοστεί από τις 26 Μαΐου 2022, μπορεί πλέον να εφαρμοστεί σταδιακά χάρη στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη, οι οργανισμοί υγείας και οι οικονομικοί φορείς ανακατένειμαν τους οικονομικούς και άλλους πόρους τους για να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς προκλήσεις της κρίσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει ...

Σελίδα 4 απο 472« Πρώτη...23456...102030...Τελευταία »
                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.