• DiscoverEU 101

    Παρασκευή, 21 Ιούνιος, 2024

    Είσαι 18 χρονών και κατοικείς σε κάποιο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ετοιμάσου να εξερευνήσεις την Ευρώπη!

    Το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής ετοίμασε ένα απλό οδηγό με όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να προετοιμαστείτε κατάλληλα!

    Καλή περιήγηση!

Αρχική

Πέμπτη, 3 Σεπτέμβριος, 2015

Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

Δευτέρα, 17 Ιούνιος, 2024

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει το νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Το κέντρο γνώσεων βασίζεται στην επιτυχία του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο έχει συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα (από το 2011) και των φορέων χάραξης πολιτικής (από το 2021).

Το κέντρο γνώσεων θα έχει πλέον ευρύτερο πεδίο δράσης και δεν θα περιορίζεται στην ευαισθητοποίηση. Θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και στρατηγικές με βάση την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Για παράδειγμα, το κέντρο γνώσεων θα στηρίξει την οργάνωση θεματικών ομάδων που θα δώσουν τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες στον τομέα της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης να συνεργαστούν σε θέματα προτεραιότητας, καθώς και σε έργα που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη. Θα στηρίξει επίσης τη διοργάνωση εργαστηρίων και επισκέψεων μελέτης, καθώς και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, κατάρτισης, καθοδήγησης και παρακολούθησης εργασιών. Επιπλέον, θα στηρίξει την έρευνα και την ανάλυση προοπτικών. Έτσι, θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες του τομέα και τους ερευνητές να συνεργαστούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ριζοσπαστικοποίησης.

Η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Επιτροπή στήριξε σθεναρά τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την πρόληψη της έκθεσης του κοινού σε επιβλαβές και τρομοκρατικό περιεχόμενο και για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού. Η δημιουργία ενός κέντρου γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αναφέρθηκε στο θεματολόγιο της ΕΕ του 2020 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το κέντρο γνώσεων θα στηρίξει επίσης την εφαρμογή του κανονισμού για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2022, καθώς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Διαδίκτυο.

Πηγή και Φωτογραφίαgreece.representation.ec.europa.eu/news

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Η έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων τονίζει τη σημασία των ανθεκτικών ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων

Παρασκευή, 21 Ιούνιος, 2024

pension adequacy Οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκριναν σήμερα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια των συντάξεων, μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του 2024 για την επάρκεια των συντάξεων, την οποία συνέταξαν η Επιτροπή και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν προστατεύσει το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων. Η ανθεκτικότητα των δημοσίων συντάξεων, καθώς και οι μηχανισμοί αναδιανομής διασφάλισαν την επάρκεια των συντάξεων κατά τη διάρκεια διαφόρων κρίσεων.

Ωστόσο, οι συντάξεις αναμένεται να μειωθούν, γεγονός που απαιτεί ισχυρότερες πολιτικές για την προώθηση μεγαλύτερης διάρκειας επαγγελματικών βίων, της υγιούς γήρανσης, συμπεριληπτικών αγορών εργασίας και μεγαλύτερης ευελιξίας στις πορείες προς τη συνταξιοδότηση. Η έκθεση ζητεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιες συντάξεις για τους πάντες και να αποφευχθεί η αύξηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων όσο μεγαλώνει κανείς, στο πλαίσιο της εν εξελίξει δημογραφικής αλλαγής. Η έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων αποτελείται από δύο τόμους: στον πρώτο αναλύεται η συνολική επάρκεια των συντάξεων της ΕΕ και ο αντίκτυπος των πρόσφατων κρίσεων στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, ενώ στον δεύτερο παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα προφίλ των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη και στη Νορβηγία.

Η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για τα ηλικιωμένα άτομα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η ΕΕ στηρίζει τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και των φροντιστών, καθώς και για την πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα και την παροχή επαρκούς κοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους. Η εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους ηλικιωμένους Ευρωπαίους πολίτες.

Η έκθεση του 2024 για την επάρκεια των συντάξεων και η έκθεση του 2024 για τη δημογραφική γήρανση θα συζητηθούν στην επόμενη διάσκεψη για τη μακροβιότητα στην Ευρώπη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2024. Η πλήρης έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Πηγή και Εικόνα: greece.representation.ec.europa.eu

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Τετάρτη, 19 Ιούνιος, 2024

citizens initiativeΣήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, με τίτλο «Air-Quotas» (Αεροπορικές ποσοστώσεις) και «Stop Destroying Videogames» (Τέρμα στην καταστροφή βιντεοπαιχνιδιών).

Η πρωτοβουλία «Air-Quotas» καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε κάθε χώρα, μηχανισμό ποσοστώσεων άνθρακα των πολιτών, ο οποίος θα ενθαρρύνει την απανθρακοποίηση των επιχειρήσεων μέσω της καταναλωτικής ζήτησης. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες θεωρούν ότι ο νέος αυτός μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις αεροπορικές μεταφορές.

Οι διοργανωτές και διοργανώτριες της πρωτοβουλίας «Stop Destroying Videogames» καλούν την Επιτροπή να υποχρεώσει τους εκδότες που πωλούν ή χορηγούν άδειες για βιντεοπαιχνίδια στην ΕΕ να αφήνουν τα παιχνίδια αυτά σε λειτουργική κατάσταση (δηλ. ικανά να χρησιμοποιούνται), ώστε να αποτρέπεται η εξ αποστάσεως απενεργοποίησή τους από τους εκδότες.

Αμφότερες οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτές. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σ’ αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων.

Η απόφαση καταχώρισης των πρωτοβουλιών βασίζεται σε νομική ανάλυση του παραδεκτού τους βάσει του κανονισμού για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ). Δεν προδικάζει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές ούτε τις ενέργειες στις οποίες, ενδεχομένως, θα προβεί σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις πρωτοβουλίες λάβει την αναγκαία στήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ.

Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας εκφράζει μόνο τις απόψεις της ομάδας των διοργανωτών και διοργανωτριών και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης με ελάχιστους αριθμούς υπογραφών σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αναλάβει ή όχι δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα και να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, μετά την επίσημη καταχώρισή της, δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις σε τομείς της αρμοδιότητάς της.   Οι προϋποθέσεις καταχώρισης είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

Από τότε που καθιερώθηκε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 114 πρωτοβουλίες.

 

 

Πηγή και Εικόνα: greece.representation.ec.europa.eu

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κανόνων για τις χερσαίες και πολυτροπικές μεταφορές, οι οποίοι αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις («κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους»), καθώς και σχετικά με τον νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις μεταφορές («TBER»).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι κανόνες που καθορίζονται στον TBER θα είναι συμπληρωματικοί έναντι των κανόνων που ορίζονται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των χερσαίων και πολυτροπικών μεταφορών (στο εξής: κατευθυντήριες γραμμές ΧΠΜ), οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους. Στις κατευθυντήριες γραμμές ΧΠΜ, η Επιτροπή καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα αξιολογεί τις περιπτώσεις κοινοποιηθείσας δημόσιας στήριξης για βιώσιμες χερσαίες μεταφορές η οποία δεν απαλλάσσεται κατά κατηγορία. Από κοινού, τα δύο αυτά σύνολα κανόνων θα αποτελέσουν ένα επικαιροποιημένο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο κανόνων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των βιώσιμων χερσαίων μεταφορών.

Οι υπό διαβούλευση προτάσεις και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται εδώ.

Κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των χερσαίων και πολυτροπικών μεταφορών

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι ενισχύσεις σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 93 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στα εξής:
– Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να καλύπτουν όλους τους χερσαίους τρόπους μεταφοράς που είναι λιγότερο ρυπογόνοι από τις αμιγώς οδικές μεταφορές, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές και οι βιώσιμες πολυτροπικές μεταφορές. Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους πρόκειται συνεπώς να αντικατασταθούν από τις κατευθυντήριες γραμμές ΧΠΜ.

– Παγίωση και εξορθολογισμός της πρακτικής που ακολουθεί η Επιτροπή με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους και το άρθρο 93 της ΣΛΕΕ. Αυτό θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εισαγωγή νέων κατηγοριών λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων, όπως οι ενισχύσεις για την κατασκευή πολυτροπικών εγκαταστάσεων, οι ενισχύσεις για την έναρξη νέων εμπορικών συνδέσεων και οι ενισχύσεις που συνιστούν αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

– Πρόβλεψη πιο ευέλικτων κανόνων για τις ενισχύσεις που συμβάλλουν άμεσα στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για τη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας (π.χ. ευκολότερη και ασφαλέστερη λειτουργία σε όλα τα εθνικά σιδηροδρομικά συστήματα) για την προώθηση της στροφής από τις οδικές προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

Θέσπιση διασφαλίσεων για τη στήριξη της εισόδου και της ανάπτυξης νέων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά βιώσιμων χερσαίων μεταφορών, για παράδειγμα με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση για την αγορά τροχαίου υλικού και σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των μεταφορών

Ο νέος TBER θα κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων συμβατές με την εσωτερική αγορά και θα τις απαλλάσσει από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης και έγκρισης από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι κατηγορίες ενισχύσεων για πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς περιλαμβάνουν ορισμένα είδη ενισχύσεων υπέρ των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και πολυτροπικών μεταφορών, ιδίως δε ενισχύσεις για τη στήριξη του συντονισμού των μεταφορών, οι οποίες έχουν περιορισμένες δυνατότητες στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
Η απαλλαγή αυτή θα αποτελέσει σημαντική απλούστευση, η οποία θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν γρήγορα ενισχύσεις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιορίζουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, υψηλό ποσοστό των κοινοποιήσιμων σήμερα μέτρων κρατικών ενισχύσεων θα εφαρμόζονται στο μέλλον από τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή. Τούτο συνάδει με την προσέγγιση της Επιτροπής να επικεντρωθεί στην επίτευξη περισσότερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων, με παράλληλη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου.
Επόμενα βήματα

Εκτός από τη διαβούλευση που δρομολογήθηκε σήμερα, το σχέδιο TBER θα συζητηθεί επίσης σε δύο συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ΧΠΜ θα συζητηθεί επίσης σε πολυμερή συνεδρίαση με τα κράτη μέλη.
Με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα σχέδια προτάσεων της Επιτροπής.

Η έγκριση των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών και του νέου TBER έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2025.
Ιστορικό
Οι υπό διαβούλευση προτάσεις ακολουθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου καταλληλότητας σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα των χερσαίων και πολυτροπικών μεταφορών. Ο έλεγχος καταλληλότητας έδειξε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους συνέβαλαν σημαντικά στην ενθάρρυνση της στροφής προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες συνεπάγονται χαμηλότερο εξωτερικό κόστος σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι οδικές μεταφορές, και στην προώθηση της διαλειτουργικότητας ώστε να διασφαλιστεί η συνεργασία των διαφόρων τεχνικών συστημάτων των σιδηροδρόμων της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση αποκάλυψε ότι χρειάζονταν προσαρμογές ώστε να αντικατοπτρίζονται οι εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας και οι τρέχουσες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Την 1η Οκτωβρίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους. Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας σχετικά με μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί να παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδώσει νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις διατροπικές μεταφορές και να διευκολύνει τη χορήγηση ενισχύσεων για την προώθηση λιγότερο ρυπογόνων μορφών μεταφορών. Στις 19 Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε εξουσιοδοτικό κανονισμό που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδώσει νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και διατροπικές μεταφορές. Στις 6 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τον TBER.

Μαργκρέτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού

Οι σημερινές προτάσεις αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις στις χερσαίες και πολυτροπικές μεταφορές είναι κατάλληλοι για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της αγοράς. Οι αναθεωρημένοι κανόνες και ο προτεινόμενος νέος κανονισμός θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την παροχή χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

 

Πηγή:greece.representation.ec.europa.eu

Εικόνα: Jacques Bopp on Unsplash