Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση στην ΕτΠ

Δευτέρα, 28 Αύγουστος, 2023
Κάθε χρόνο, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε νέους πολίτες, από κράτος μέλος της ΕΕ ή επίσημο υποψήφιο για ένταξη, προσφέροντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκό ίδρυμα. Διατίθενται τρεις τύποι πρακτικής άσκησης: Πρότυπη πρακτική άσκηση, βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση για κυβερνητικούς αξιωματούχους.

ΟΑΣΕ: Πρόγραμμα Βοηθών Έρευνας

Δευτέρα, 28 Αύγουστος, 2023
Το Πρόγραμμα Βοηθών Έρευνας της ΠΣ του ΟΑΣΕ είναι ανοιχτό σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους πολιτικών επιστημών, δικαίου, διεθνών σχέσεων ή άλλων συναφών τομέων από τα συμμετέχοντα κράτη και τους Εταίρους του ΟΑΣΕ. Οι Βοηθοί Ερευνών αναπτύσσουν τις γνώσεις τους σε διεθνείς πολιτικοστρατιωτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές υποθέσεις και υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε τομείς που συνδέονται με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στην Κοπεγχάγη ή τη Βιέννη.

Εθελοντές Μarketing Αssistants για το Citycampus

Πέμπτη, 24 Αύγουστος, 2023
Σου αρέσει το marketing; Σκέφτεσαι out of the box και θες συνεχώς να εξελίσσεσαι; Αν σε όλα τα παραπάνω απάντησες με ναι τότε κάνε την αίτηση σου για εθελοντική πρακτική άσκηση στην  θέση Marketing Assistant  στο citycampus.gr και γίνε και εσύ μέλος ομάδας μας  και απόκτησε την κατάλληλη γνώση και εμπειρία στο κλάδο.

Schuman Traineeships 2023-2024

Παρασκευή, 4 Αύγουστος, 2023
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες περιόδους πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του ιδρύματος. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης χορηγούνται για περίοδο πέντε μηνών. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει: -να είναι ηλικίας 18+· -να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου· -να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση μιας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ·

Πρακτική άσκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2023-2024

Παρασκευή, 4 Αύγουστος, 2023
Η Επιτροπή διοργανώνει δύο φορές το χρόνο περιόδους ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διάρκειας πέντε μηνών για πτυχιούχους πανεπιστημίου.

Πρακτική Άσκηση Γραφίστα και Εικονογράφου

Πέμπτη, 27 Ιούλιος, 2023
Με ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών που συνδέονται με περισσότερους από 3000 τοπικούς παρόχους πληροφοριών και εταίρους σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, το Eurodesk είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες για τους νέους και όσους εργάζονται μαζί τους. Το Eurodesk Brussels Link συντονίζει τις δραστηριότητες του δικτύου, παρέχοντας διάφορα εργαλεία και πόρους πληροφοριών και διαχειρίζεται πολλές ψηφιακές πλατφόρμες και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το δίκτυο ενημερώνει και διαχειρίζεται επίσης περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία.

Eurodesk Brussels Link – Communication Traineeship

Πέμπτη, 27 Ιούλιος, 2023
Με ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών που συνδέονται με περισσότερους από 3000 τοπικούς παρόχους πληροφοριών και κέντρα Eurodesk σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, το Eurodesk είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες για τους νέους και όσους εργάζονται μαζί τους. Το Eurodesk Brussels Link συντονίζει τις δραστηριότητες του δικτύου, παρέχοντας διάφορα εργαλεία και πόρους πληροφοριών και διαχειρίζεται πολλές ψηφιακές πλατφόρμες και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το δίκτυο ενημερώνει και διαχειρίζεται επίσης περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία.

Δράση ένταξης DiscoverEU

Πέμπτη, 27 Ιούλιος, 2023
Στο πλαίσιο της δράσης Discover EU Inclusion Action, οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων μπορούν να λάβουν πρόσθετη υποστήριξη για την υλοποίηση έργων που επιτρέπουν στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στο DiscoverEU σε ισότιμη βάση με τους συνομηλίκους τους. Το DiscoverEU προσφέρει στους νέους ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να έχουν μια βραχυπρόθεσμη ατομική ή ομαδική εμπειρία ταξιδεύοντας σε όλη την Ευρώπη σιδηροδρομικώς ή με άλλα μέσα μεταφοράς όπου είναι απαραίτητο.

Πρακτική άσκηση EUROCONTROL 2023

Πέμπτη, 20 Ιούλιος, 2023
Κάθε χρόνο, ο EUROCONTROL, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, προσφέρει σε περισσότερους από 100 νέους την ευκαιρία να μάθουν από τους ειδικούς τους και να εργαστούν στους πολλούς τομείς εξειδίκευσης του EUROCONTROL: επιχειρησιακό, επιχειρηματικό, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνίες κ.λπ. Ο EUROCONTROL είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με 44 κράτη μέλη και εργάζεται για την επίτευξη ασφαλούς και απρόσκοπτης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη. Τα κεντρικά γραφεία του EUROCONTROL βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και ο οργανισμός έχει γραφεία στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Brétigny, Γαλλία και στο Λουξεμβούργο.

Communication Assistants για το Citycampus

Τετάρτη, 5 Ιούλιος, 2023
Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης εθελοντικής ομάδας του citycampus.gr και απόκτησε επαγγελματική εμπειρία σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο φοιτητικό δημοσιογραφικό οργανισμό.  

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.