NEA

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA Invest προσφέρει 100 εκατ. ευρώ για καινοτόμες λύσεις σε απειλές κατά της υγείας

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
eu health heraΗ Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανανκοινώνουν τη θέσπιση της HERA Invest, μιας συμπληρωματικής ενίσχυσης ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα InvestEU,  με σκοπό τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στις πλέον πιεστικές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, χρηματοδοτούμενης από το πρόγραμμα EU4Health. Επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε επαρκή δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την επέκταση λύσεων αιχμής στον τομέα της υγείας και των βιοεπιστημών. Η καινοτομία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση απειλών προτεραιότητας για την υγεία, όπως παθογόνοι παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας ή η μικροβιακή αντοχή.

«Ecodesign»: πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε την διαπραγματευτική του θέση για τις συζητήσεις με το Συμβούλιο σχετικά με νέα νομοθεσία που θα καταστήσει τα προϊόντα στην ΕΕ πιο βιώσιμα.

COVID-19: προτάσεις του ΕΚ για καλύτερη θωράκιση εναντίον μελλοντικών κρίσεων

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Το Κοινοβούλιο ζητά να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και να θωρακιστούν τα εθνικά συστήματα υγείας απέναντι σε πιθανές μελλοντικές προκλήσεις.

Νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης: η διαπραγματευτική θέση του ΕΚ

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Η ΕΕ πρέπει να έχει θεσπίσει μέτρα αποκατάστασης έως το 2030 που να καλύπτουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της, λένε οι ευρωβουλευτές.

Βουλγαρία και Ρουμανία να ενταχθούν στη ζώνη Σένγκεν μέχρι το τέλος του 2023

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο να εγκρίνει την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο ελεύθερων ταξιδιών Σένγκεν έως το τέλος του 2023.

Προστασία των δημοσιογράφων στην ΕΕ από καταχρηστικές αγωγές: η θέση του Κοινοβουλίου

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Στόχος του Κοινοβουλίου είναι να ενισχύσει την προστασία δημοσιογράφων και ακτιβιστών στην ΕΕ από αβάσιμες και καταχρηστικές αγωγές που αποσκοπούν στη φίμωση τους.

«Πράσινο φως» από το Κοινοβούλιο για πυρομαχικά για την Ουκρανία

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδια για την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών και πυραύλων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης.

Κυκλική οικονομία: βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής των αυτοκινήτων για μια αυτοκινητοβιομηχανία αποδοτικότερης χρήσης πόρων

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
H Επιτροπή προτείνει μέτρα για τηνενίσχυση της κυκλικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία καλύπτουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η πρωτοβουλία αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση της οικονομίας της ΕΕ σε πόρους, θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχωντης ΕΕ, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τον εν εξελίξει μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι ...

Μηδενική ρύπανση: Προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από τις τοξικές επιπτώσεις του υδραργύρου

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρωπροστασία των Ευρωπαίων και του περιβάλλοντος από τον υδράργυρο, περιορίζοντας τη χρήση υδραργύρου στην ΕΕ, σε συνέχεια αποφάσεων που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της σύμβασης της Μιναμάτα. Με την προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τον υδράργυρο, από το 2025 θα απαγορευτεί πλήρως η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, για τα οποία σήμερα στην ΕΕ χρησιμοποιούνται ετησίως 40 τόνοι υδραργύρου. Επίσης, μεταξύ του 2026 και του 2028 θα σταματήσει η παραγωγή ορισμένων προϊόντων που περιέχουν ακόμη υδράργυρο, όπως των λαμπτήρων. Για όλα αυτά τα προϊόντα, πλέον υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές.

Χημικά προϊόντα: Η ΕΕ περιορίζει την έκθεση στην καρκινογόνο ουσία φορμαλδεΰδη στα καταναλωτικά προϊόντα

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2023
Η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων από τον κίνδυνο του καρκίνου, θεσπίζοντας μέγιστο όριο εκπομπών για την καρκινογόνο ουσία φορμαλδεΰδη σε μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.