NEA

Πυρκαγιές: Η ΕΕ κινητοποίησε βοήθεια για την Κύπρο

Τετάρτη, 7 Ιούλιος, 2021
Το Σαββατοκύριακο η Κύπρος ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ ζητώντας στήριξη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Λεμεσού. Ανταποκρινόμενη άμεσα, η ΕΕ κινητοποίησε πυροσβεστικά αεροσκάφη του αποθέματος rescEU, τα οποία μετέβησαν στην Κύπρο. Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Κύπρο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η ευρωπαϊκή στήριξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. ...

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τετάρτη, 7 Ιούλιος, 2021
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητεί, μέσω διαγωνισμού, εξωτερικούς συνεργάτες (freelance) για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, πολωνικά) προς τα ελληνικά. Η προκήρυξη, το υποχρεωτικό έντυπο εγγραφής, καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/el/ Ανακοίνωση Προθεσμία ...

COVID-19: Το Συμβούλιο προσθέτει 10 χώρες και μία οντότητα/εδαφική αρχή στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί

Τετάρτη, 7 Ιούλιος, 2021
Μετά την επανεξέταση βάσει της σύστασης για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, το Συμβούλιο επικαιροποίησε τον κατάλογο των χωρών, των ειδικών διοικητικών περιοχών και των λοιπών οντοτήτων και εδαφικών αρχών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, ο κατάλογος αυτός θα συνεχίσει να επανεξετάζεται κάθε δύο εβδομάδες και, κατά περίπτωση, να επικαιροποιείται. Με βάση τα ...

Ευρωπόλ: Το Συμβούλιο εγκρίνει διαπραγματευτική εντολή σχετικά με τους νέους κανόνες για την ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού

Τετάρτη, 7 Ιούλιος, 2021
Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ συμφώνησαν επί διαπραγματευτικής εντολής σχετικά με σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπόλ όσον αφορά τη συνεργασία της με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της στην έρευνα και την καινοτομία. "Οι εγκληματίες αναπροσαρμόζουν διαρκώς τον τρόπο δράσης τους και, αν θέλουμε να τους καταπολεμήσουμε με επιτυχία, πρέπει να πράξουμε ανάλογα. Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα ...

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 2021

Τετάρτη, 7 Ιούλιος, 2021
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(ΕΜSA) προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν χρονική περίοδο 3 έως 6 μηνών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στοχεύει στην ενίσχυση του συνολικού συστήματος ασφάλειας στη θάλασσα στην Κοινότητα. Συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου θαλάσσιου ατυχήματος, της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και της απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στοχεύει: -να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εργασιακή εμπειρία στον τομέα της νομοθεσίας για την ...

Πιστοποιητικά τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η ΕΜΑ επιβεβαιώνει τη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πέμπτη, 1 Ιούλιος, 2021
photo by Photo BoardsΟι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια πρόταση η οποία καλύπτει ένα κενό στη νομοθεσία και διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να απασχολούν κατόχους πιστοποιητικών τρίτων χωρών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Τα μέλη πληρωμάτων που κατέχουν πιστοποιητικά από χώρες εκτός ΕΕ αντιπροσωπεύουν —ιδίως σε ορισμένες πλωτές οδούς εντός της ΕΕ— σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού ενός τομέα ο οποίος ...

Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: οι νέες εκθέσεις των διαδικτυακών πλατφορμών καταδεικνύουν ότι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που έλαβαν σχετικά με τα εμβόλια

Πέμπτη, 1 Ιούλιος, 2021
Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα τις εκθέσεις του Facebook, του Twitter, του TikTok, της Microsoft και της Google σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τον Μάιο κατά της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό ως υπογράφοντα μέρη του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση....

Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων και την καταναλωτική πίστη

Πέμπτη, 1 Ιούλιος, 2021
 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τις αναθεωρήσεις δύο δεσμών κανόνων της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σ' έναν κόσμο που έχει αναδιαμορφωθεί από την ψηφιοποίηση και την πανδημία COVID-19. Η Επιτροπή ενισχύει το δίκτυ ασφαλείας που παρέχει στους καταναλωτές της ΕΕ, διασφαλίζοντας, π.χ., ότι τα επικίνδυνα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά και ότι οι προσφορές πιστώσεων που παρουσιάζονται στους καταναλωτές είναι σαφείς και ευανάγνωστες ...

Η κ. Maria Leptin διορίστηκε επόμενη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Πέμπτη, 1 Ιούλιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την καθηγήτρια κ. Maria Leptin ως την επόμενο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Η καθηγήτρια κ. Leptin, η οποία είναι επί του παρόντος διευθύντρια του EMBO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας), θα αναλάβει τον νέο ρόλο της την 1η Οκτωβρίου 2021, όταν λήξει η θητεία του προσωρινού προέδρου καθηγητή κ. Jean...

Κρατικές ενισχύσεις: Εγκρίνεται στήριξη ύψους 8 εκατ. ευρώ για κινηματογράφους και εταιρείες διανομής ταινιών στην Ελλάδα

Πέμπτη, 1 Ιούλιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εταιρειών διανομής ταινιών και των κινηματογράφων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που αναγκάστηκε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει τη διασπορά του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη ...

Σελίδα 20 απο 448« Πρώτη...10...1819202122...304050...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.