Διαγωνισμοί

Δημιουργικός Διαγωνισμός Βιοοικονομίας: Δείξτε μας τη βιοοικονομία στη ζωή σας!

Τρίτη, 26 Ιούλιος, 2022
Οι αιτήσεις και τα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή στην Ουκρανική. Είστε δημιουργικό άτομο ηλικίας μεταξύ 14 και 35 ετών, που διαμένετε νόμιμα στην ΕΕ-27 ή στην Ουκρανία και ενδιαφέρεστε για τον τομέα της βιοοικονομίας (συστήματα τροφίμων, δασοκομία, κλιματική αλλαγή, αγροτική ανάπτυξη, μπλε βιοοικονομία…); Χρησιμοποιήστε την τέχνη για να συμβάλετε στη βιώσιμη και κυκλική μετάβαση της Ευρώπης! Εγγραφείτε πριν από τις 15 Αυγούστου 2022 στις 11.59 μ.μ. CET για: -Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιοοικονομία -Προσελκύστε τη νεολαία και διευρύνετε τους ορίζοντες σε διάφορες μορφές βιοοικονομίας σε όλη την Ευρώπη -Δείξτε την ποικιλία της βιοοικονομίας, τις ευκαιρίες και τη σημασία της

Δράσεις Marie Sklodowska-Curie

Πέμπτη, 14 Ιούλιος, 2022
Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) αποτελούν μέρος του Horizon Europe (2021-2027), είναι το βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Αποτελούν το εμβληματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδακτορική εκπαίδευση και μεταδιδακτορική κατάρτιση ερευνητών. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie παρέχουν επιχορηγήσεις σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας των ερευνητών, από υποψήφιους διδάκτορες έως έμπειρους ερευνητές, και ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή, τομεακή και επιστημονική συνεργασία στην έρευνα.

Έργα Αλληλεγγύης 2022

Πέμπτη, 14 Ιούλιος, 2022
Τα "Έργα Αλληλεγγύης" (Solidarity Projects)  είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους για μια περίοδο από 2 έως 12 μήνες. Δίνει σε μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη αναλαμβάνοντας την ευθύνη και δεσμευόμενοι να φέρουν θετικές αλλαγές στην τοπική τους κοινότητα, αν και ορισμένοι από αυτούς μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν περιφερειακά ή ακόμα και εθνικά ζητήματα. Τα έργα αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές και θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για Γυναίκες στον Τομέα των Οικονομικών

Δευτέρα, 23 Μάιος, 2022
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει υποτροφίες - αξίας  €10,000 - σε 15 φοιτήτριες του κλάδου των οικονομικών, της στατιστικής, της μηχανικής και της πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Εάν είστε γυναίκα κα παρακολουθείτε - ή πρόκειται να εγγραφείτε - σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετιζόμενο με αυτούς τους τομείς σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αυτή η υποτροφία σας αφορά! Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή: - Γυναίκες - πολίτες της ΕΕ, - ενεργές ή δυνάμει μεταπτυχιακές φοιτήτριες στους προαναφερθέντες κλάδους, ...

Plural+ Youth Video Festival

Τετάρτη, 11 Μάιος, 2022
Το PLURAL+ Youth Video Festival είναι ένα φεστιβάλ βίντεο για νέους που ενθαρρύνει και δίνει τη δυνατότητα στους νέους παγκοσμίως να εξερευνήσουν τα πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της μετανάστευσης, της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της πρόληψης της ξενοφοβίας και να μοιραστούν το δημιουργικό τους όραμα με τον κόσμο. Κάθε χρόνο, το PLURAL+ δίνει στους νέους σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να εκφράσουν το όραμά τους και τη δημιουργικότητά τους μέσω της παραγωγής πολυμέσων. Το PLURAL+ προσκαλεί νέους έως 25 ετών να υποβάλουν πρωτότυπες και δημιουργικές ταινίες μικρού μήκους που εστιάζουν στα θέματα της μετανάστευσης, της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της πρόληψης της ξενοφοβίας.

Διεθνής Διαγωνισμός Δοκιμίου

Τρίτη, 10 Μάιος, 2022
Αυτός ο διαγωνισμός για νέους χορηγείται από το The Goi Peace Foundation και την UNESCO. Στόχος είναι να εμπνεύσουμε την κοινωνία να μάθει από τα μυαλά των νέων και να σκεφτεί πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει τη διαφορά στον κόσμο.

Πρόγραμμα Youth4Regions

Δευτέρα, 18 Απρίλιος, 2022
Το Youth4Regions είναι ένα πρόγραμμα της Κομισιόν, με στόχο να βοηθήσει φοιτητές δημοσιογραφίας και νεαρούς δημοσιογράφους να ανακαλύψουν τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή τους.  

Ανταλλαγές εργασίας σε βιολογικά αγροκτήματα

Δευτέρα, 11 Απρίλιος, 2022
Το WWOOF είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που συνδέει εθελοντές με βιολογικούς αγρότες και καλλιεργητές για την προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τις μη χρηματικές ανταλλαγές, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία μιας βιώσιμης, παγκόσμιας κοινότητας.

Βραβείο ΕΕ για γυναίκες στην καινοτομία

Τετάρτη, 30 Μάρτιος, 2022
Το βραβείο για γυναίκες στην καινοτομία αναγνωρίζει τον ρόλο των γυναικών στην εισαγωγή καινοτομιών που αλλάζουν το παιχνίδι στην αγορά, τιμώντας τα εξαιρετικά επιτεύγματα γυναικών που διευθύνουν καινοτόμες εταιρείες.

Υποτροφία Ταλέντων Institute of Enterpreneurship Development (IED)

Δευτέρα, 28 Μάρτιος, 2022
Το IED Βαρκελώνης προσκαλεί ταλέντα από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποτροφιών του και να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μια υποτροφία που θα καλύψει το 100% των διδάκτρων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση: - άτομα οποιασδήποτε εθνικότητας, από 16 ετών και άνω, - κάτοχοι baccalaureate ή απολυτήριου λυκείου ή όσοι τελειώνουν τη φοίτησή τους σε αντίστοιχο επίπεδο, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.