NEA

Νερό: Ο Σπουδαιότερος Πόρος και η Σημαντικότερη Περιβαλλοντική Ανησυχία

Πέμπτη, 20 Ιούνιος, 2024
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας, το Europe Direct Eliamep Attikis, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:  Νερό: Ο Σπουδαιότερος Πόρος και η Σημαντικότερη Περιβαλλοντική Ανησυχία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30 – 20:00 στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής στην Υδρολογία και Ανάλυση Συστημάτων Υδραυλικών Έργων στο ΕΜΠ Την Τετάρτη βλέπουμε το νερό αλλιώς σε ένα διαφορετικό World Cafe!! Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/SV5vu7QHXp7uKD9r9

Πανευρωπαϊκή άσκηση για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας

Πέμπτη, 20 Ιούνιος, 2024
Σήμερα, η Επιτροπή συμμετείχε στην άσκηση «Cyber Europe», η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ετοιμότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα. Στο πλαίσιο της άσκησης τίθενται σε δοκιμασία οι ικανότητες συντονισμού, συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα του τομέα. Στην πανευρωπαϊκή άσκηση συμμετέχουν 30 εθνικοί οργανισμοί κυβερνοασφάλειας, καθώς επίσης και άλλοι οργανισμοί, φορείς και δίκτυα της ΕΕ. Επίσης συμμετέχουν πάνω από 1.000 εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, από ...

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Τετάρτη, 19 Ιούνιος, 2024
citizens initiativeΣήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, με τίτλο «Air-Quotas» (Αεροπορικές ποσοστώσεις) και «Stop Destroying Videogames» (Τέρμα στην καταστροφή βιντεοπαιχνιδιών). Η πρωτοβουλία «Air-Quotas» καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε κάθε χώρα, μηχανισμό ποσοστώσεων άνθρακα των πολιτών, ο οποίος θα ενθαρρύνει την απανθρακοποίηση των επιχειρήσεων μέσω της καταναλωτικής ζήτησης. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες θεωρούν ότι ο νέος αυτός μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις αεροπορικές μεταφορές. Οι ...

Αιτήσεις Συμμετοχής Στο Πρόγραμμα beeEffect του European Fund for the Balkans

Τετάρτη, 19 Ιούνιος, 2024
Στόχοι και αποτελέσματα του προγράμματος ή αλλιώς Ποιος είναι ο σκοπός; Το πρόγραμμα BeeEffect έχει ως στόχο να συγκεντρώσει μια διαφορετική ομάδα νέων επαγγελματιών με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας αντίκτυπου και να προσφέρει μια προσεκτικά σχεδιασμένη εμπειρία που αναπτύσσεται και καθοδηγείται από τα μέλη των αποφοίτων του beeEFB, με στόχο να τους εξοπλίσει με ένα μοναδικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ευκαιριών δικτύωσης και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Η ...

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2024
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κανόνων για τις χερσαίες και πολυτροπικές μεταφορές, οι οποίοι αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις («κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους»), καθώς και σχετικά με τον νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις μεταφορές ...

Η Επιτροπή διαθέτει 96,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων διδακτορικής κατάρτισης και μεταδιδακτορικών υποτροφιών

Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2024
horizon Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2023 στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, θα διατεθούν 96,2 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση 12 προγραμμάτων διδακτορικής κατάρτισης και 15 προγραμμάτων μεταδιδακτορικών υποτροφιών, στα οποία θα ...

Η Επιτροπή διαθέτει 9,5 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή κάλυψη των ειδήσεων που αφορούν την ΕΕ

Δευτέρα, 17 Ιούνιος, 2024
Η Επιτροπή θα διαθέσει σχεδόν 10 εκατ. ευρώ στα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή και μέσω καινοτόμων ηχητικών μορφότυπων. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν σήμερα. Η πρώτη πρόσκληση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, αφορά τα ψηφιακά ρεπορτάζ, ενώ η δεύτερη, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, αφορά τα ηχητικά ρεπορτάζ. Η πρώτη πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δύο έργων για τη διάδοση ...

Η ΕΕ είναι έτοιμη να κυρώσει τη Διεθνή Συνθήκη για την Ανοικτή Θάλασσα

Δευτέρα, 17 Ιούνιος, 2024
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου επί της κύρωσης της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών (BBNJ), γνωστής και ως Συνθήκης για την Ανοικτή Θάλασσα. Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΕ είναι πλέον έτοιμη να καταθέσει επίσημα το έγγραφο κύρωσης, πράγμα που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να πράξουν πριν από την επόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς ...

Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

Δευτέρα, 17 Ιούνιος, 2024
Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει το νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Το κέντρο γνώσεων βασίζεται στην επιτυχία του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο έχει συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα (από το 2011) και των φορέων χάραξης πολιτικής (από το 2021). Το κέντρο γνώσεων θα έχει πλέον ευρύτερο πεδίο δράσης και δεν θα περιορίζεται στην ευαισθητοποίηση. Θα βοηθήσει τα κράτη ...

Η Επιτροπή εγκρίνει θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για τέταρτο αίτημα πληρωμής ποσού ύψους 2,3 δισ. ευρώ

Παρασκευή, 14 Ιούνιος, 2024
EU Member States flags alongside the European flagΗ Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του τέταρτου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για 2,3 δισ. ευρώ σε δάνεια (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση), στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που αποτελεί το επίκεντρο του NextGenerationEU. Σε συνέχεια της αξιολόγησης του αιτήματος πληρωμής ...

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.