NEA

Προστασία των καταναλωτών: πρακτικές χειραγώγησης μέσω του διαδικτύου διαπιστώθηκαν στα 148 από τα 399 ηλεκτρονικά καταστήματα στα οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές για την προστασία των καταναλωτών από τα 23 κράτη μέλη, τη Νορβηγία και την Ισλανδία (δίκτυο CPC), δημοσίευσαν τα αποτελέσματα ελέγχου («σάρωσης») που πραγματοποιήθηκε σε ιστοτόπους λιανικής πώλησης. Ο έλεγχος αυτός συμπεριέλαβε 399 διαδικτυακά καταστήματα εμπόρων λιανικής πώλησης πολλών και διαφορετικών ειδών προϊόντων, από κλωστοϋφαντουργικά έως ηλεκτρονικά. Επικεντρώθηκε επίσης σε τρεις συγκεκριμένους τύπους πρακτικών χειραγώγησης οι οποίες είναι γνωστό ότι πολλές φορές ωθούν τους καταναλωτές να κάνουν αντίθετες προς το συμφέρον τους επιλογές, τα λεγόμενα «παραπλανητικά μοτίβα». Μεταξύ αυτών είναι: τα ψεύτικα χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης· διαδικτυακές διεπαφές που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγούν τους καταναλωτές σε αγορές, συνδρομές ή άλλες επιλογές· και αθέατες πληροφορίες. Από την έρευνα προέκυψε ότι 148 ιστότοποι περιείχαν τουλάχιστον ένα από τα τρία αυτά παραπλανητικά μοτίβα.

Global Gateway: Η ΕΕ επενδύει 280 εκατ. ευρώ στη δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τη Νότια Αφρική

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη» θα επενδύσουν σε επιχορηγήσεις ύψους πάνω από 280 εκατ. ευρώ στη Νότια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων 87,75 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για να στηρίξουν μεταρρυθμίσεις πολιτικής με σκοπό την πράσινη ανάκαμψη, την μόχλευση πράσινων επενδύσεων και την προώθηση μιας βασισμένης στη γνώση μετάβασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για μια δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη της Νότιας Αφρικής, η οποία παρουσιάστηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στην Πρετόρια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway.

Η ΕΕ πρωτοπορεί στην κβαντική έρευνα χάρη στην εμβληματική της πρωτοβουλία για τις κβαντικές τεχνολογίες

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
H Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την τριετή (2018-2022) φάση εκκίνησης της εμβληματικής πρωτοβουλίας της για τις κβαντικές τεχνολογίες. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής στηρίχθηκαν 24 έργα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς των κβαντικών επικοινωνιών, της υπολογιστικής, της προσομοίωσης, της ανίχνευσης και της μετρολογίας, καθώς και της βασικής κβαντικής επιστήμης. Σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα QuantERA, το οποίο στηρίζει την κβαντική έρευνα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει την κβαντική έρευνα με πάνω από 175 εκατ. ευρώ από το 2016 ως σήμερα.

Γεωργία: ρεκόρ σημείωσε το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2022

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία της μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τον Οκτώβριο του 2022 η αξία των μηνιαίων εμπορικών ροών των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ σημείωσε ρεκόρ και διαμορφώθηκε στα 36,5 δισ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα, οι εισαγωγές  αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκαν στα 15,7 δισ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, παρά την ελαφρά μηνιαία μείωση που σημείωσε, παρέμεινε υψηλή, ανερχόμενη σε 20,7 δισ. ευρώ. Συνολικά, και παρά την αύξηση των εισαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ παρέμεινε θετικό και διαμορφώθηκε στα 5 δισ. ευρώ. Η Βραζιλία και η Ουκρανία καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στις χώρες προέλευσης των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ. Οι εισαγωγές από τη Βραζιλία μειώθηκαν κατά 17% τον Οκτώβριο του 2022 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Οι εισαγωγές από την Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 25% τον Οκτώβριο, με τις εισαγωγές αραβοσίτου, ηλιελαίου, ηλιανθόσπορων και ελαιοκράμβης να αντιπροσωπεύουν το 70% των εισαγωγών της ΕΕ. Σε αξία, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ κατέγραψαν μηνιαία μείωση 1,2%. Η μείωση των εξαγωγών της ΕΕ οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες εξαγωγές οινοπνευματωδών ποτών, λικέρ, τυριού και τυροπήγματος. Παρά τη μηνιαία αυτή μείωση, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Η ενιαία αγορά γίνεται 30 ετών: Οι εκθέσεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η ενιαία αγορά στηρίζει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά και τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2022, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τα 30 χρόνια ύπαρξης της ενιαίας αγοράς. Οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της Ευρώπης και υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της, ενώ αναδεικνύουν επιπλέον τον αντίκτυπο της ενιαίας αγοράς όσον αφορά την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της ΕΕ.

Σήμα κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: 10 σχέδια Erasmus+ για την υλοποίησή τους

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, ανακοινώνει 10 σχέδια Erasmus+ που θα δοκιμάσουν νέες μορφές διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέφθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια πριν από μόλις ένα έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορηγεί 657 εκατ. ευρώ σε ερευνητές και ερευνήτριες για τη δημιουργία ομάδων και τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε  τους νικητές και τις νικήτριες του τελευταίου γύρου επιχορηγήσεων εδραίωσης. Στόχος των εν λόγω επιχορηγήσεων είναι η στήριξη των ερευνητών και των ερευνητριών που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους, ώστε να δημιουργήσουν τις ομάδες τους και να διεξαγάγουν πρωτοποριακές έρευνες σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ τάσσεται υπέρ του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ NextGenerationEU.  

Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς γεωργικού τομέα εν μέσω του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς γεωργικού τομέα εν μέσω του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Προεδρία της Σουηδίας στο Συμβούλιο της ΕΕ: οι προσδοκίες των ευρωβουλευτών

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2023
Την 1η Ιανουαρίου, η Σουηδία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Σουηδοί ευρωβουλευτές μοιράζονται μαζί μας τις προσδοκίες τους.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.