NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η σουηδική προεδρία του Συμβουλίου φιλοξενούν διεθνή διάσκεψη δωρητών για τον τουρκικό και τον συριακό λαό στις 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προτίθενται να αναλάβουν σημαντική δέσμευση για περαιτέρω ανακούφιση, ανάκαμψη και ανασυγκρότηση στην Τουρκία και για περαιτέρω ανακούφιση, ανάκαμψη και αποκατάσταση στη Συρία. Η ΕΕ καλεί άλλους διεθνείς εταίρους και παγκόσμιους δωρητές να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τον τουρκικό και τον συριακό λαό σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να δεσμευτούν για δωρεές ανάλογα με την κλίμακα και το μέγεθος της ζημίας. Για τον λόγο αυτόν, στις 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η σουηδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα φιλοξενήσουν διεθνή διάσκεψη δωρητών για τη στήριξη του τουρκικού και του συριακού λαού που επλήγησαν από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς.

Διαστημική στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα με στόχο τη διασφάλιση μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης ΕΕ

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσιάζουν για πρώτη φορά κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική για την ασφάλεια και την άμυνα. Τα διαστημικά συστήματα και οι διαστημικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας μας, καθώς και για την ασφάλεια και την άμυνα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει προσδιορίσει το διάστημα ως στρατηγικό τομέα. Στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο του αυξανόμενου ανταγωνισμού ισχύος και της εντατικοποίησης των απειλών, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την προστασία των διαστημικών της πόρων, την υπεράσπιση των συμφερόντων της, την αποτροπή εχθρικών δραστηριοτήτων στο διάστημα και την ενίσχυση της στρατηγικής στάσης και αυτονομίας της.

Ναυτιλιακή ασφάλεια: η ΕΕ επικαιροποιεί τη στρατηγική της για την προστασία του τομέα της ναυτιλίας από νέες απειλές

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη ναυτιλιακή ασφάλεια, ώστε να διασφαλιστεί η ειρηνική χρήση των θαλασσών και να προστατευθεί ο τομέας της ναυτιλίας από νέες απειλές. Ενέκριναν επίσης επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης μέσω του οποίου θα εφαρμοστεί η στρατηγική.

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για να στηρίξει περαιτέρω τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για την προώθηση μέτρων στήριξης σε τομείς που είναι καίριας σημασίας για τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών, σύμφωνα με το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης τροποποιεί και παρατείνει εν μέρει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 για να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν την οικονομία εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και τροποποιήθηκε ήδη στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, ώστε να επιταχυνθεί η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σταδιακή κατάργηση του αερίου, να καταστούν οι λογαριασμοί των καταναλωτών λιγότερο εξαρτημένοι από τις ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων, να προστατευθούν καλύτερα οι καταναλωτές από μελλοντικές αυξήσεις των τιμών και πιθανή χειραγώγηση της αγοράς και να καταστεί η βιομηχανία της ΕΕ καθαρή και πιο ανταγωνιστική.

Safety Gate: Οι χημικές ουσίες βρίσκονται στην κορυφή του ετήσιου καταλόγου κινδύνων για την υγεία από μη εδώδιμα προϊόντα

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η έκθεση εξετάζει τις προειδοποιήσεις που κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, καθώς και το πώς ανταποκρίθηκαν σ’ αυτές οι εθνικές αρχές. Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με χημικές ουσίες ήταν το συνηθέστερο είδος κινδύνων που κοινοποιήθηκαν, ενώ εντοπίστηκαν και σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των κατηγοριών προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχέδια για έναν κλιματικά ουδέτερο κτιριακό τομέα έως το 2050

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την αύξηση του ρυθμού των ανακαινίσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για τις «καταβόθρες άνθρακα» με ορίζοντα το 2030

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Με τη νέα νομοθεσία η ΕΕ αυξάνει τον στόχο για τις απορροφήσεις άνθρακα στη χρήση γης και τη δασοκομία, ώστε να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου στην ΕΕ ως και κατά 57% σε σχέση με το 1990.

Κλιματική αλλαγή: το Κοινοβούλιο ψήφισε τη μείωση των εκπομπών κατά 40%

Τρίτη, 14 Μάρτιος, 2023
Ο νέος κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών μειώνει το μέγιστο όριο για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα κράτη μέλη από τις μεταφορές, τα κτίρια και τη γεωργία έως το 2030.

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς ανακοινώνει την ευρωπαϊκή διακήρυξη για την ποδηλασία

Παρασκευή, 10 Μάρτιος, 2023
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία κατά τη σύνοδο κορυφής της CyclingIndustriesEurope του 2023 στις Βρυξέλλες. Ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει φέτος το καλοκαίρι μια ευρωπαϊκή διακήρυξη για την ποδηλασία, με στόχο την προώθηση της ποδηλασίας στην Ευρώπη, καλώντας παράλληλα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προσυπογράψουν τη διακήρυξη αυτή. Η εν λόγω διακήρυξη θα προτείνει ευνόητες αρχές για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτων και θα εξηγεί πώς η ενωσιακή στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και οι υφιστάμενοι κανόνες και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν στην εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη: για παράδειγμα, μέσω σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δημιουργίας χώρων στάθμευσης ποδηλάτων ή προωθώντας την κατασκευή ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η διακήρυξη θα μπορούσε ιδίως να συμβάλει στην επίτευξη του πολιτικού στόχου να διπλασιαστούν οι ασφαλείς ποδηλατικές υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.