NEA

Μείωση της σπατάλης προϊόντων και τροφίμων: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα

Τετάρτη, 25 Μάιος, 2022
 H Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στη βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το τρίπτυχο «μείωση-επανάχρηση-ανακύκλωση» και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Τετάρτη, 25 Μάιος, 2022
Η Ρωσία απέδειξε ότι είναι αναξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη με τις αδικαιολόγητες και απαράδεκτες ενέργειές της, όπως η διακοπή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Φινλανδία, η διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία και η απειλή ανάληψης παρόμοιων ενεργειών κατά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη χρήση ενεργειακού εκβιασμού από τη Ρωσία και επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η κατάσταση του Σένγκεν: Η Επιτροπή θέτει νέες προτεραιότητες και νέο μοντέλο διακυβέρνησης

Τετάρτη, 25 Μάιος, 2022
Η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση του 2022 για την κατάσταση του Σένγκεν. Είναι η πρώτη φορά που Επιτροπή παρουσιάζει την εν λόγω έκθεση μετά την περσινή στρατηγική Σένγκεν. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την ενίσχυση της διακυβέρνησης Σένγκεν μέσω ετήσιας διαδικασίας υποβολής εκθέσεων για την παρουσίαση της κατάστασης του Σένγκεν, η οποία θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο και θα παρακολουθεί την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στο τέλος δεδομένου έτους. Η έκθεση για την κατάσταση του Σένγκεν θα αποτελέσει τη βάση για τις συζητήσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπουργών Εσωτερικών στο φόρουμ Σένγκεν στις 2 Ιουνίου και στο επερχόμενο Συμβούλιο Σένγκεν στις 10 Ιουνίου.

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τονίζει τη στήριξη για την Ουκρανία και την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια

Τετάρτη, 25 Μάιος, 2022
Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Το θέμα που κυριαρχεί στη φετινή συνάντηση του Νταβός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεσή της σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές

Τρίτη, 24 Μάιος, 2022
photo by ALEXANDRE LALLEMANDΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Οι τρεις αυτές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και, εν τέλει, στην προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η έκθεση, η ...

Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει έκθεση του 2022 σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τρίτη, 24 Μάιος, 2022
photo by Olivier DarbonvilleΗ Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε σήμερα το έγγραφο «Sustainable development in the European Union — 2022 monitoring report on progress towards the SDGs in a EU context» (Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, 2022). Η έκθεση προσφέρει στατιστική επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ΕΕ. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην έκθεση καταδεικνύουν ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιακή στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενώ για ορισμένους στόχους επιτεύχθηκε ταχύτερα πρόοδος από ό,τι για άλλους, μόνο σε λίγους συγκεκριμένους τομείς σημειώθηκε απομάκρυνση από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η ΕΕ παρουσιάζει έναν «μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» για τον εντοπισμό και τη στήριξη νέων θεραπειών για τη νόσο COVID-19

Τρίτη, 24 Μάιος, 2022
photo by BraňoΥλοποιώντας μια βασική δράση της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19, η Επιτροπή δημοσίευσε τον «μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» κατά της COVID-19, μια έκθεση που εκπονήθηκε από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Ο εν λόγω μηχανισμός διευκολύνει τον εντοπισμό ελπιδοφόρων ερευνητικών έργων και τεχνολογιών και παρέχει καθοδήγηση σε ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την καλύτερη εστίαση των προσπαθειών τους και την επιτάχυνση της καινοτομίας. Η καθοδήγηση που παρέχεται σε αυτόν τον μηχανισμό βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και εστιάζει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης θεραπειών κατά της COVID-19 που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών, όπως αυτές εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει τις προσπάθειες για την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών στους ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα καθώς μεταβαίνουμε στην επόμενη φάση της COVID-19. Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει αποφασιστική δράση με τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας της για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για την προστασία των πολιτών μας.

Προστασία των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές

Τρίτη, 24 Μάιος, 2022
photo by Sai Kiran AnaganiΗ Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης. Το σχέδιο αντλεί διδάγματα από την πανδημία της COVID-19 και λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Και οι δύο κρίσεις έχουν επηρεάσει σοβαρά τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων, αλλά ...

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το νέο «Περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία», ένα εργαλείο για τον εξορθολογισμό της ψηφιακής τελωνειακής συνεργασίας

Τρίτη, 24 Μάιος, 2022
photo by Naufal GiffariΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για τη νέα πρωτοβουλία Ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, η οποία διευκολύνει τις διάφορες αρχές που συμμετέχουν στον τελωνισμό εμπορευμάτων να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες τις οποίες υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι. Στην επόμενη φάση, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις απαιτούμενες τελωνειακές και κανονιστικές πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαμετακόμιση ή την εξαγωγή εμπορευμάτων ...

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης για ενίσχυση της εντολής της Eurojust

Τρίτη, 24 Μάιος, 2022
photo by Egor LyfarΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της εντολής της Eurojust να συλλέγει και να διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα πολέμου. Κατόπιν της χθεσινής προσωρινής συμφωνίας των πρέσβεων της ΕΕ, εναπόκειται πλέον στους υπουργούς της ΕΕ να εγκρίνουν επίσημα τον τροποποιημένο κανονισμό της Eurojust προτού τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο. Η Αντιπρόεδρος για θέματα Aξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα και o Eπίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έγκριση και για ...

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.