Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Υποτροφίες για MBA από το Πανεπιστήμιο Harvard

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
Η διαδεδομένη φήμη του πανεπιστημίου σε συνδυασμό με το εξαιρετικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, εγγυείται μια αξιόλογη διετή υποτροφία στις εγκαταστάσεις του Harvard Business School. Η υποτροφία για MBA προσφέρεται από το Boustany Foundation μια φορά κάθε δυο χρόνια και παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες έχουν την οικονομική άνεση, ύψους 102.200 δολαρίων, χωρισμένων σε 51.100 δολάρια το χρόνο. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο συνεισφέρει στην μεταφορά του φοιτητή και στην διαμονή του κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης στο ίδρυμα Boustany που ορίζεται ως προϋπόθεση για την απονομή της ...

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 2021

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
photo by Charles DeluvioΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει καλοκαιρινή απασχόληση σε φοιτητές και προγράμματα πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισορροπημένη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης: Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια από ένα έως και πέντε μήνες μετά από την ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, ο ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ένωσης

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
photo by Devin AveryΟ Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει πρακτική άσκηση με αμοιβή για μια περίοδο δέκα μηνών, η οποία ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου του 2021. Η πρακτική άσκηση έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόμενους επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση της συνεργασίας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα των στόχων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και να εφαρμόσει την μάθηση του στην πράξη. Κριτήρια ...

Διδακτορικά προγράμματα στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ

Παρασκευή, 14 Μάιος, 2021
του Στέλιου Αμπατζίδη Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο σπουδών του, τόσο σε μεταπτυχιακό, όσο και σε διδακτορικό επίπεδο. Μία από αυτές τις Σχολές του είναι η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, που προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε ερευνητικές περιοχές (Διδακτορικά Προγράμματα) στις εξής ερευνητικές περιοχές:

Επιλογή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2021
Οι αιτήσεις είναι πλέον ανοιχτές για τη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ESA για το 2021, ενώ ενθαρρύνονται υποψήφιοι όλων των φύλων να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου ESA Careers έως τις 28 Μαΐου 2021: jobs.esa.int Πέραν της πρόσληψης νέων μελών στο σώμα αστροναυτών μας, η ESA εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για κάλυψη θέσης σχετικά με τη μελέτη δυνατότητας υλοποίησης «Parastronaut», για επιλογή αστροναυτών οι οποίοι διαβιούν με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί παγκόσμια πρώτη στην προσπάθεια να αρχίσουν να εξαλείφονται τα εμπόδια για τα άτομα που διαβιούν με σωματικές αναπηρίες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ως επαγγελματίες σε μια διαστημική αποστολή.

Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS)

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2021
Η Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή της Γερμανίας χορηγεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου περίπου 120 υποτροφίες για νέους πτυχιούχους απόφοιτους πανεπιστημίων από 50 κράτη. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις. Η προεπιλογή γίνεται από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν το φθινόπωρο/χειμώνα για μία προσωπική συνέντευξη. Μία επιτροπή της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής προβαίνει στην τελική επιλογή με βάση τα γλωσσικά, επαγγελματικά, κοινωνικά και διαπολιτισμικά προσόντα των υποψηφίων.

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency- EMA)

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίων, στη έδρα του Οργανισμού, στο Άμστερνταμ. Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους ασκούμενους τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 10 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα 1.361,17 € για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης και ταξιδιωτική συνεισφορά ...

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ σπάνια, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σας δίνει  την ευκαιρία να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας,  να αποκτήσετε μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της ΕΚΤ ...

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα εννιάμηνης πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου. Οι υποψήφιοι πρέπει : -να είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υποψηφίων προς ένταξη χωρών -να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο ευρωπαϊκό όργανο ή οργανισμό -να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και να είναι κάτοχοι πτυχίου -να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, εκ των ...

Ελληνικά Πετρέλαια: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά

Τετάρτη, 5 Μάιος, 2021
Λίγα λόγια για τα Ελληνικά Πετρέλαια H εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Επιπλέον, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία και δραστηριοποιείται στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στόχος της εταιρείας ...

Σελίδα 1 απο 4012345...102030...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.