Η Επιτροπή καθορίζει αρχές για τον περιορισμό της χρήσης των πλέον επιβλαβών χημικών

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2024 | NEA

Η Επιτροπή ενέκρινε εχθές κριτήρια και αρχές για τον καθορισμό των «βασικών χρήσεων» των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών.

Μέσω της έννοιας των «βασικών χρήσεων» μπορεί να προσδιοριστεί το πότε δικαιολογείται από κοινωνική άποψη η χρήση των πλέον επιβλαβών ουσιών. Όταν η χρήση είναι αναγκαία για την υγεία ή/και την ασφάλεια και/ή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της κοινωνίας, και δεν υπάρχουν αποδεκτές εναλλακτικές, οι εν λόγω ουσίες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την εφαρμογή της έννοιας της βασικής χρήσης θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις με ειδική νομοθεσία της ΕΕ.

Η σημερινή ανακοίνωση εξασφαλίζει προβλεψιμότητα στη βιομηχανία και τους επενδυτές όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων απαραίτητων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την υγεία και την άμυνα στην ΕΕ. Εντάσσεται στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες και στη μετάβαση σε ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες.

Για λεπτομερέστερα στοιχεία βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου και τις ερωταπαντήσεις.

Πηγή: greece.representation.ec.europa.eu

Photo by Louis Reed on Unsplash

 

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.