NEA

Ουκρανία: 1.000 Ουκρανοί ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία

Παρασκευή, 5 Αύγουστος, 2022
Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει συντονίσει επιτυχώς, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, 1.000 ιατρικές διακομιδές Ουκρανών ασθενών, προκειμένου να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθώς ο αριθμός των τραυματιών στην Ουκρανία αυξάνεται καθημερινά, τα τοπικά νοσοκομεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Ταυτόχρονα, η Πολωνία, η Μολδαβία και η Σλοβακία, δεδομένης της μεγάλης εισροής ανθρώπων, ζήτησαν στήριξη για επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών (MEDEVAC) σε άλλες χώρες. Η ...

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών

Παρασκευή, 5 Αύγουστος, 2022
Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη πανευρωπαϊκή εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών (Wildfire Risk Assessment). Το νέο εργαλείο παρέχει εναρμονισμένα δεδομένα και επιτρέπει τη συγκρίσιμη εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών πανευρωπαϊκά. Χάρη σε μια εναρμονισμένη μεθοδολογία, το εργαλείο θα βοηθήσει την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες πανευρωπαϊκά να προστατεύσουν τις ζωές των πολιτών τους και το φυσικό τους περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το εργαλείο παρέχει ...

Έκδοση κανονισμού από το Συμβούλιο για μείωση της ζήτησης αερίου κατά 15 % τον φετινό χειμώνα

Παρασκευή, 5 Αύγουστος, 2022
Με σκοπό να αυξηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για την εθελοντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 15 % τον φετινό χειμώνα. Στον κανονισμό προβλέπεται η δυνατότητα του Συμβουλίου να κηρύξει «κατάσταση επιφυλακής στην Ένωση» όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, στην οποία περίπτωση η μείωση της ζήτησης αερίου θα καταστεί υποχρεωτική. Σκοπός της μείωσης της ζήτησης αερίου είναι η εξοικονόμηση ενόψει του φετινού χειμώνα και η προετοιμασία ...

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεθνή καταδίκη της Ρωσίας για παραβίαση των κανόνων αεροπορίας και των κυρώσεων της ΕΕ

Παρασκευή, 5 Αύγουστος, 2022
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση των αεροπορικών μεταφορών, να καλέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει αμέσως τις παραβιάσεις των κανόνων διεθνούς αεροπορίας, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια και η προστασία στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η απόφαση του ΔΟΠΑ αναφέρεται στην παραβίαση του κυρίαρχου εναέριου χώρου της Ουκρανίας στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και στη σκόπιμη και συνεχιζόμενη παραβίαση αρκετών απαιτήσεων ασφαλείας σε μια προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ από τη ρωσική κυβέρνηση. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την παράνομη διπλή εγγραφή, στη Ρωσία, αεροσκαφών που έχουν κλαπεί από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, και την παροχή της δυνατότητας στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν διεθνή δρομολόγια με τα αεροσκάφη αυτά χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο είναι το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Λειψυδρία: Η Επιτροπή παρέχει συμβουλές σχετικά με την επανάχρηση του νερού στη γεωργία

Πέμπτη, 4 Αύγουστος, 2022
Στις 3 Αυγούστου, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές και τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ασφαλή επανάχρηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για τη γεωργική άρδευση. Καθώς η Ευρώπη πλήττεται όλο και περισσότερο από ξηρασίες, η επανάχρηση του νερού καθίσταται ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια συμπληρωματική, ασφαλής και προβλέψιμη πηγή νερού και παράλληλα να μειωθεί η πίεση που δέχονται οι υδάτινοι πόροι και να ενισχυθεί η προσαρμογή της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αλιείας και Ωκεανών Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Οι πόροι του γλυκού νερού σπανίζουν και δέχονται όλο και μεγαλύτερες πιέσεις. Σε καιρούς που καταγράφονται πρωτοφανείς θερμοκρασίες, είναι καθήκον μας να σταματήσουμε τη σπατάλη νερού και να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον πόρο αποτελεσματικότερα για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του γεωργικού μας εφοδιασμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σήμερα μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον στόχο αυτό ώστε να εγγυηθούμε την ασφαλή κυκλοφορία, σε όλη την ΕΕ, διατροφικών προϊόντων που παράγονται με ανακυκλωμένο νερό.»  

Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Αρχαιολογίας;

Πέμπτη, 4 Αύγουστος, 2022
Η αρχαιολογία αποτελεί μια διεπιστημονική επιστήμη. Ασχολείται με θέματα, όπως θα περίμενε κανείς, της αρχαιολογίας και της ιστορίας, αλλά επεκτείνεται σε θέματα τέχνης, αρχιτεκτονικής, γλώσσας, κοινωνιολογίας, πολιτικής και ακόμα βιολογίας. Ένας αρχαιολόγος ενδιαφέρεται για όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος. Τα γενικά στοιχεία του τρόπου ζωή τους, την διατροφή τους, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ακόμα και τα ιδεολογικά πιστεύω τους. Από αντιλήψεις τους για την ταυτότητα, την πολιτική, την εξουσία και το φύλο μέχρι την τεχνολογία, το εμπόριο και τις τέχνες. Η αρχαιολογία μπορεί να ασχολείται τόσο με ευρεία θέματα όπως η εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας ή του περιβάλλοντος όσο και με πολύ συγκεκριμένα όπως ένα εύρημα/κειμήλιο ή ένα κτήριο.

Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση για νέα έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Ελλάδα την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία

Πέμπτη, 4 Αύγουστος, 2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 171 εκατ. ευρώ για έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Tα κονδύλια αυτά χορηγούνται κατόπιν ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στις αρχές του 2022, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρηματοδότηση έργων στα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό πίεση. Η χρηματοδοτική στήριξη των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται για την προστασία των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται σε δομές του συστήματος υποδοχής. Θα εστιάσει ιδιαίτερα στην εξατομικευμένη διαχείριση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και στην παροχή στήριξης για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.

Επίσκεψη της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιούανσον στο Κίεβο για συναντήσεις με τις ουκρανικές αρχές και επιβεβαίωση της στήριξης της ΕΕ

Τετάρτη, 3 Αύγουστος, 2022
Η Επίτροπος κ. Γιούανσον βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης για συναντήσεις με τις ουκρανικές αρχές. Στόχος της επίσκεψης είναι η αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, καθώς και όσων επιστρέφουν στην Ουκρανία. Από τις 4 Μαρτίου που έγινε δεκτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν καταγραφεί 3,9 εκατομμύρια Ουκρανοί στο πλαίσιο της οδηγίας για την προσωρινή προστασία. Η Επίτροπος θα συναντηθεί με τους δικαιούχους της οδηγίας για την προσωρινή προστασία. Περίπου 500.000 παιδιά από την Ουκρανία έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολεία διάφορων χωρών της ΕΕ. Ενόψει του επικείμενου χειμώνα και της έναρξης του νέου σχολικού έτους, η Επίτροπος κ. Γιούανσον θα συζητήσει με τις ουκρανικές αρχές το καθεστώς εγγραφής στα σχολικά συστήματα της ΕΕ. Η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθηθούν τόσο τα παιδιά που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ όσο και αυτά που έχουν επέστρεψαν στην Ουκρανία. Θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη εδώ.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων άθλησης για όλους και προώθησης βιώσιμων συμπεριφορών μέσω του αθλητισμού

Τετάρτη, 3 Αύγουστος, 2022
Η Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού: την προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ «Προγράμματα άθλησης για όλους και καινοτομίας των υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ, και το πιλοτικό έργο «Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω του αθλητισμού στην Ευρώπη», συνολικού προϋπολογισμού 1,44 εκατ. ευρώ. Οι προκηρύξεις δίνουν στις αθλητικές οργανώσεις την ευκαιρία να βρουν καινοτόμες ιδέες και να αναπτύξουν και να προωθήσουν νέες μορφές άθλησης και σωματικής άσκησης που να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τη ζήτηση που υπάρχει από τους πολίτες. Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Ανυπομονώ να δω τις καινοτόμες ιδέες, τις οποίες θα προτείνει το κίνημα της άθλησης για όλους με τις αιτήσεις που θα υποβάλει για την προπαρασκευαστική δράση. Το νέο πιλοτικό έργο “Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη” αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της Επιτροπής στον οικολογικό αθλητισμό. Και οι δύο προκηρύξεις δείχνουν τη βούλησή μας να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του αθλητισμού».

2 Αυγούστου: τίθενται σε ισχύ νέα δικαιώματα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ

Τετάρτη, 3 Αύγουστος, 2022
Από τις 2 Αυγούστου 2022, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν σε επίπεδο ΕΕ τους κανόνες για την  ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 2019. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και την άδεια φροντίδας. Θεσπίζουν επίσης πρόσθετα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και την οικογενειακή τους ζωή χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν καμία από τις δύο. Τα δικαιώματα αυτά, τα οποία προστίθενται στα υφιστάμενα δικαιώματα άδειας μητρότητας, κατοχυρώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η θέσπισή τους αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας. Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποσκοπεί στην αύξηση i) της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και ii) της χρήσης του δικαιώματος άδειας για οικογενειακούς λόγους και του δικαιώματος για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.