NEA

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Maheshkumar Painam on UnsplashH Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, θεσπίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για σκοπούς ταξιδιών εντός της ΕΕ. Μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα εξακολουθήσουν να συντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία σύνοδό του στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα εξασφαλίσει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Επιτροπή εγκρίνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by NOAA on UnsplashΤο Σώμα των επιτρόπων ενέκρινε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»). Οι CEEAG θα εγκριθούν επίσημα τον Ιανουάριο του 2022 και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη στιγμή εκείνη. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους σημαντικούς στόχους και επιδιώξεις της ΕΕ που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με άλλες πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές ...

Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Anders J on UnsplashΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθεστώς στήριξης, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 29 αυτόνομα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα της Ελλάδας (τα οποία καλύπτουν 47 νησιά). Ειδικότερα, το καθεστώς στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι παράγουν και αποθηκεύουν ηλιακή και αιολική ενέργεια. Σήμερα, στα ελληνικά νησιά, περίπου το 80 % της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με ντίζελ και πετρέλαιο. Λόγω των κορεσμένων δικτύων, η προσθήκη εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι απαραίτητη για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω νησιών.

Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την εκπαίδευση των προσφύγων και την αντιμετώπιση μεταναστευτικών προκλήσεων στην Τουρκία με επιπλέον 560 εκατ. ευρώ

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Barbara Zandoval on UnsplashΗ Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις χρηματοδότησης ύψους 560 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ποιοτικής, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των προσφύγων στην Τουρκία και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί μέρος των 3 δισ. ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Ιούνιο του 2021 για τη συνέχιση της βοήθειας της ΕΕ προς τους ...

Re-Open EU: όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια και την υγεία σε μία πλατφόρμα

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by Mantas Hesthaven on UnsplashΗ πλατφόρμα Re-open EU παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλή ταξίδια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενόψει των διακοπών, η πλατφόρμα αυτή παρέχει στους πολίτες πληροφορίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες επικαιροποιούνται συνεχώς, με στόχο την ασφαλή διασυνοριακή κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ. Ειδικότερα, το Re-open EU παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μέτρα που ισχύουν, μεταξύ άλλων για την καραντίνα και τις απαιτήσεις διαγνωστικής εξέτασης των ταξιδιωτών, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID που θα σας βοηθήσει να ασκήσετε το δικαίωμά σας να κυκλοφορείτε ελεύθερα, καθώς και τις εφαρμογές κινητών για ιχνηλάτηση επαφών και αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με τον κορονοϊό. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αξιοποιήσουν το Re-open EU, ώστε να παράσχουν στο ευρύ κοινό σαφείς, πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες για οποιονδήποτε περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας, τις ενδεχόμενες επιπλέον απαιτήσεις, καθώς και τα μέτρα που ισχύουν για τους πολίτες που ταξιδεύουν από περιοχές κινδύνου, το συντομότερο δυνατόν πριν από την έναρξη ισχύος νέων μέτρων. Το Re-Open EU λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2020 και είναι προσβάσιμο μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για κινητά.

Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή ξεκινά τις διαβουλεύσεις με πρόσκληση για υποβολή στοιχείων

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
Photo by AbsolutVision on UnsplashΗ Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις σχετικά με την επικείμενη ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Η πράξη αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία-ορόσημο, την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, με σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Κάθε μέρα ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και πέμπτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
https://unsplash.com/photos/XknuBmnjbKgΗ άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο για τη στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω άντλησης στην Αμφιλοχία

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
https://unsplash.com/photos/dOhJtfXJZfwΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις ελληνικό μέτρο για τη στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω άντλησηςστην Αμφιλοχία της Ελλάδας. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την έγκρισή του από το Συμβούλιο. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επενδυτικής επιχορήγησης ύψους 250 εκατ. ευρώ και ετήσιας στήριξης — χρηματοδοτούμενης από εισφορά που επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας — για τη συμπλήρωση των εσόδων της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί αποδεκτό ποσοστό απόδοσης της επένδυσης. Η υποστηριζόμενη εγκατάσταση αποθήκευσης θα έχει δυναμικότητα 680 μεγαβάτ (MW) και θα συνδέεται απευθείας με γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης.

Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021: Τα κράτη μέλη προχωρούν στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2021
photo by Christian LueH Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021, από τον οποίο προκύπτει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς στην πράξη. Oι βελτιώσεις αυτές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που τους παρέχει η ενιαία αγορά, ώστε να διευκολυνθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Η ΕΕ στην Εκπαίδευση: Πλήρης Οδηγός! Δεκέμβριος 2021

Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος, 2021
Τα παιδιά μας είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση! Αλλά, πως μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν για αυτή; Σε αυτό το άρθρο, το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής, συγκέντρωσε και θα συγκεντρώσει διαδικτυακό υλικό, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωση για την παιδεία και τη νεολαία! Εδώ, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα βρουν υποστηρικτικό υλικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους, να βρουν ευκαιρίες και δράση πολιτισμού για τους/τις μαθητές/ριες τους, αλλά και να μάθουν για την εκπαιδευτική πολιτική άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές/ριες, από την άλλη, θα βρουν ευκαιρίες και παιχνίδια για να περάσουν καλά, αλλά και να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Σελίδα 5 απο 472« Πρώτη...34567...102030...Τελευταία »
                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.