NEA

Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τον κανονισμό για την ανακύκλωση πλοίων

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις από ένα ευρύ φάσμα φορέων —πλοιοκτητών, φορέων ανακύκλωσης, της βιομηχανίας, εθνικών αρχών, ΜΚΟ και πολιτών— σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων. Οι απόψεις που θα κατατεθούν θα συμβάλουν στην εν εξελίξει αξιολόγηση του ισχύοντος από το 2013 κανονιστικού πλαισίου για την ανακύκλωση των πλοίων που φέρουν σημαία ΕΕ.

Κρίσιμες πρώτες ύλες: διασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της ΕΕ

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή προτείνει σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση της ΕΕ σε ασφαλή, διαφοροποιημένο, προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες για ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων, όπως η βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, η ψηφιακή βιομηχανία, η αεροδιαστημική και η άμυνα.

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκαινιάζει την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Στο Φόρουμ των Δήμων, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα εγκαινιάζει την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων στις αστικές περιοχές.

Γεωργία: Η Επιτροπή αναζητά υποψήφιους για συμμετοχή στο νέο παρατηρητήριο της αγοράς λιπασμάτων

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εγκαινιάσει το 2023 ένα παρατηρητήριο της αγοράς λιπασμάτων της ΕΕ. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με σκοπό την επίσημη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων πριν από το καλοκαίρι του 2023. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 4 Απριλίου.

Πράξη για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών: Αναδεικνύοντας την ΕΕ σε πρωτοπόρο στην παραγωγή καθαρών τεχνολογιών και στις πράσινες θέσεις εργασίας

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή πρότεινε την πράξη για τη βιομηχανία καθαρών μηδενικών εκπομπών, η οποία έχει στόχο να αυξήσει την κλίμακα της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ και να εξοπλίσει κατάλληλα την Ένωση για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: δρομολόγηση προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για την έναρξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με ουκρανικές οργανώσεις, δρομολογεί το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ του Σώματος των επιτρόπων και της ουκρανικής κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 2 Φεβρουαρίου, της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 3ης Φεβρουαρίου, καθώς και της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο επίτροπος κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους στο Κίεβο στις 16-17 Φεβρουαρίου σχετικά με τη συνεργασία και τη βοήθεια προς την Ουκρανία στις προσπάθειές της για βιώσιμη ανασυγκρότηση και σχετικά με την πρωτοβουλία Phoenix.

NextGenerationEU: Η Επιτροπή ξεκινά ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), το βασικό μέσο στο επίκεντρο του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU, ύψους 800 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις απόψεις του κοινού για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Οι νέοι και οι νέες αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά μετοΕυρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 μέσω μιας νέας πρόσκλησης υποβολής στοιχείων που δημοσιεύτηκε στην πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας».

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένους κανόνες για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας («κατευθυντήριες γραμμές για την αλιεία»). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την ενιαία αγορά οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Αντικατοπτρίζουν επίσης τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα την κοινή αλιευτική πολιτική («ΚΑΠ»), ιδίως όσον αφορά το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας («ΕΤΘΑΥ») και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: MSc “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023
Το MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει γνώσεις στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες σχετικά με τη διαχείριση ατόμων και ομάδων στους Οργανισμούς.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.