Πολιτικές της ΕΕ

Η φύση της Ευρώπης υφίσταται πιέσεις — Προκλήσεις και λύσεις

Δευτέρα, 21 Μάρτιος, 2022
unplashΤο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) καθώς και άλλες αξιολογήσεις έχουν καταδείξει ότι τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή. Αιώνες εκμετάλλευσης έχουν αφήσει το σημάδι τους στον φυσικό κόσμο της Ευρώπης και η κατάσταση διατήρησης των περισσότερων προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών δεν είναι καλή. Στην έκθεση «Σήματα» του ΕΟΠ για το 2021 συνοψίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η φύση της Ευρώπης και επισημαίνονται στρατηγικές για την αναστροφή της κατάστασης. "Η ...

Η Επιτροπή καλεί πολίτες και οργανισμούς να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα

Πέμπτη, 17 Μάρτιος, 2022
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις εμπειρίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επικείμενη ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα.

«Fur Free Europe» («Ευρώπη χωρίς γούνες»): Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της γούνας στην ΕΕ

Πέμπτη, 17 Μάρτιος, 2022
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Ευρώπη χωρίς γούνες». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να θεσπίσει πανευρωπαϊκή απαγόρευση της εκτροφής και της θανάτωσης ζώων με σκοπό την παραγωγή γούνας . Επιπλέον, ζητούν να απαγορευτεί η διάθεση αυτού του είδους γούνας, καθώς και των προϊόντων που την περιέχουν, στην αγορά της ΕΕ.

Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας υπό το φως του εμφυλίου πολέμου στη Συρία και της προσφυγικής κρίσης

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Περίπου 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εισέλθει στην Τουρκία από την αρχή του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011, τον υψηλότερο αριθμό στην περιοχή. Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη της διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία προσφύγων οδήγησε σε αυξημένες κοινωνικές εντάσεις στην Τουρκία. Στις δημοτικές εκλογές του 2019, η απώλεια του δημαρχείου της Κωνσταντινούπολης από το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚ) θεωρήθηκε σημαντική αποτυχία για ...

Οnline τρομοκρατικό περιεχόμενο: Αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο Διαδίκτυο

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Η διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και πιο επικίνδυνες μορφές κατάχρησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια του 2015 (2015 European Agenda on Security)  και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο αυτής της προπαγάνδας στη ριζοσπαστικοποίηση και την στρατολόγηση τρομοκρατών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα εθελοντικό σύστημα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο, βασισμένο σε κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. Ωστόσο, δεδομένων των ...

Μια νέα προσέγγιση για τη διεύρυνση της ΕΕ

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης (2003) άνοιξε την πόρτα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, από τότε η πρόοδος προς την ένταξη στην ΕΕ ήταν αργή. Οι χώρες της περιοχής προσπάθησαν να εφαρμόσουν οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά το κράτος δικαίου παραμένει ιδιαίτερα προβληματικό. Η στρατηγική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια του 2018 έδωσε νέα ώθηση στην πολιτική διεύρυνσης, προσφέροντας στις έξι χώρες της περιοχής μια «αξιόπιστη στρατηγική» μέσω ...

Ποιος θα είναι ο ρόλος στον αμυντικό λαβύρινθο της Ευρώπης;

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο συμφωνίας στις συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι βρετανική ασφάλεια. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν θα αλλάξει τη γεωγραφία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναπόφευκτα θα μοιραστεί τα συμφέροντα και τις προκλήσεις με τους ηπειρωτικούς γείτονές του. Το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη της ΕΕ μοιράζονται το ίδιο στρατηγικό περιβάλλον και, εξ ορισμού, τις ίδιες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλειά τους. Ιστορικά, από πρακτική και γεωγραφική άποψη, παραμένουν βαθιά συνδεδεμένα από την άποψη της ασφάλειας και της άμυνας και υπάρχει γενική συναίνεση ως προς την ανάγκη να καλλιεργηθεί αυτός ο δεσμός. Η άποψη αυτή αντικατοπτρίζεται σε επίσημα έγγραφα και από τις δύο πλευρές. Έχοντας πλέον εγκαταλείψει την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστεί τρίτη χώρα στην ΕΕ και η μελλοντική συνεργασία θα εξελιχθεί σε αυτή τη βάση. Ενώ η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ χρησιμοποιείται ως βάση για στενή συνεργασία με τρίτες χώρες σε αποστολές και επιχειρήσεις, οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την άμυνα αναζητούν νέα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες. Οι πιθανότητες υπέρβασης των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τη συμμετοχή τρίτων χωρών και ακριβέστερες παράμετροι για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου θα αποφασιστούν πιθανώς μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Προσωρινός συνοριακός έλεγχος στον χώρο Σένγκεν

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Η ελεύθερη κυκλοφορία στα εσωτερικά σύνορα είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ, με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες της ΕΕ. Ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν (ή ο κώδικας Σένγκεν) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας. Ο Κώδικας αναθεωρήθηκε το 2017 προκειμένου να ενισχυθούν τα εξωτερικά σύνορα της ...

Αναστολή των κανόνων της ΕΕ για την κατανομή των διαθέσιμων χρόνων

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Στις 13 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους αερολιμένες της ΕΕ. Η πρόταση ανταποκρίνεται στην ταχεία εξάπλωση των κρουσμάτων Covid-19, που προκλήθηκαν από έναν νέο κοροναϊό, που οδήγησε σε σημαντική μείωση του αριθμού των πτήσεων και των κρατήσεων. Επιδιώκει να υποστηρίξει τις αεροπορικές εταιρείες με την προσωρινή αναστολή των προηγούμενων κανονισμών.   Για να διαβάσετε ...

Αλληλεγγύη στην πολιτική ασύλου της ΕΕ (Έκθεση)

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Η άνευ προηγουμένου άφιξη προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ το 2015 έδειξε ορισμένες ελλείψεις στην πολιτική της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση. Αυτό το φαινόμενο έθεσε σε λειτουργία εξελίξεις στη χρήση διαφόρων νομικών και πολιτικών μέσων από την Ένωση. Ενώ η ΕΕ έχει σχετική επιτυχία όσον αφορά την εξασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, τον περιορισμό των αφίξεων παράνομων μεταναστών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, τα κράτη ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.