Πανεπιστήμιο Κύπρου: ΠΜΣ “Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία”

Πέμπτη, 24 Μάρτιος, 2022 | NEAΕκπαίδευση

unsplashΤο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει 17 θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία»Πρόκειται για ένα θεωρητικό πρόγραμμα που διερευνά την κοινωνική φύση του ατόμου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζεται από την ανάπτυξή του.

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ μελετώνται οι κοινωνικές διαδικασίες (δι-ομαδικές σχέσεις, διαπροσωπικές διαδικασίες, κοινωνική επιρροή, κοινωνικές αναπαραστάσεις, αποδόσεις αιτιότητας, συνεργασία και ανταγωνισμός) και το αναπτυξιακό τους ιστορικό, με στόχο την κατανόησή τους μέσα από οντογενετικά ερωτήματα. Μάλιστα, στην Κύπρο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για παραγωγή επιτόπιας έρευνας κοινωνικής αναπτυξιακής ψυχολογίας, ιδιαίτερα στους τομείς της διερεύνησης των διομαδικών σχέσεων, με την εξέταση των κοινωνικο-ψυχολογικών παραμέτρων των δια-κοινοτικών σχέσεων μέσα από αναπτυξιακό πρίσμα.

Το ΠΜΣ «Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία» έχει ως στόχο

-την παροχή της θεωρητικής και μεθοδολογικής κατάρτισης για τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και ανάλυση κοινωνιοψυχολογικής και αναπτυξιακής έρευνας,
-την κατανόηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων,
-την σύνδεση θεωρητικών και εμπειρικών ερωτημάτων με κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Οι απόφοιτοι/ απόφοιτες του ΠΜΣ έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν διδακτορικές σπουδές στην Κοινωνική ή/και στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Επίσης, το ΠΜΣ οδηγεί σε άμεση απασχόληση σε διάφορους τομείς, για παράδειγμα σε Οργανισμούς που ασχολούνται με κοινωνική έρευνα και έρευνα αγοράς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν εδώ να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Διάρκεια Σπουδών

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες καλούνται να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ σε 2 έτη (4 εξάμηνα). Επίσης, έχουν την επιλογή να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με ή χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Εδώ οι πληροφορίες για τη δομή και την οργάνωση των μαθημάτων του ΠΜΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Βιογραφικό σημείωμα.
-Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης.
-Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας
-Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
-Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
-Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών ΑΕΙ από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες εδώ.

Κόστος παρακολούθησης 

Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 5.125€.

Πηγή: citycampus.gr 
Φωτογραφία: unsplash.com

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.