ΕΛΙΑΜΕΠ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988.

Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας.

Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς των ενδιαφερόντων του.

Σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα από τα σημαντικότερα think tanks σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η βράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδημία Αθηνών το 2017 αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής και του έργου που επιτελεί .

Η δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, που περιλαμβάνουν:

-τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-τη διαχείριση της μετανάστευσης

-την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής και Ασίας)

-τις διατλαντικές σχέσεις

-τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή των πολιτών

-τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου

-την ισότητα των φύλων ως οριζόντια θεματική

-τη θρησκεία, την ποικιλομορφία και τον πολιτισμό

-το ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων

-την ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή

-την ενέργεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ:

υμμετέχει σε περισσότερα από 35 έργα, με μια έμπειρη και ανανεούμενη ομάδα ερευνητών.

-Συνεργάζεται με περισσότερα από 300 ιδρύματα, φορείς και ινστιτούτα στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

-Υπήρξε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που φιλοξένησε ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).

-Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ανάμεσα στους 5 πρώτους φορείς (μεταξύ των οποίων είναι και μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια) με το μεγαλύτερο αριθμό έργων και την υψηλότερη χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών σπουδών (Πηγή: Εθνικό Σημείο Επαφής)

Το ΕΛΙΑΜΕΠ:

-Πραγματοποιεί πολυάριθμες ενημερωτικές δράσεις ανοιχτού διαλόγου, μέσα από την παραγωγή δημοσιεύσεων, την ενημέρωση δημοσιογράφων και τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συναντήσεων ομάδων εργασίας.

-Έχει συνεργασίες με ευρύ δίκτυο φορέων σε όλους τους τομείς (όπως φορείς του δημόσιου τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, ιδρύματα χρηματοδότησης, κ.ά.).

-Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα όπως το New Pact for Europe, Mercator European Dialogue, Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), το Arab Reform Initiative (ARI), το European Policy Institutes Network (EPIN), το European Expert Network on Culture and the Audiovisual (EENCA) και το OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions.

Το συνολικό έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ (ερευνητικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκδόσεις, δράσεις σε δίκτυα και θεσμοθετημένες συνεργασίες, χρηματοδότηση και άλλες δραστηριότητες) καταγράφεται λεπτομερώς στις Ετήσιες Εκθέσεις, που δημοσιεύονται ανελλιπώς από το 2006.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.