NEA

Το Συμβούλιο και το ΕΚ επιτυγχάνουν προσωρινή συμφωνία για το μέλλον της ΚΓΠ

Δευτέρα, 28 Ιούνιος, 2021
photo by Silvestri MatteoΗ πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-2027. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια απλούστερη, δικαιότερη και οικολογικότερη ΚΓΠ που θα προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους γεωργούς. Η νέα ΚΓΠ ενισχύει τα περιβαλλοντικά μέτρα και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη στήριξη στις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βοηθούν τους νέους γεωργούς ...

Διαμορφώνοντας την Ευρώπη του 2050: μια υγιέστερη, καθαρότερη και ανθεκτικότερη Ευρώπη

Παρασκευή, 25 Ιούνιος, 2021
Photo by Karsten Würth on UnsplashΈναν χρόνο μετά την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της, η Ευρώπη εξακολουθεί να εφαρμόζει δέσμες μέτρων για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να διατηρήσει την πορεία προς την επίτευξη των στόχων της και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη του 2050 θα είναι μια ανθεκτική κοινωνία που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και σε ένα υγιές περιβάλλον ...

Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας: οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ σε ρηξικέλευθες καινοτομίες

Παρασκευή, 25 Ιούνιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον δεύτερο γύρο άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Από τη σύστασή του το 2020, το Ταμείο του ΕΣΚ έχει πλέον εγκρίνει 111 επενδύσεις σε εξαιρετικά καινοτόμους νεοφυείς επιχειρήσεις και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ, για την επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών σε τομείς όπως η υγεία, η κυκλική οικονομία και το διαδίκτυο των ...

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών

Παρασκευή, 25 Ιούνιος, 2021
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), εκτός του ότι παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση για το περιβάλλον και το κλίμα μας, καταβάλλει επίσης προσπάθειες για να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις ως οργανισμός. Μιλήσαμε με τη Melanie Sporer, η οποία συντονίζει αυτές τις προσπάθειες στον ΕΟΠ, χρησιμοποιώντας το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι το ενωσιακό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS); Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, γνωστό ...

Νέα ταμεία για περιφερειακή ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

Πέμπτη, 24 Ιούνιος, 2021
-Μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε ταμεία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 -Εστίαση σε δράσεις για την προστασία του κλίματος, σε κοινωνικά προγράμματα και στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων -Στήριξη για την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 -Ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές Τρία μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ με συνολικό προϋπολογισμό 251 δισ. ευρώ ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη, με στόχο να ενισχυθεί η οικονομική, ...

Ζωτικής σημασίας η χρηματοδοτική στήριξη των περιφερειών της ΕΕ

Πέμπτη, 24 Ιούνιος, 2021
Η χρηματοδότηση της ΕΕ στοχεύει στη βιώσιμη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών περιφερειών από την κρίση του κορονοϊού, την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής τους συνοχής αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το ποσό των 243 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018) θα ...

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML)

Πέμπτη, 24 Ιούνιος, 2021
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης: -Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization) Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ.

Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021

Πέμπτη, 24 Ιούνιος, 2021
Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφέρει περιορισμένο αριθμό πρακτικών άσκησης με μέγιστη διάρκεια πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση αναλαμβάνεται στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: -πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

Τελωνεία: Η ΕΕ προτείνει τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τη στήριξη μιας ενισχυμένης πολυμερούς τάξης

Πέμπτη, 24 Ιούνιος, 2021
Η ΕΕ παρουσιάζει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία της για ευρεία μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), του παγκόσμιου φόρουμ που διαμορφώνει τα διεθνή πρότυπα και την κοινή δράση στον τομέα των τελωνείων. Η πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης του ΠΟΤ ως βασικού πολυμερούς οργανισμού και θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις εξελίξεις στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, στηρίζοντας ...

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για ενδεχόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google στον τομέα της τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης

Τετάρτη, 23 Ιούνιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η Google παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης στην αλυσίδα εφοδιασμού διαφημιστικής τεχνολογίας («ad tech»), σε βάρος των ανταγωνιστών της παροχών υπηρεσιών διαφημιστικής τεχνολογίας, διαφημιστών και διαδικτυακών εκδοτών. Η επίσημη έρευνα θα εξετάσει ιδίως κατά πόσον η Google στρεβλώνει τον ανταγωνισμό περιορίζοντας την πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα ...

Σελίδα 39 απο 463« Πρώτη...102030...3738394041...506070...Τελευταία »
                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.