NEA

Νέοι κανόνες προστασίας για τους εργαζομένους της «gig economy»

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Στις 16 Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ελάχιστα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Η νομοθεσία παραχωρεί νέα δικαιώματα στους εργαζόμενους σε περιστασιακή απασχόληση ή με συμβάσεις μικρής διάρκειας, όπως είναι οι εργαζόμενοι κατά παραγγελία. Οι νέοι κανόνες συμπεριλαμβάνουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων διασφαλίζοντας πιο ξεκάθαρους και προβλέψιμους όρους εργασίας, όπως είναι η δωρεάν υποχρεωτική κατάρτιση και ο περιορισμός των ωρών ...

Η ΕΕ αποφασισμένη να βελτιώσει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να αυξήσει τον αριθμό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων που διατίθενται στο διαδίκτυο για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία η οποία θα διευκολύνει την αδειοδότηση υλικού προστατευμένου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε τέτοια προγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η διάθεσή τους σε όλη την ΕΕ. "Οι νέοι αυτοί κανόνες θα προσφέρουν ευρύτερη πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο για τους Ευρωπαίους πολίτες και θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία, καθώς οι δικαιούχοι θα ανταμείβονται επαρκώς για τα έργα τους. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό όφελος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ." Valer Daniel Breaz, Υπουργός Πολιτισμού και Εθνικής Ταυτότητας της Ρουμανίας

Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες ώστε να καταστεί ευκολότερη και ασφαλέστερη η διασυνοριακή αγορά για τους καταναλωτές, και η διασυνοριακή πώληση αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου για τις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο) και οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών (οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών). Αυτή η επίσημη έγκριση σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας και ασφάλειας δικαίου για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδίως όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές, καθώς και η διευκόλυνση των πωλήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ για τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις μικρομεσαίες.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) για παράταση Brexit

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Οι ηγέτες της ΕΕ των 27 συμφώνησαν να καθυστερήσουν το Brexit έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Η απόφασή τους ελήφθη σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. [video width="1024" height="576" mp4="http://europedirect.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/04/d5c9d1d8-1f8e-2456-ae5a-b8f3cc4d0dbc.mp4"][/video] Οι ηγέτες της ΕΕ των 27 σημείωσαν την επιστολή της Πρωθυπουργού του ΗΒ κας Theresa May με την οποία ζητείται νέα παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 50. Συμφώνησαν να δοθεί παράταση ώστε να καταστεί δυνατή η επικύρωση της συμφωνίας για την αποχώρηση. «Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να έχει τη διάρκεια που θα ...

Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο για μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Η Επιτροπή ξεκινά μια συζήτηση με θέμα το πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ στον κοινωνικό τομέα. Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανήγγειλε τη συνολική επανεξέταση όλων των ρητρών «γέφυρας» που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ. Κατόπιν τούτου, έχουν ήδη εκδοθεί τρεις ανακοινώσεις: για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (Σεπτέμβριος ...

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι βελτιώνουν την αμεροληψία και τη διαφάνεια των επιγραμμικών πλατφορμών

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο κανονισμό για τις εμπορικές πρακτικές των πλατφορμών προς τις επιχειρήσεις ο οποίος έχει ως στόχο να θεσπίσει ένα δίκαιο, αξιόπιστο και βασιζόμενο στην καινοτομία περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους κατά τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ, η Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα και η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ χαιρέτισαν την έκβαση της ψηφοφορίας ...

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: μόνιμο σώμα 10.000 φυλάκων μέχρι το 2027

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
- Νέο μόνιμο σώμα που θα παρέχει στήριξη τα κράτη μέλη για τη φύλαξη των συνόρων, τις επιστροφές και τη μάχη εναντίον του διασυνοριακού εγκλήματος - Ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες Νέα νομοθεσία για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ψηφίστηκε την Τετάρτη για καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Το ψηφιακό τρομοκρατικό υλικό θα πρέπει να αφαιρείται σε μία ώρα, λέει το ΕΚ

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
- Οι εταιρείες αντιμέτωπες με κυρώσεις μέχρι 4% του τζίρου τους σε περίπτωση επίμονων παραβάσεων - Δεν προβλέπεται γενική υποχρέωση επίβλεψης, ούτε χρήση φίλτρων - Οι ευρωβουλευτές επιμένουν στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου Οι διαδικτυακές εταιρείες θα πρέπει να αφαιρούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την τρομοκρατία εντός μίας ώρας από τη σχετική εντολή από τις αρχές. Στόχος η καταπολέμηση της διάδοσης ακραίων ...

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του προγράμματος InvestEU από το Κοινοβούλιο

Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το InvestEU, το πρόγραμμα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ψηφοφορία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του προγράμματος InvestEU. Το πρόγραμμα InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Αξιοποιώντας την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, θα συγκεντρώσει ...

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Κυριακή, 21 Απρίλιος, 2019
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF) στις 11 Απριλίου, και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου 2019. Πρόκειται για κάλεσμα ανοιχτό σε ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές τους, ή έχουν τουλάχιστον 4 έτη ερευνητικής εμπειρίας  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Σελίδα 4 απο 219« Πρώτη...23456...102030...Τελευταία »
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.