NEA

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ για πρωτοποριακές τεχνολογίες

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το 2023. Δημιουργεί ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. ευρώ το 2023 για επιστήμονες και φορείς καινοτομίας με σκοπό την επέκταση πρωτοποριακών τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων αγορών. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ προορίζεται για τεχνολογίες επόμενης γενιάς σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, της κβαντικής, των ημιαγωγών και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ανακοινώνει τις νικήτριες των βραβείων «Πρωτεύουσα Καινοτομίας» και «Καινοτόμες Γυναίκες»

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) ανακοίνωσε τις νικήτριες των ετήσιων βραβείων καινοτομίας του: τα βραβεία απονεμήθηκαν στις πόλεις Métropole Aix-Marseille Provence και Haarlem, καθώς και σε έξι κορυφαίες καινοτόμες γυναίκες. Τα βραβεία ανακοίνωσε η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής του ΕΣΚ.

Μηδενική ρύπανση: Οι στόχοι για το 2030 είναι εφικτοί, αλλά απαιτείται ισχυρότερη δράση

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη της έκθεση με τίτλο Παρακολούθηση και προοπτικές της μηδενικής ρύπανσης και την τρίτη της έκθεση με τίτλο Προοπτική για καθαρό αέρα, οι οποίες ορίζουν τρόπους για την επίτευξη καθαρότερου αέρα, υδάτων και εδάφους. Σύμφωνα με τις εκθέσεις οι πολιτικές της ΕΕ έχουν συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης από φυτοφάρμακα.

Δέσμη μέτρων για την ισότητα: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού με στόχο την εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την ιδιότητα του γονέα. Η πρόταση επικεντρώνεται στο υπέρτερο συμφέρον και στα δικαιώματα του παιδιού. Θα παρέχει νομική σαφήνεια για όλα τα είδη οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση εντός της ΕΕ, είτε επειδή μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να ταξιδέψουν ή να διαμείνουν, είτε επειδή έχουν μέλη της οικογένειας ή περιουσιακά στοιχεία σε άλλο κράτος μέλος. Μία από τις βασικές πτυχές της πρότασης είναι ότι η ιδιότητα του γονέα που έχει θεμελιωθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη χωρίς καμία ειδική διαδικασία. Το δίκαιο της Ένωσης, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπα

Ένωση Κεφαλαιαγορών: νέες προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε  μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ με στόχο: -να καταστούνοι υπηρεσίες εκκαθάρισης της ΕΕ πιο ελκυστικές και ανθεκτικές, προκειμένου να στηριχθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· -να εναρμονιστούν ορισμένοι κανόνες για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι και να προωθηθούνοι διασυνοριακές επενδύσεις· -να ελαφρυνθεί — μέσω νέου νομοθετήματος για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο — η διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες όλων των μεγεθών, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση μέσω της εισαγωγής τους στα χρηματιστήρια.

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 1,75 δισ. ευρώ σε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ερευνητές και ιδρύματα

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση. Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-27, οι δράσεις MSCA στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά/μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ.

Η ΕΕ θα επενδύσει 13,5 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2023-2024

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Η Επιτροπή ενέκρινε το κύριο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24, με περίπου 13,5 δισ. ευρώ προκειμένου να στηρίξει ερευνητές και φορείς καινοτομίας στην Ευρώπη στην προσπάθειά τους να εξεύρουν ρηξικέλευθες λύσεις στις περιβαλλοντικές, ενεργειακές, ψηφιακές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες συζητούν την πρόοδο των συστάσεων της Διάσκεψης

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Πάνω από 500 πολίτες αξιολόγησαν τη συνέχεια που δίνεται στις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης σε ειδική "εκδήλωση ανατροφοδότησης" στις Βρυξέλλες.

Χώρος Σένγκεν: Απόφαση του Συμβουλίου για την άρση των συνοριακών ελέγχων με την Κροατία

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Το Συμβούλιο εξέδωσε  απόφαση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στην Κροατία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τσεχικής Προεδρίας, η Κροατία μπόρεσε να κάνει δύο σημαντικά βήματα για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση με την ένταξή της τόσο στην ευρωζώνη όσο και στον χώρο Σένγκεν. Είμαι πεπεισμένος ότι οι επιτυχίες αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος και για άλλα κράτη μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα στο ευρωπαϊκό ταξίδι τους, και μαζί με τους συναδέλφους μου θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά για να εξασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην οικογένεια του Σένγκεν στο εγγύς μέλλον. Vít Rakušan, Υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Εμβολιασμός: Να καταπολεμηθεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και η ΕΕ να συνεργαστεί στενότερα

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2022
Οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ ενέκριναν συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον εμβολιασμό ως ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα για την πρόληψη των ασθενειών και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τονίζουν ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση στην ΕΕ όσον αφορά τον εμβολιασμό, για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης επιδημιών και νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται σε δύο τομείς δράσης: καταπολέμηση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό και προετοιμασία για επερχόμενες προκλήσεις μέσω της συνεργασίας της ΕΕ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.