NEA

Η Επιτροπή δημοσιεύει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τους Ευρωπαίους, τη γεωργία και την ΚΓΠ

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τη γεωργία και την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που δημοσιεύτηκε , σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η διασφάλιση του σταθερού εφοδιασμού της ΕΕ με τρόφιμα ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της ΚΓΠ. Πρόκειται για αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. Η άποψη αυτή πρεσβεύεται σε 22 χώρες της ΕΕ και παρουσιάζει αύξηση τουλάχιστον δέκα ποσοστιαίων μονάδων σε έξι χώρες (Φινλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία). Επιπλέον, πάνω από τους μισούς απαντήσαντες (55%, +6 ποσοστιαίες μονάδες) προσθέτουν ότι η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη διασφάλιση τροφίμων σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές. Από το 2020, η άποψη αυτή έχει κερδίσει έδαφος σε 20 χώρες της ΕΕ και είναι η πλέον διαδεδομένη απάντηση στην Ελλάδα (76%), την Κύπρο (75%), τη Βουλγαρία (62%), την Ουγγαρία (61%), την Τσεχία (58%), τη Λετονία (57%) και την Πολωνία (52%). Στην ερώτηση αν η ΚΓΠ συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη αυτών των δύο στόχων —σταθερός εφοδιασμός με τρόφιμα και λογικές τιμές — το 79 % και το 65 % των Ευρωπαίων αντίστοιχα απάντησαν θετικά. Η παροχή ασφαλών, υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων υψηλής ποιότητας παραμένει η βασική αποστολή της ΚΓΠ σύμφωνα με έξι στους δέκα Ευρωπαίους. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό επί σειρά ετών.

Η ΕΕ δημοσιεύει προκήρυξη ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας των οποίων ηγούνται γυναίκες

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Στις 21 Ιουνίου, η Επιτροπή προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Women TechEU», σε συνέχεια του επιτυχημένου πρώτου πιλοτικού έργου του 2021. Φέτος, θα παρασχεθεί χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε έως και 130 νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας, των οποίων ηγούνται γυναίκες, με στόχο να αναδειχθούν στις αυριανές τεχνολογικές ηγέτιδες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

H Eπίτροπος Γκαμπριέλ και ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπάλος υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Επ' ευκαιρία της 6ης Ευρωπαϊκής Βραδιάς Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, και ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, θα υπογράψουν επίσημα συμφωνία συνεργασίας. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η ΕΕ και οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές θα προωθήσουν τις κοινές τους αξίες, όπως η ανεκτικότητα, η ισότητα, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που το 2023 θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πολωνία, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις, όπως τα Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεολαίας.

Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού νέφος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Στις 21 Ιουνίου, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την από κοινού δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού νέφους για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα συμβάλει στη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών θησαυρών μέσω ψηφιακής υποδομής. Το υπολογιστικό νέφος αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και της συνδημιουργίας μεταξύ του πολιτιστικού, του δημιουργικού και του τεχνολογικού τομέα.

Εξάλειψη επιβλαβών χημικών ουσιών: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν στις 20 Ιουνίου σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων για ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα, τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν τοξικές ιδιότητες και παραμένουν στο περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συσσωρεύονται στις αλυσίδες τροφίμων και μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και τη φύση. Παρόλο που οι έμμονοι οργανικοί ρύποι γενικά δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα, εξακολουθούν να υπάρχουν σε απόβλητα που προέρχονται από ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα αδιάβροχα υφάσματα, τα έπιπλα, τα πλαστικά και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τον καθορισμό αυστηρών ορίων για τις εν λόγω χημικές ουσίες στα απόβλητα, που θα τις εμποδίζουν να εισέλθουν εκ νέου στην οικονομία μέσω ανακυκλωμένων υλικών.

Προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ: Το TikTok δεσμεύεται να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Μετά από διάλογο με την Επιτροπή και το δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών (CPC), το TikTok δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές του με τους κανόνες της ΕΕ για τη διαφήμιση και την προστασία των καταναλωτών, και συγκεκριμένα την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.

Επισιτιστική ασφάλεια: Η ΕΕ θα εντείνει τη στήριξή της στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κινητοποίησης 600 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές συνθήκες με τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας (150 εκατ. ευρώ), τη στήριξη της βιώσιμης παραγωγής και της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων (350 εκατ. ευρώ) και μακροοικονομική στήριξη (100 εκατ. ευρώ).

Πράσινη Συμφωνία: πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης στην Ευρώπη έως το 2050 και τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Στις 22 Ιουνίου, η Επιτροπή ενέκρινε πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και την επαναφορά της φύσης στην Ευρώπη, από τη γεωργική γη και τις θάλασσες έως τα δάση και το αστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030. Αυτές είναι οι εμβληματικές νομοθετικές προτάσεις για να δοθεί συνέχεια στις στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Ρεντέρς και Γιούανσον συμμετέχουν στην υπουργική σύνοδο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο Παρίσι

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς και οι Επίτροποι κ. Ρεντέρς και κ. Γιούανσον θα συμμετάσχουν στις 23 Ιουνίου 2022, στην κοινή υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την οποία διοργανώνει η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κύρια θέματα του ετήσιου υπουργικού συμβουλίου είναι τα εξής: η απάντηση στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, και ειδικότερα η δέσμευση και δήμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο, καθώς και η στήριξη για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου, οι αντιτρομοκρατικές προτεραιότητες, η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, τα εγκλήματα μίσους, η αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων και η διατλαντική συνεργασία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, το κυβερνοέγκλημα και τη δικαστική συνεργασία.

Ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες του 30ού Βραβείου Μέσων Ενημέρωσης Lorenzo Natali

Τετάρτη, 22 Ιούνιος, 2022
Στις 22 Ιουνίου, η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, ανακοίνωσε τους νικητές και τις νικήτριες του φετινού βραβείου Lorenzo Natali, σε τελετή που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2022.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.