Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, 14 Μαρτίου 2022.

Δευτέρα, 14 Μάρτιος, 2022 | NEAΚοινωνία

Κυριόunshplashτερα σημεία της ημερήσιας διάταξης

Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια

Οι υπουργοί Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ θα συζητήσουν τρόπους για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια.

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας επί γενικής προσέγγισης όσον αφορά την προτεινόμενη οδηγία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες της ΕΕ θα συμβάλουν στην επίτευξη μιας πιο ισόρροπης εκπροσώπησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια (γενικές πληροφορίες)

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022

Οι υπουργοί θα επανεξετάσουν το ετήσιο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, έναν κύκλο συντονισμού των οικονομικών, δημοσιονομικών, εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών εντός της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (γενικές πληροφορίες)
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022 (γενικές πληροφορίες)

Οι υπουργοί θα συζητήσουν τα συμπεράσματα σχετικά με την ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό την έγκρισή τους.

– Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινή έκθεση για την απασχόληση για το 2022

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για την κοινή έκθεση για την απασχόληση για το 2022, με σκοπό την έγκρισή της.

– Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2022

Καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις διακρίσεις στην εργασία.

Η ενωσιακή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ορίζει τα κατώτατα επίπεδα προστασίας που ισχύουν για όλους εκείνους που ζουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Προώθηση της ενεργού γήρανσης στον χώρο εργασίας

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν επίσης συζήτηση προσανατολισμού για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προτρέπονται οι ηλικιωμένοι να παραμείνουν στον χώρο εργασίας.

Δύο καθοριστικοί παράγοντες για την παραμονή των ατόμων στην εργασία τους ήταν η νοοτροπία που προάγει τη δια βίου μάθηση και η επένδυση στην ασφάλεια και την προστασία στην εργασία. Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας ώστε να αποτρέπεται η πρόωρη εγκατάλειψη της εργασίας.

– Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2021-2027

Άλλα θέματα

Στα άλλα θέματα θα περιλαμβάνεται η ενημέρωση από μέρους της Προεδρίας για την επικείμενη τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής. Επίσης θα συζητηθούν από τις αντίστοιχες προεδρίες τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για το 2022.
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης για το 2022
-Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για το 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για διάφορα θέματα, όπως:
-το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού
-η ετήσια έκθεση σχετικά με την ισότητα ανδρών και γυναικών
-το σχέδιο δράσης για την τόνωση της κοινωνικής οικονομίας
-το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
-η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Πηγή : consilium.europa.eu
Φωτογραφία : unsplash.com

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.