NEA

Κλιματική αλλαγή: η δράση της ΕΕ (Μέρος 1ο)

Παρασκευή, 23 Απρίλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/3g8h009WY3QΕυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα: Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία Τον Απρίλιο του 2021 οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με την οποία αποκτά νομική υπόσταση ο στόχος μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050 και ένας συλλογικός, στόχος καθαρής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει: -να ...

Κλιματική αλλαγή: η δράση της ΕΕ (Μέρος 2ο)

Παρασκευή, 23 Απρίλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/3g8h009WY3QΜακροπρόθεσμη προοπτική: μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 Ακριβώς έναν χρόνο πριν από τον καθορισμό του νέου στόχου μείωσης των εκπομπών, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050 κατά τη διάρκεια συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι το 2050, η ΕΕ θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα βρει τρόπους να αντισταθμίσει τις εναπομένουσες και αναπόφευκτες εκπομπές. Η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών θα ωφελήσει τους ανθρώπους και το περιβάλλον και θα περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Το Συμβούλιο καθορίζει τη θέση του ως προς το διαστημικό πρόγραμμα 2021-2027 της ΕΕ ύψους 14,8 δισ. ευρώ

Παρασκευή, 23 Απρίλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/VBNb52J8TrkΤο Συμβούλιο καθόρισε σήμερα τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επί της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος 2021-2027 της ΕΕ («το πρόγραμμα»). Πρόκειται για επακόλουθο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε ανοίγει ο δρόμος για ταχεία έγκριση του σχεδίου κανονισμού σε δεύτερη ανάγνωση.

Ρωσία: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τσεχική Δημοκρατία για εγκληματικές δραστηριότητες στο έδαφός της

Παρασκευή, 23 Απρίλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/wIUxLHndcLwΗ Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τις παράνομες δραστηριότητες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας που προκάλεσαν τις εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών Vrbětice το 2014. Οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο τσέχων πολιτών, τη δημιουργία σοβαρής απειλής για τον άμαχο πληθυσμό και τεράστιες υλικές ζημίες. Η ΕΕ λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι τσεχικές αρχές μετά από εκτεταμένες έρευνες, σύμφωνα με τα οποία αξιωματικοί της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU διέπραξαν αυτές τις ενέργειες.

Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο: συμπεράσματα του Συμβουλίου για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία

Παρασκευή, 23 Απρίλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/RtqgZ6w2ILcΤο Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα με τα οποία επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να ανανεώσει και να ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση της με τις νότιες γειτονικές της χώρες. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, η αξιοποίηση των κοινών δυνατοτήτων και η αποδέσμευση του οικονομικού δυναμικού της περιοχής προς όφελος των λαών της.

Δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες: Το Συμβούλιο εγκρίνει προγράμματα ύψους έως 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027

Παρασκευή, 23 Απρίλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/yCdPU73kGScΤο Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τα δύο προγράμματα που συναποτελούν το Ταμείο της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Τα προγράμματα θα συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ. Θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στο κράτος δικαίου, την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού στις περιφέρειες της Ευρώπης

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
Οι δημογραφικές μεταβολές μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή πρόκληση για την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι δημογραφικές τάσεις στην ΕΕ έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ποικίλες πτυχές της ζωής μας, τόσο στην κοινωνία και στην οικονομία όσο και στον πολιτισμό και στο περιβάλλον. Αν και δεν έχουμε ακόμα πλήρη γνώση των συνεπειών που θα έχει ...

Καίριο βήμα προς το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό: Τα κράτη μέλη συμφωνούν επί των τεχνικών προδιαγραφών

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
Ένα μήνα μετά την πρόταση της Επιτροπής για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth συμφώνησαν επί κατευθυντήριων γραμμών που περιγράφουν τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του συστήματος. Πρόκειται για καίριο βήμα προς τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σε επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να αναπτύξουν άμεσα τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις σε εθνικό ...

Πρόγραμμα LIFE: ενίσχυση της δράσης για το κλίμα

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
Η ΕΕ συμφώνησε να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα LIFE με 5,4 δισ. ευρώ. Δείτε το βίντεο μας για να μάθετε τους τρόπους με τους οποίους τα κονδύλια θα στηρίξουν τη δράση της ΕΕ για το κλίμα. Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που εξυπηρετεί αποκλειστικά περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς και το πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 είναι πιο φιλόδοξο από ...

Βιώσιμη χρηματοδότηση και ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή δέσμη μέτρων θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η ΕΕ θα αποκτήσει έτσι ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον ...

Σελίδα 10 απο 405« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.