NEA

Αποστολή της ΕΕ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας: 20 νέα έργα θα λάβουν περισσότερα από 117 εκατ. ευρώ

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apostoli-tis-ee-gia-tin-apokatastasi-ton-okeanon-kai-ton-ydaton-mas-20-nea-erga-tha-laboyn-2023-02-20_elΠάνω από 117 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 20 πολυεθνικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για να συμβάλουν στην αποστολή της ΕΕ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας. Τα έργα θα εστιάσουν σε δράσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της ρύπανσης, τη στήριξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Digital Twin Ocean» («Το ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού») και τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών. Τα έργα φέρνουν σε επαφή 297 εταίρους από 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ.

Η Επιτροπή θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες εμβολιασμού των ζώων

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της μεγαλύτερης επιδημίας γρίπης των πτηνών που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής στην ΕΕ, η Επιτροπή εναρμονίζει τους κανόνες εμβολιασμού των ζώων κατά των πλέον σοβαρών ζωονόσων. Όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών, θα θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον εμβολιασμό ως μέτρο ελέγχου ή πρόληψης της νόσου. Έτσι θα καταστούν δυνατές οι ασφαλείς μετακινήσεις ζώων και προϊόντων από εγκαταστάσεις και ζώνες όπου έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός.

Διανοητική ιδιοκτησία: Έγινε το τελικό βήμα για τη θέσπιση του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάθεση του οργάνου επικύρωσης από τη Γερμανία της συμφωνίας για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με την οποία ενεργοποιείται το τελικό βήμα για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος την 1η Ιουνίου 2023.

Οδική ασφάλεια στην ΕΕ: ο αριθμός θανάτων διατηρήθηκε κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα, αλλά η πρόοδος παραμένει υπερβολικά αργή

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2022. Πέρυσι περίπου 20 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα, αριθμός που συνιστά αύξηση κατά 3 % σε σχέση με το 2021, καθώς τα επίπεδα κυκλοφορίας ανέκαμψαν μετά την πανδημία. Ωστόσο, αντιπροσωπεύει 2 000 λιγότερους θανάτους (-10 %) σε σύγκριση με το προ πανδημίας έτος 2019. Ο στόχος της ΕΕ και του ΟΗΕ είναι να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030. 

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα: μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και προστασία των οικοσυστημάτων για μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Η δέσμη αυτή αυτή περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: Μία ανακοίνωση για την ενεργειακή μετάβαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ· ένα σχέδιο δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για μια βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία· μία ...

Ολοκληρώνεται το ρωσικά ορυκτά καύσιμα για την απεξάρτηση των κρατών μελών από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Ολοκληρώνεται ένα έργο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης(TSI) της Επιτροπής, το οποίο στήριξε τις προσπάθειες 17 κράτη μελών να απεξαρτηθούν σταδιακά από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζεται στο σχέδιο REPowerEU.

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση δύο γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών ως τροφίμων και ζωοτροφών

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή ενέκρινε μια γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη και ανανέωσε την έγκριση μιας γενετικώς τροποποιημένης σόγιας για χρήση ως τροφίμων και ζωοτροφών. Η έγκριση της Επιτροπής αφορά μόνο τη χρήση τους ως τροφίμων και ζωοτροφών και δεν επιτρέπει την καλλιέργειά τους στην ΕΕ. Αυτές οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν υποβληθεί σε μια ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία ελέγχου που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

NextGenerationEU: Οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΕ προχωρούν ικανοποιητικά

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη εξαμηνιαία έκθεσή της  σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης του χρέους για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων δανειοληψίας και δανειοδότησης της ΕΕ. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022 και περιλαμβάνει λεπτομερή βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, όπως τα συνολικά κεφάλαια που συγκέντρωσε η Επιτροπή για το πρόγραμμα (171 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 50 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022) και τα συνολικά κονδύλια που έχει εκταμιεύσει στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (138,7 δισ. ευρώ), αλλά και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ (23,9 δισ. ευρώ). Η έκθεση εξηγεί επίσης πώς η διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης, η οποία αναπτύχθηκε για το NextGenerationEU, θα επεκταθεί στο εξής στο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ (ΜΧΣ+) για την Ουκρανία.

NextGenEU:2 χρόνια μετά την έγκρισή του, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό μοχλό του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε  ανακοίνωση για τον εορτασμό της δεύτερης επετείου της δημιουργίας του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού μέσου που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU ύψους 800 δισ. ευρώ για την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα πρωτοβουλία για μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες στην Ευρώπη».

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.