NEA

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας: Έκκληση για απάλειψη των διακρίσεων και προστασία

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις διακρίσεις και τη βία που συνεχίζουν να υφίστανται οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι τρανς, οι μη δυϊκοί, οι ίντερσεξ και τα κουήρ άτομα (ΛΟΑΤΚΙ) στην Ευρώπη και αλλού.  Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Καθώς τιμούμε τη διαφορετικότητα των σεξουαλικών ταυτοτήτων και των φύλων, ...

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, για τις βιομηχανίες και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και για την εξασφάλιση μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, ανάκαμψη ...

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Η Επιτροπή ενέκρινε νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για ακόμη πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα κοινό όραμα ανάπτυξης του κλάδου, κατά τρόπο που συμβάλλει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ιδίως στη στρατηγική «Από ...

Ενέργεια υδρογόνου: ποια τα οφέλη της για την ΕΕ;

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Μάθετε ποια είναι τα οφέλη της ενέργειας υδρογόνου και πώς η ΕΕ θέλει να την αξιοποιήσει προς όφελος της πράσινης μετάβασης. Καθαρή ενέργεια, το κλειδί για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη Η ανανέωση των πηγών ενέργειας και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης κι ενός καθαρότερου πλανήτη, στα πλαίσια της ...

Υποτροφίες για MBA από το Πανεπιστήμιο Harvard

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Η διαδεδομένη φήμη του πανεπιστημίου σε συνδυασμό με το εξαιρετικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, εγγυείται μια αξιόλογη διετή υποτροφία στις εγκαταστάσεις του Harvard Business School. Η υποτροφία για MBA προσφέρεται από το Boustany Foundation μια φορά κάθε δυο χρόνια και παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες έχουν την οικονομική άνεση, ύψους 102.200 δολαρίων, χωρισμένων σε 51.100 δολάρια το χρόνο. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο συνεισφέρει στην μεταφορά του φοιτητή και στην διαμονή του κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης στο ίδρυμα Boustany που ορίζεται ως προϋπόθεση για την απονομή της ...

Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας: Ανοιχτός Διαδικτυακός Διάλογος με Νέους

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Ο επόμενος ανοιχτός διάλογος που διοργανώνει το YES FORUM ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας ! Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και Έλληνες νέοι που εργάζονται σε Ναυτιλιακές εταιρείες του εξωτερικού καταθέτουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 19:00. Μέρος Α’: Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς θα συνομιλήσει με νέους ανήμερα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας. Μέρος Β’: Έλληνες που αποδήμησαν για να αναζητήσουν ...

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 2021

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
photo by Charles DeluvioΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει καλοκαιρινή απασχόληση σε φοιτητές και προγράμματα πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισορροπημένη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης: Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια από ένα έως και πέντε μήνες μετά από την ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, ο ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ένωσης

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
photo by Devin AveryΟ Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει πρακτική άσκηση με αμοιβή για μια περίοδο δέκα μηνών, η οποία ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου του 2021. Η πρακτική άσκηση έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόμενους επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση της συνεργασίας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα των στόχων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και να εφαρμόσει την μάθηση του στην πράξη. Κριτήρια ...

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς επιδοτούμενων δανείων ύψους 793 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 793 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που θα καλύπτουν μέρος των δόσεων υπαρχουσών οικονομικών οφειλών, με ανώτατο όριο μηνιαίας συνεισφοράς ανάλογα με την πιστοληπτική ...

Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον συμμετέχουν σε υπουργική διάσκεψη για τη διαχείριση της μετανάστευσης με Αφρικανούς εταίρους

Δευτέρα, 17 Μάιος, 2021
photo by Avel ChuklanovΟ Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα συμμετάσχουν σε υπουργική τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση της μετανάστευσης, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης υπουργεία Εσωτερικών κρατών μελών της ΕΕ, η Επίτροπος της Αφρικανικής Ένωσης αρμόδια για κοινωνικές υποθέσεις, οι πρόεδροι της διαδικασίας του Ραμπάτ και της διαδικασίας του Χαρτούμ και χώρες εταίροι της Αφρικής. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει ...

Σελίδα 1 απο 40612345...102030...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.