NEA

6,4 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους πρώην εργαζόμενους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» προτείνει η Επιτροπή

Τρίτη, 11 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κυρία Marianne Thyssen, δήλωσε: «Πολλοί τομείς και κλάδοι στην Ευρώπη διέρχονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη μέλη να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας τα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και να τα υποστηρίξουν ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις δεξιότητές τους. Μέσω αυτού του ταμείου, πλαισιώνουμε τους εργαζομένους που βιώνουν δυσκολίες στη δύσκολη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, και προτίθεμαι να μεγιστοποιήσω την απόδοσή του τα προσεχή έτη.»

Αργή ανάκαμψη δείχνουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014
Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους τόσο στην ΕΕ συνολικά όσο και στην Ευρωζώνη. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 1,3% στην ΕΕ και στο 0,8% στην Ευρωζώνη για ολόκληρο το 2014. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια του 2015, στο 1,5% και 1,1% αντίστοιχα, χάρη στη βελτίωση της εξωτερικής και της εγχώριας ζήτησης. Το 2016 αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα (κατόπιν της συνολικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της περαιτέρω προόδου προς την τραπεζική ένωση), και στις πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ο Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε σχετικά: «Οι συνθήκες στην οικονομία και την απασχόληση δεν βελτιώνονται αρκετά γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει για να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 δισ. ευρώ για να δώσουμε ώθηση και να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη. Η επιτάχυνση του ρυθμού των επενδύσεων είναι ο μοχλός για την οικονομική ανάκαμψη.» Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μία μοναδική απλή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να δράσουμε σε τρία μέτωπα: αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές, φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών και στις περιφέρειές μας για να δημιουργήσουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να δώσουμε πραγματική ώθηση στην απασχόληση για τους πολίτες μας». Η οικονομική ανάκαμψη, που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2013, παραμένει ασταθής και η οικονομική δυναμική σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι χαμηλότερο από ό, τι ήταν την άνοιξη, εξαιτίας των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και των λιγότερο ευνοϊκών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών. Παρά τις ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, η οικονομική ανάκαμψη το 2015 θα είναι αργή. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι συνέπειες της κρίσης, δηλαδή υψηλή ανεργία, υψηλό χρέος και χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, μπορούν να εξαλειφθούν μόνο σταδιακά. Η πρόσφατη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε την αβεβαιότητα σχετικά με την ευρωστία του τραπεζικού τομέα και η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης θα πρέπει συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2016 η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω χάρη στην αύξηση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης και τη συνέχιση μιας ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής συνδυασμένης με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης

Δευτέρα, 3 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν από λίγο καιρό πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, καθώς και σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου, για τον υπολογισμό των εισφορών των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αντίστοιχα (IP/13/674). Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, δήλωσε για το θέμα: «Για να ξεπεράσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πληρώνουν μόνες τους, όταν έχουν προβλήματα, και να μην επιβαρύνουν τους φορολογουμένους. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης που χρηματοδοτούνται από τον τραπεζικό τομέα, που εγκρίναμε σήμερα, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Η επιλεγείσα προσέγγιση είναι δίκαιη, δεδομένου ότι κάθε τράπεζα θα συμβάλλει ανάλογα με το μέγεθός της και το προφίλ κινδύνου, ενώ για τις μικρότερες τράπεζες θα ισχύει ειδικό καθεστώς εισφορών. Επιπλέον, αυτοί οι νέοι κανόνες προλειαίνουν το έδαφος για ένα λειτουργικό Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης». Με τα κείμενα που εγκρίθηκαν, η Επιτροπή υλοποιεί την εντολή που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να καθορίσει τη μεθοδολογία για τις εισφορές των τραπεζών, προκειμένου να επιτευχθούν τα επίπεδα-στόχοι για τα ταμεία εξυγίανσης, τα οποία ορίζουν η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Εγκρίθηκε η νέα Επιτροπή – Τι δήλωσαν Γιουνκέρ και πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο

Πέμπτη, 23 Οκτώβριος, 2014
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το Σώμα των 27 νέων Επιτρόπων, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, με 423 ψήφους υπέρ, 209 κατά και 67 αποχές. Η νέα Επιτροπή θα πρέπει τώρα να διοριστεί επισήμως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για να μπορέσει να ξεκινήσει την πενταετή θητεία της την 1η Νοεμβρίου. Το ΕΚ είχε εγκρίνει την πρώτη Επιτροπή Μπαρόζο το Νοέμβριο του 2004 με 449 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 82 αποχές, και τη δεύτερη  στις 9 Φεβρουαρίου 2010 με 488 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 72 αποχές. Στην εναρκτήρια δήλωσή του χθες το πρωί, ο εκλεγέντας Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έκανε στα χαρτοφυλάκια των υποψήφιων Επιτρόπων, όπως του ζητήθηκε από τις επιτροπές του ΕΚ μετά τις ακροάσεις. "Έχω ένα συμβόλαιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα το τηρήσω"   Αναφερόμενος στη σύνθεση της νέας Επιτροπής ο  κ. Γιούνκερ υπογράμμισε ότι αυτή θα έχει έντονη πολιτική χροιά.  Υπερασπίστηκε τη νέα δομή της, η οποία προβλέπει την ύπαρξη αντιπροέδρων που θα "συντονίζουν, θα συγκεντρώνουν και θα οργανώνουν τις όποιες ιδέες και προτάσεις". Τόνισε επίσης ότι αναγκάστηκε να "πολεμήσει" προκειμένου να έχει αρκετές γυναίκες στη σύνθεση της νέας Επιτροπής, παραδέχθηκε ωστόσο ότι "9 μόνο γυναίκες μεταξύ των συνολικά 28 Επιτρόπων παραμένει ένας αξιοθρήνητος αριθμός".

Στρες τεστ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Δευτέρα, 20 Οκτώβριος, 2014
Τι θα συμβεί σε περίπτωση που φέτος το χειμώνα διακοπεί ο εφοδιασμός με ρωσικό φυσικό αέριο; Οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις θα έχουν την ενέργεια που χρειάζονται; Τι μπορούν να κάνουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη; Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου, που εκδόθηκε στις 16/10, δίνει απαντήσεις: οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται με περισσότερο φυσικό αέριο, εφόσον τα κράτη μέλη συνεργαστούν και επιτρέψουν στις δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά σε περιφερειακή βάση και να ενεργοποιηθούν, εάν χρειαστεί. Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες συστάσεις για τα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες. Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στον τομέα του φυσικού αερίου θέτει τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο και πάλι σε κίνδυνο, όπως και το 2009. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να έχει σαφή εικόνα για τις μεγαλύτερες ελλείψεις που θα προκύψουν και τους τρόπους μετριασμού των επιπτώσεων. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε παρουσιάζει τα αποτελέσματα άσκησης προσομοίωσης που διενέργησαν 38 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών. Αναλύει διάφορα σενάρια, ιδίως μια πλήρη διακοπή των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ για περίοδο έξι μηνών.

Διεύρυνση: οι εκθέσεις προόδου για το 2014

Πέμπτη, 9 Οκτώβριος, 2014
Σε μια σειρά από ετήσιες εκθέσεις που παρουσίασε χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το παρελθόν έτος αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις  για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ και την Τουρκία. Παρουσιάζοντας την ετήσια δέσμη για τη διεύρυνση, ο επίτροπος Στέφαν Φούλε δήλωσε: «Πριν από πέντε χρόνια, στοχεύσαμε στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της μεταρρυθμιστικής δύναμης της πολιτικής της διεύρυνσης. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις πυλώνες: κράτος δικαίου το 2012, οικονομική διακυβέρνηση το 2013 και φέτος, καθορίζουμε νέες ιδέες για τη στήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή, αποδίδει καρπούς. Η διαδικασία είναι αξιόπιστη και αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω μεταρρυθμίσεων που μετατρέπουν σταδιακά τις ενδιαφερόμενες χώρες, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας. Καθιστά επίσης τις εν λόγω χώρες καλύτερα προετοιμασμένες για την ένταξη στην ΕΕ και για τις ευθύνες που αναλαμβάνουν τα μέλη». Θεμελιώδεις αρχές Η στρατηγική της διεύρυνσης που εγκρίθηκε χθες επιβεβαιώνει την προσέγγιση που βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές — το κράτος δικαίου, την οικονομική διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας της διεύρυνσης: οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η δικαστική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στα πρώτα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε να έχουν να επιδείξουν απτά και βιώσιμα αποτελέσματα. Με βάση την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει βελτιωμένες διαδικασίες συνεργασίας με τις υποψήφιες χώρες για να ενισχύσουν την οικονομική τους διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων με εθνικά προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης, με επίκεντρο τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Τέλος, η νέα στρατηγική υπογραμμίζει ιδιαίτερα την πρόκληση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, που εξακολουθούν να είναι ασθενείς στις περισσότερες προς διεύρυνση χώρες, με περιορισμένη διοικητική ικανότητα, υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης και έλλειψη διαφάνειας. Ανασκόπηση ανά χώρα Το Μαυροβούνιο έχει κάνει επιπλέον πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Μέχρι τώρα έχουν ανοιχθεί 12 κεφάλαια, εκ των οποίων δύο έκλεισαν προσωρινά. Έχει αρχίσει η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου. Απαιτούνται τώρα απτά αποτελέσματα στην πράξη που θα παίξουν ρόλο ζωτικής σημασίας για να καθορισθεί ο συνολικός ρυθμός των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

7,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους απολυμένους των Sprider Stores

Τρίτη, 7 Οκτώβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στην Ελλάδα 7,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 761 πρώην εργαζομένους στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores να βρουν νέες θέσεις εργασίας και να επεκτείνει τη στήριξή της σε 505 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι Επίτροποι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος, 2014
Οι υποψήφιοι Επίτροποι, όπως έχουν παρουσιαστεί από το νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, θα αξιολογηθούν από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου. Τα μέλη των επιτροπών θα αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων Επιτρόπων, πριν η Ολομέλεια δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην προτεινόμενη Επιτροπή. Οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων συμφώνησαν για τη διαδικασία και το πρόγραμμα των δημόσιων ακροάσεων.   Οι ακροάσεις θα γίνουν από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου και την επόμενη εβδομάδα, το απόγευμα της Δευτέρας 6 και το πρωί της  Τρίτης 7 Οκτωβρίου. Η Διάσκεψη των Προέδρων, δηλαδή οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις ακροάσεις, δηλαδή πότε και ποιός υποψήφιος Επίτροπος θα εμφανιστεί ενώπιον ποιας επιτροπής. Οι ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων με αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σε δύο ή περισσότερες επιτροπές θα συνδιοργανωθούν από τις επιτροπές αυτές. Για υποψήφιους Επιτρόπους που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις  ενώπιον των επιτροπών, ή θα τροποποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, μπορεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον ακροάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα

Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος, 2014
Την εβδομάδα 22-26 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso και η Επίτροπος κυρία Connie Hedegaard, αρμόδια για τη Δράση για το κλίμα, θα συμμετάσχουν, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα. Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Barroso και Επίτροπος Hedegaard θα απευθύνουν έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους ...

Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την προώθηση της αλλαγής

Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος, 2014
Την προηγούμενη εβδομάδα ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Juncker, αποκάλυψε τη σύνθεση της ομάδας του και το νέο σχήμα της επόμενης Επιτροπής. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να πείσει τους πολίτες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Για να υλοποιήσει την αλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ανοιχτή στις μεταρρυθμίσεις. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκσυγχρονιστεί, ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων πολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: επάνοδος των πολιτών στην απασχόληση με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αύξηση των επενδύσεων, εξασφάλιση ότι οι τράπεζες θα δανείζουν και πάλι την πραγματική οικονομία, δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής αγοράς, αξιόπιστη εξωτερική πολιτική και, επίσης, μέριμνα ώστε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρώπη να μπορεί να βασίζεται στις δικές δυνάμεις. Το νέο σχήμα της Επιτροπής αντανακλά αυτές ακριβώς τις πολιτικές κατευθύνσεις, βάσει των οποίων εξελέγη ο κ. Jean-Claude Juncker από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος μίλησε προσωπικά με όλους τους υποψήφιους επιτρόπους και είναι πεπεισμένος ότι η ισχυρή και έμπειρη ομάδα του μπορεί να λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, δουλεύοντας συλλογικά. Ειδικότερα, ο κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Σ’ αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εμάς αποτελέσματα. Έπειτα από πολλά χρόνια οικονομικής δυσπραγίας και συχνά επώδυνων μεταρρυθμίσεων, οι Ευρωπαίοι περιμένουν μια αποτελεσματική οικονομία, βιώσιμες θέσεις εργασίας, περισσότερη κοινωνική προστασία, ασφαλέστερα σύνορα, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και ψηφιακές ευκαιρίες. Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα η οποία θα επαναφέρει την Ευρώπη στην τροχιά της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λειτουργία επιβάλλει το σχήμα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει. Η ομάδα που σας παρουσιάζω σήμερα είναι μια πολιτική, δυναμική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έδωσα χαρτοφυλάκια σε ανθρώπους, όχι σε χώρες. Βάζω στο γήπεδο 27 παίκτες, καθένας από τους οποίους έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει: αυτή είναι η νικήτρια ομάδα μου.» Ένας νέος τρόπος εργασίας Το νέο Σώμα θα έχει επτά αντιπροέδρους, έξι συν την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Federica Mogherini), καθένας από τους οποίους θα ηγείται μιας ομάδας έργου. Θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν το έργο ορισμένου αριθμού επιτρόπων σε συνθέσεις που μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και την υλοποίηση νέων έργων. Αυτές οι ομάδες έργου αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι εξής ομάδες: «απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα», «ενιαία ψηφιακή αγορά» ή «Ενεργειακή Ένωση». Αυτός ο τρόπος εργασίας θα εξασφαλίσει μια δυναμική αλληλεπίδραση όλων των μελών του Σώματος, καταργώντας τα στεγανά και τις στατικές δομές. Όλοι οι αντιπρόεδροι θα ενεργούν ως πραγματικοί αναπληρωτές του Προέδρου.

Σελίδα 450 απο 463« Πρώτη...102030...448449450451452...460...Τελευταία »
                 



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.