Εκδόσεις

Τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό με τεχνητή νοημοσύνη;

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Καθώς ο κορονοϊός εξαπλώνεται, διεθνείς οργανισμοί και επιστήμονες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση της επιδημίας σε πραγματικό χρόνο, προβλέπουν αποτελεσματικά τον τόπο στον οποίο μπορεί να εμφανιστεί ο ιός και αναπτύσσουν αποτελεσματικές απαντήσεις. Οι πολύπλευρες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο αυτής της έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη νομική και ηθική ορθότητα της εφαρμογής της. Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά, πατήστε εδώ.   Πηγή: ...

Οnline τρομοκρατικό περιεχόμενο: Αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο Διαδίκτυο

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Η διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και πιο επικίνδυνες μορφές κατάχρησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια του 2015 (2015 European Agenda on Security)  και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο αυτής της προπαγάνδας στη ριζοσπαστικοποίηση και την στρατολόγηση τρομοκρατών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα εθελοντικό σύστημα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο, βασισμένο σε κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. Ωστόσο, δεδομένων των ...

Δημοσίευση του Mercator European Dialogue – Threats and Challenges to European Security and the Need for Well-informed Parliamentarians

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Το Ευρωβαρόμετρο αλλά και άλλες μετρήσεις της κοινής γνώμης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο όχι μόνο γύρω από το θέμα της οικονομικής ασφάλειας (επίπεδα ανεργίας, κοινωνικές παροχές), της κοινωνικής συνοχής, των ζητημάτων ταυτότητας, της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης , την άνοδο του εξτρεμισμού ή/και  των πολιτικών κομμάτων διαμαρτυρίας, αλλά και για την φυσική ασφάλεια (εσωτερική και εξωτερική). Αυτό το κείμενο παρουσιάζει τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις απόψεις των ...

Δημοσίευση συλλογικού τόμου των ερευνητών του προγράμματος 2CU (Towards a Citizen’s Union)

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2020
Δημοσιεύθηκε ο τρίτος συλλογικός τόμος των ερευνητών του προγράμματος 2CU (Towards a Citizen’s Union) με τίτλο “Deliberative Democracy in the EU-Countering Populism with Participation and Debate”. Σε αυτό τον τρίτο συλλογικό τόμο περιλαμβάνεται το κεφάλαιο (κεφ. 10) που ετοίμασε η Φ. Χατζησταύρου και ο Κ. Παπανικολάου, με τίτλο “Revising the Early Warning System to reinforce the ‘third chamber’ of EU multi-level law-making’.   Το βιβλίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο link https://www.ceps.eu/ceps-publications/deliberative-democracy-in-the-eu/.   Πηγή: eliamep.gr/publication

Μια νέα προσέγγιση για τη διεύρυνση της ΕΕ

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης (2003) άνοιξε την πόρτα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, από τότε η πρόοδος προς την ένταξη στην ΕΕ ήταν αργή. Οι χώρες της περιοχής προσπάθησαν να εφαρμόσουν οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά το κράτος δικαίου παραμένει ιδιαίτερα προβληματικό. Η στρατηγική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια του 2018 έδωσε νέα ώθηση στην πολιτική διεύρυνσης, προσφέροντας στις έξι χώρες της περιοχής μια «αξιόπιστη στρατηγική» μέσω ...

Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης: Ζητήματα και πρωτοβουλίες

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Αυτή η μελέτη ασχολείται με τις δεοντολογικές επιπτώσεις και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Επίσης, εξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πλαίσια που έχουν δημιουργήσει χώρες και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο για να τα αντιμετωπίσουν. Παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ των σημερινών κύριων πλαισίων και των βασικών δεοντολογικών ζητημάτων και επισημαίνει τα κενά: -γύρω από τους μηχανισμούς δίκαιου καταμερισμού των οφελών. -ανάθεση ευθύνης · -εκμετάλλευση των εργαζομένων ...

Ποιος θα είναι ο ρόλος στον αμυντικό λαβύρινθο της Ευρώπης;

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο συμφωνίας στις συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι βρετανική ασφάλεια. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν θα αλλάξει τη γεωγραφία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναπόφευκτα θα μοιραστεί τα συμφέροντα και τις προκλήσεις με τους ηπειρωτικούς γείτονές του. Το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη της ΕΕ μοιράζονται το ίδιο στρατηγικό περιβάλλον και, εξ ορισμού, τις ίδιες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλειά τους. Ιστορικά, από πρακτική και γεωγραφική άποψη, παραμένουν βαθιά συνδεδεμένα από την άποψη της ασφάλειας και της άμυνας και υπάρχει γενική συναίνεση ως προς την ανάγκη να καλλιεργηθεί αυτός ο δεσμός. Η άποψη αυτή αντικατοπτρίζεται σε επίσημα έγγραφα και από τις δύο πλευρές. Έχοντας πλέον εγκαταλείψει την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστεί τρίτη χώρα στην ΕΕ και η μελλοντική συνεργασία θα εξελιχθεί σε αυτή τη βάση. Ενώ η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ χρησιμοποιείται ως βάση για στενή συνεργασία με τρίτες χώρες σε αποστολές και επιχειρήσεις, οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την άμυνα αναζητούν νέα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες. Οι πιθανότητες υπέρβασης των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τη συμμετοχή τρίτων χωρών και ακριβέστερες παράμετροι για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου θα αποφασιστούν πιθανώς μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης του κοροναϊού;

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Ο νέος κοροναϊός (COVID-19) έχει πλέον κηρυχθεί πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι πρωταρχικής σημασίας, αλλά οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε πολλούς τομείς. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ομόφωνη έκκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και για την παροχή υποστήριξης από την Ευρώπη στα κράτη μέλη της στην κοινή πρόκληση. Στις 10 Μαρτίου 2020, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη για το COVID-19, για να συζητήσουν πώς να συντονίσουν την απάντηση σε επίπεδο ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες εντοπίστηκαν, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν "αμέσως σε όλα τα επίπεδα". Τα μέτρα που προβλέπονται αφορούν διάφορους τομείς πολιτικής. Ως άμεση απάντηση, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δημιούργησε μια ομάδα αντιμετώπισης του κορωναϊού.

Προσωρινός συνοριακός έλεγχος στον χώρο Σένγκεν

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Η ελεύθερη κυκλοφορία στα εσωτερικά σύνορα είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ, με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες της ΕΕ. Ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν (ή ο κώδικας Σένγκεν) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας. Ο Κώδικας αναθεωρήθηκε το 2017 προκειμένου να ενισχυθούν τα εξωτερικά σύνορα της ...

Εφαρμογή των κοινοτικών καταπιστευματικών ταμείων και του Μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: Επισκόπηση

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020
Τα Καταπιστευματικά Ταμεία της ΕΕ για εξωτερική δράση και ο Μηχανισμός για τους πρόσφυγες στην Τουρκία είναι καινοτόμα μέσα που εισήχθησαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Στόχος τους ήταν να διευκολύνουν την ταχύτερη και πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των αναδυόμενων κρίσεων και των ταχέως μεταβαλλόμενων κρίσεων, για τα οποία οι προκαθορισμένοι πόροι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Η ΕΕ έχει ιδρύσει έκτοτε τέσσερα καταπιστευματικά ταμεία, πέραν του Μηχανισμού ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.