NEA

Απειλούνται οι βιολογικές λειτουργίες των εδαφών στα νησιά του Ιονίου

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Το 78,6 % των εδαφών στα νησιά του Ιονίου είναι περιοχές όπου η δυνητική απειλή για τις βιολογικές λειτουργίες είναι υψηλή ή μετρίως υψηλή, σύμφωνα με τον πίνακα της ΕΕ για την υγεία του εδάφους, ένα νέο εργαλείο που χαρτογραφεί την κατάσταση της υγείας του εδάφους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, στη Δυτική Ελλάδα το ποσοστό των εδαφών υψηλού κινδύνου υπερβαίνει το 70 %.

Καλές προοπτικές απόδοσης για την Ελλάδα, σε μικρότερο βαθμό για την Κύπρο

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Οι άφθονες βροχοπτώσεις την άνοιξη ενίσχυσαν τις προσδοκίες απόδοσης στην Ελλάδα, ωστόσο σε τοπικό επίπεδο προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες. Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από το δελτίο MARS του JRC που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, σημειώθηκαν άφθονες βροχοπτώσεις με περισσότερα από 120 mm στον Βορρά και συχνά πάνω από 50 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν στα συνήθη επίπεδα.

Στοιχεία του JRC για τις πρώτες ύλες στην Ελλάδα

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Η έκθεση χώρας για την Ελλάδα του συστήματος πληροφοριών για τις πρώτες ύλες (RMIS) του JRC αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά έγγραφα της πιο πρόσφατης έρευνας του JRC με θέμα «Supply Chain Analysis and Material Demand Forecast in Strategic Technologies and Sectors in the EU — A Foresight Study» (Ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού και προβλεπόμενη ζήτηση υλικών σε τεχνολογίες και τομείς στρατηγικής σημασίας στην ΕΕ — Μελέτη ανάλυσης προοπτικών). 

Η περίοδος πυρκαγιών του 2022 στην Ελλάδα ήταν μέσου επιπέδου

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας προκαταρκτικής έκθεσης για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, μετά από τη μεγάλη έξαρση που καταγράφηκε το 2021, η περίοδος πυρκαγιών στην Ελλάδα το 2022 επανήλθε σε μέσο επίπεδο.

Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ', Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2023-2024 την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School - EPAS).

Βιώσιμη αλιεία: πρόοδος όσον αφορά την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού τομέα

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματαΗ συνολική βιωσιμότητα της αλιείας της ΕΕ έχει βελτιωθεί και λιγότερα αποθέματα υπεραλιεύονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2024». Ταυτόχρονα, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η συνεχής βελτίωση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές αξιολογήσεις. Η σημερινή ανακοίνωση περιγράφει τους προσανατολισμούς για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 και ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι προτάσεις θα έχουν ως στόχο να διατηρήσουν τα αποθέματα που έχουν ήδη φθάσει σε βιώσιμα επίπεδα σε αυτά τα επίπεδα και να συμβάλουν στην αποκατάσταση άλλων ιχθυαποθεμάτων. Βελτιώσεις στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή αποστέλλει στην Google κοινοποίηση αιτιάσεων για καταχρηστικές πρακτικές στην τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισης

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή αποστέλλει στην Google κοινοποίηση αιτιάσεων για καταχρηστικές πρακτικές στην τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισηςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Google ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική της άποψη, η εταιρεία παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας. Η Επιτροπή προσάπτει στην Google ότι ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής διαδικτυακών διαφημίσεων εις βάρος των ανταγωνιστικών παρόχων υπηρεσιών διαφημιστικής τεχνολογίας, των διαφημιστών και των διαδικτυακών εκδοτών. Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Η Google κατέχει πολύ ισχυρή θέση αγοράς στον τομέα των τεχνολογιών διαδικτυακής διαφήμισης. Συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών, πωλεί διαφημιστικό χώρο και ενεργεί ως διαδικτυακός διαφημιστικός διαμεσολαβητής. Επομένως, η Google είναι παρούσα σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της διαφημιστικής τεχνολογίας. Η προκαταρκτική ανησυχία μας είναι ότι η Google ενδέχεται να χρησιμοποίησε τη θέση της στην αγορά για να ευνοήσει τις δικές της υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Αυτό ενδεχομένως έβλαψε τους ανταγωνιστές της Google αλλά και τα συμφέροντα των εκδοτών, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος για τους διαφημιστές. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι πρακτικές της Google θα ήταν παράνομες βάσει των κανόνων ανταγωνισμού μας.»

Νέα συνεισφορά της ΕΕ στη δέσμη μέτρων της ΕΤΕπ για τη στήριξη της Ουκρανίας, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
ukraine flagΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησαν να διαθέσουν εγγύηση της ΕΕ που θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να χορηγήσει νέα δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ταχεία ανάκαμψη της Ουκρανίας, για παράδειγμα για την επισκευή δημοτικών ή ενεργειακών υποδομών. 

Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα αρχίζει να εφαρμόζεται στη μεταβατική του φάση από την 1η Οκτωβρίου

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες την πρώτη πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) κατά τη μεταβατική του φάση, η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και λήγει στα τέλη του 2025. Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού που δημοσιεύθηκε περιγράφει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις δήλωσης και τις πληροφορίες που ζητούνται από τους ενωσιακούς εισαγωγείς εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον ΜΣΠΑ, καθώς και την προσωρινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών που εκλύονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών.

Θεωρήσεις Σένγκεν: Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την ψηφιοποίηση των αιτήσεων θεώρησης

Δευτέρα, 19 Ιούνιος, 2023
schengenΗ Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων Σένγκεν. Η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής Σένγκεν, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.