Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χημεία

Πέμπτη, 24 Μάρτιος, 2022 | Europe DirectNEAΕκπαίδευση

unsplashΤο Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Χημεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματος του τμήματος Χημείας, που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

Πιο συγκεκριμένα:
-Οκτώ (8) θέσεις για Μάστερ στη Χημεία
-Δώδεκα (12) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία

Δίδακτρα και διάρκεια σπουδών στη Χημεία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης και έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ συνολικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του  συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μαζί με την ηλεκτρονική τους αίτηση να συμπεριλάβουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
-Βιογραφικό σημείωμα.
-Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών (είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
-Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας: α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση αγγλικών είναι προαπαιτούμενο.
-Αναλυτική βαθμολογία όλων των προγραμμάτων σπουδών.
-Μια έκθεση 2 σελίδων όπου οι υποψήφιοι θα αναφέρουν τους προσωπικούς τους στόχους καθώς και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
-Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών ΑΕΙ από τους οποίους οι φοιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Ενδεχομένως να ζητηθούν επιπλέον εμπιστευτικές πληροφορίες από το τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ στη Χημεία

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα.

Πηγήcitycampus.gr
Φωτογραφία: unsplash.com

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.