Κοινωνία

Τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό με τεχνητή νοημοσύνη;

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Καθώς ο κορονοϊός εξαπλώνεται, διεθνείς οργανισμοί και επιστήμονες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση της επιδημίας σε πραγματικό χρόνο, προβλέπουν αποτελεσματικά τον τόπο στον οποίο μπορεί να εμφανιστεί ο ιός και αναπτύσσουν αποτελεσματικές απαντήσεις. Οι πολύπλευρες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο αυτής της έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη νομική και ηθική ορθότητα της εφαρμογής της. Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά, πατήστε εδώ.   Πηγή: ...

Δημοσίευση του Mercator European Dialogue – Threats and Challenges to European Security and the Need for Well-informed Parliamentarians

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Το Ευρωβαρόμετρο αλλά και άλλες μετρήσεις της κοινής γνώμης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο όχι μόνο γύρω από το θέμα της οικονομικής ασφάλειας (επίπεδα ανεργίας, κοινωνικές παροχές), της κοινωνικής συνοχής, των ζητημάτων ταυτότητας, της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης , την άνοδο του εξτρεμισμού ή/και  των πολιτικών κομμάτων διαμαρτυρίας, αλλά και για την φυσική ασφάλεια (εσωτερική και εξωτερική). Αυτό το κείμενο παρουσιάζει τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις απόψεις των ...

Δημοσίευση συλλογικού τόμου των ερευνητών του προγράμματος 2CU (Towards a Citizen’s Union)

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Δημοσιεύθηκε ο τρίτος συλλογικός τόμος των ερευνητών του προγράμματος 2CU (Towards a Citizen’s Union) με τίτλο “Deliberative Democracy in the EU-Countering Populism with Participation and Debate”. Σε αυτό τον τρίτο συλλογικό τόμο περιλαμβάνεται το κεφάλαιο (κεφ. 10) που ετοίμασε η Φ. Χατζησταύρου και ο Κ. Παπανικολάου, με τίτλο “Revising the Early Warning System to reinforce the ‘third chamber’ of EU multi-level law-making’.   Το βιβλίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο link https://www.ceps.eu/ceps-publications/deliberative-democracy-in-the-eu/.   Πηγή: eliamep.gr/publication

Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης: Ζητήματα και πρωτοβουλίες

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Αυτή η μελέτη ασχολείται με τις δεοντολογικές επιπτώσεις και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Επίσης, εξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πλαίσια που έχουν δημιουργήσει χώρες και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο για να τα αντιμετωπίσουν. Παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ των σημερινών κύριων πλαισίων και των βασικών δεοντολογικών ζητημάτων και επισημαίνει τα κενά: -γύρω από τους μηχανισμούς δίκαιου καταμερισμού των οφελών. -ανάθεση ευθύνης · -εκμετάλλευση των εργαζομένων ...

Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης του κοροναϊού;

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Ο νέος κοροναϊός (COVID-19) έχει πλέον κηρυχθεί πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι πρωταρχικής σημασίας, αλλά οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε πολλούς τομείς. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ομόφωνη έκκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και για την παροχή υποστήριξης από την Ευρώπη στα κράτη μέλη της στην κοινή πρόκληση. Στις 10 Μαρτίου 2020, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη για το COVID-19, για να συζητήσουν πώς να συντονίσουν την απάντηση σε επίπεδο ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες εντοπίστηκαν, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν "αμέσως σε όλα τα επίπεδα". Τα μέτρα που προβλέπονται αφορούν διάφορους τομείς πολιτικής. Ως άμεση απάντηση, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δημιούργησε μια ομάδα αντιμετώπισης του κορωναϊού.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απειλή του κορωναϊού

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Έχοντας εξαπλωθεί ταχέως από την αρχική εστία στην Κίνα σε πανδημικές αναλογίες σε λίγους μόνο μήνες, ο COVID-19 οδήγησε στην ανάγκη για αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας και έκτακτης ανάγκης για τη διάσωση ζωών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οργάνωση και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί προνόμιο και ευθύνη των κρατών μελών. Εντούτοις, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕ ενήργησε ταχέως για να βοηθήσει στον περιορισμό της εξάπλωσης ...

Ευρωπαϊκά παραμύθια: Bits of common European roots

Τρίτη, 17 Μάρτιος, 2020
Το βιβλίο «Bits of common European roots» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης μιας συλλογής λαϊκών παραμυθιών από τα είκοσι επτά κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό σημαίνει είκοσι οκτώ παρακλάδια από τις παλιές ρίζες του κοινού παρελθόντος της ηπείρου μας, στην οποία ζούσαν γίγαντες, δράκοι, νεράιδες, νάνοι και άλλα όντα από το μακρινό παρελθόν. Η λαϊκή μνήμη κατέγραψε επίσης ιστορικά γεγονότα του ευρωπαϊκού παρελθόντος, τα οποία είναι ποτισμένα με λαϊκά χρώματα και διηγούνται ιστορίες για τη μάχη μεταξύ του καλού και κακού. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τα έθνη της Ευρώπης να γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωρίζουν τις διαφορές τους και ταυτόχρονα να αισθανθούν ότι κατέχουν κοινές αξίες και μια κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Το παρελθόν της Ευρώπης έχει καταστραφεί από αμέτρητους πολέμους, γι 'αυτό και η σημερινή Ευρώπη πρέπει να φέρει ένα καλύτερο μέλλον. Η κατανόηση και ο σεβασμός του άλλου είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο φωτεινός στόχος.

Νέα έκδοση: The vision and the path

Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος, 2020
Τι είναι η Ευρώπη; Μια ήπειρος κατακερματισμένη κατά τη διάρκεια των αιώνων από πολέμους, συνοριακές συγκρούσεις και την πολιτισμική πολυμορφία. Ως Ευρωπαίοι, δεν έχουμε κοινή γλώσσα ή κοινή ιστορία, αλλά έχουμε κοινές ρίζες, ανάγκες και φιλοδοξίες. Αυτές οι ομοιότητες μας οδήγησαν να εκπληρώσουμε αυτό που στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «λογική ουτοπία» - την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ισπανός συγγραφέας Javier Cercas διερευνά την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους, το παρελθόν μας, τις συγκρούσεις, τις ιδεολογίες και τους ανθρώπους που σφυρηλάτησαν την Ευρώπη όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Αν και δεν υπάρχει τελική απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, το συμπέρασμα φαίνεται αναπόφευκτο: η Ευρώπη θα είναι ενωμένη, φυσικά, αργά ή γρήγορα, παρά όλη την εχθρότητα. Αυτό είναι το ενδέκατο δοκίμιο της σειράς Μεγάλες ιδέες που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΕΤΕπ έχει καλέσει τους διεθνείς ηγέτες να γράψουν για τα πιο σημαντικά θέματα της Ευρώπης. Αυτά τα δοκίμια υπενθυμίζουν ότι χρειαζόμαστε νέα σκέψη για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis: Framing the Role of the European Union, Germany and National Governments

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος, 2020
Τον Δεκέμβριο του 2019, κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis: Framing the Role of the European Union, Germany and National Governments», υπό την επιστημονική επιμέλεια του Δημήτρη Κατσίκα, Επίκουρου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση. Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά μελετών «Routledge Advances in European Politics», του εκδοτικού οίκου Routledge.

Υγεία και κοινωνική ασφάλιση

Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
Ενώ η ευθύνη για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση εναπόκειται πρωτίστως στις κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ΕΕ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, και ιδιαίτερα εκείνες που έχουν διασυνοριακή διάσταση. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους για αύξηση της δράσης της ΕΕ σε θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας αποκοπεί στην προώθηση της καλής υγείας, στην προστασία των πολιτών από απειλές για την υγεία και στην υποστήριξη δυναμικών συστημάτων υγείας. Υλοποιείται κυρίως μέσω των προγραμμάτων δράσης της ΕΕ και σήμερα μέσω του τρίτου προγράμματος υγείας (2014-2020). Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την κάλυψη των αναγκών υγείας του γηράσκοντος πληθυσμού και τη μείωση της εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων που μπορούν να προληφθούν. Από το 2014, έχει σημειωθεί πρόοδος σε διάφορους τομείς, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς της μικροβιακής αντοχής, της παιδικής παχυσαρκίας, των συστημάτων υγείας, των ιατρικών συσκευών και των εμβολίων.

Σελίδα 1 απο 712345...Τελευταία »
     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.