• Υποτροφία Bachelor στις ΗΠΑ

  Τρίτη, 2 Αύγουστος, 2022

  Το Educations.com προσφέρει υποτροφία έως και 5.000 $ σε φοιτητές από όλο τον κόσμο που θα σπουδάσουν πτυχίο στο εξωτερικό σε κολέγιο ή πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ.

  Επιλέξιμοι υποψήφιοι:

  -Πρέπει να έχει κάνει αίτηση (ή θα κάνει αίτηση) σε κολέγιο ή πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ.
  -Πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση (ή θα κάνει αίτηση) για πτυχίο επιπέδου Bachelor που αρχίζει το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2022.

 • Πρακτική άσκηση EUROCONTROL

  Τρίτη, 2 Αύγουστος, 2022

  Κάθε χρόνο, ο EUROCONTROL, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, προσφέρει σε περισσότερους από 100 νέους την ευκαιρία να μάθουν από τους ειδικούς τους και να εργαστούν σε πολλούς τομείς εξειδίκευσης του EUROCONTROL: επιχειρησιακό, επιχειρηματικό, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνίες κ.λπ.

  Ο EUROCONTROL είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με 44 κράτη μέλη και εργάζεται για την επίτευξη ασφαλούς και απρόσκοπτης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη.
  Τα κεντρικά γραφεία του EUROCONTROL βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και ο οργανισμός έχει γραφεία στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Brétigny, Γαλλία και στο Λουξεμβούργο.

Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών Wish δεσμεύεται να αυξήσει τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές

Πέμπτη, 28 Ιούλιος, 2022

Μετά από διάλογο με την ολλανδική αρχή για τους καταναλωτές και τις αγορές (ACM), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών (CPC), η διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών Wish συμφώνησε να αυξήσει τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές.Στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των εμπορικών πρακτικών των διαδικτυακών πλατφορμών από τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, εντοπίστηκαν ορισμένες ανησυχίες σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Προέκυψαν επίσης ανησυχίες στο πλαίσιο του συντονισμένου ελέγχου του CPC ή της «σάρωσης» διαφημίσεων που σχετίζονται με τον κορονοϊό σε διαδικτυακές πλατφόρμες το 2020. Έπειτα από την έναρξη διαλόγου τον Απρίλιο του 2021, η Wish δεσμεύτηκε να θέσει τέλος σε παραπλανητικές πρακτικές, όπως η προώθηση ψευδών εκπτώσεων (για παράδειγμα, που δεν βασίζονται σε τιμή που είχε πράγματι χρεωθεί) και η χρήση κρυφής εξατομικευμένης τιμολόγησης με βάση τη συμπεριφορά του αγοραστή και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

Δημιουργικός Διαγωνισμός Βιοοικονομίας: Δείξτε μας τη βιοοικονομία στη ζωή σας!

Τρίτη, 26 Ιούλιος, 2022

Οι αιτήσεις και τα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή στην Ουκρανική.

Είστε δημιουργικό άτομο ηλικίας μεταξύ 14 και 35 ετών, που διαμένετε νόμιμα στην ΕΕ-27 ή στην Ουκρανία και ενδιαφέρεστε για τον τομέα της βιοοικονομίας (συστήματα τροφίμων, δασοκομία, κλιματική αλλαγή, αγροτική ανάπτυξη, μπλε βιοοικονομία…); Χρησιμοποιήστε την τέχνη για να συμβάλετε στη βιώσιμη και κυκλική μετάβαση της Ευρώπης!

Εγγραφείτε πριν από τις 15 Αυγούστου 2022 στις 11.59 μ.μ. CET για:

-Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιοοικονομία
-Προσελκύστε τη νεολαία και διευρύνετε τους ορίζοντες σε διάφορες μορφές βιοοικονομίας σε όλη την Ευρώπη
-Δείξτε την ποικιλία της βιοοικονομίας, τις ευκαιρίες και τη σημασία της

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
 • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Λειψυδρία: Η Επιτροπή παρέχει συμβουλές σχετικά με την επανάχρηση του νερού στη γεωργία

Πέμπτη, 4 Αύγουστος, 2022

Στις 3 Αυγούστου, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές και τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ασφαλή επανάχρηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για τη γεωργική άρδευση. Καθώς η Ευρώπη πλήττεται όλο και περισσότερο από ξηρασίες, η επανάχρηση του νερού καθίσταται ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια συμπληρωματική, ασφαλής και προβλέψιμη πηγή νερού και παράλληλα να μειωθεί η πίεση που δέχονται οι υδάτινοι πόροι και να ενισχυθεί η προσαρμογή της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αλιείας και Ωκεανών Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Οι πόροι του γλυκού νερού σπανίζουν και δέχονται όλο και μεγαλύτερες πιέσεις. Σε καιρούς που καταγράφονται πρωτοφανείς θερμοκρασίες, είναι καθήκον μας να σταματήσουμε τη σπατάλη νερού και να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον πόρο αποτελεσματικότερα για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του γεωργικού μας εφοδιασμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σήμερα μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον στόχο αυτό ώστε να εγγυηθούμε την ασφαλή κυκλοφορία, σε όλη την ΕΕ, διατροφικών προϊόντων που παράγονται με ανακυκλωμένο νερό.»  

Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση για νέα έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Ελλάδα την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία

Πέμπτη, 4 Αύγουστος, 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 171 εκατ. ευρώ για έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Tα κονδύλια αυτά χορηγούνται κατόπιν ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στις αρχές του 2022, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρηματοδότηση έργων στα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό πίεση.

Η χρηματοδοτική στήριξη των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται για την προστασία των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται σε δομές του συστήματος υποδοχής. Θα εστιάσει ιδιαίτερα στην εξατομικευμένη διαχείριση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και στην παροχή στήριξης για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.

2 Αυγούστου: τίθενται σε ισχύ νέα δικαιώματα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ

Τετάρτη, 3 Αύγουστος, 2022

Από τις 2 Αυγούστου 2022, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν σε επίπεδο ΕΕ τους κανόνες για την  ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 2019. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και την άδεια φροντίδας. Θεσπίζουν επίσης πρόσθετα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και την οικογενειακή τους ζωή χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν καμία από τις δύο. Τα δικαιώματα αυτά, τα οποία προστίθενται στα υφιστάμενα δικαιώματα άδειας μητρότητας, κατοχυρώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η θέσπισή τους αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας.

Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποσκοπεί στην αύξηση i) της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και ii) της χρήσης του δικαιώματος άδειας για οικογενειακούς λόγους και του δικαιώματος για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.