NEA

ΟΠΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: ΠΜΣ “Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκήρυξε τον 5ο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΑΠΘ: “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος”

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος».

Τιμές ενέργειας: Η Επιτροπή προτείνει επείγουσα παρέμβαση στην αγορά για τη μείωση των λογαριασμών των Ευρωπαίων πολιτών

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Η Επιτροπή προτείνει επείγουσα παρέμβαση στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας για την αντιμετώπιση των πρόσφατων δραματικών αυξήσεων των τιμών. Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις μιας σοβαρής αναντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης εργαλειοποίησης από τη Ρωσία των ενεργειακών της πόρων. Για να αμβλυνθεί η αυξημένη πίεση που ασκείται στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Επιτροπή κάνει τώρα ένα επόμενο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού προτείνοντας έκτακτα μέτρα μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, καθώς και μέτρα για την ανακατανομή των πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα στους τελικούς καταναλωτές. Αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγουμένως συμφωνηθέντων μέτρων για την πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αερίου και τη μείωση της ζήτησης αερίου ενόψει του προσεχούς χειμώνα. Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της ρευστότητας των φορέων της αγοράς, τη μείωση της τιμής του αερίου και τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει αναδείξει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη διαφοροποίηση και διασφάλιση του ενεργειακού της εφοδιασμού μέσω της επένδυσης σε βιωσιμότερες εναλλακτικές, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση με στόχο την καταπολέμηση της ...

Οι δράσεις του ΕΚ για τη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών στην ΕΕ

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τη διασφάλιση κατώτατων μισθών που παρέχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ.

Νέοι κανόνες για επαρκείς κατώτατους μισθούς για όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Οι κατώτατοι μισθοί σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Κατάσταση της ΕΕ: Ουκρανία, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, οικονομία

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Στην ετήσια συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με την πρόεδρο von der Leyen το έργο της Επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος και τα σχέδιά της για το μέλλον. Κηρύσσοντας την έναρξη της συζήτησης, η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας την Olena Zelenska αυτή τη σημαντική ημέρα. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε ένα ανησυχητικό σκηνικό, με ...

Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ. Μάθετε πώς το ΕΚ θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ.

Βιώσιμη δασοκομία: Οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταπολεμήσουν την αποψίλωση των δασών

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει τη θέσπιση μέτρων για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στην ΕΕ και την προστασία τους σε τρίτες χώρες. Τον Σεπτέμβριο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την κατάργηση προϊόντων που συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών από τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν, επίσης, τη θέσπιση νομοθεσίας που να προστατεύει τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και να βοηθάει τους μικροκαλλιεργητές να συμμορφωθούν με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι ο αντίκτυπος της κατανάλωσης προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα πρέπει να ληφθεί υπόψη επαρκώς σε οποιεσδήποτε μέτρα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 και συσχετίζει τη βιώσιμη διαχείριση και μείωση της αποψίλωσης των δασών με την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Η στρατηγική στοχεύει στην αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των δασών της ΕΕ και στην προώθηση του ρόλου του ως δεξαμενές άνθρακα. Η έκθεση του Κοινοβουλίου υπογραμμίζει την ποικιλομορφία των δασών της ΕΕ και την ανάγκη για στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες δασών. Εκτός του κρίσιμου τους ρόλου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τα δάση παρέχουν και σημαντικές κοινωνικοοικονομικές λειτουργίες. Οι πολλαπλοί αυτοί ρόλοι των δασών πρέπει να εναρμονιστούν.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.