Το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντική πορεία

Τετάρτη, 8 Μάιος, 2024 | Europe DirectNEAΠολιτικές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 27 Μαρτίου 2024 την έκθεσή της σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Η παρούσα έκθεση ανταποκρίνεται στη δέσμευση που αναλήφθηκε στην ανακοίνωση για το αγροτικό όραμα «να προβεί σε απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί» και να παράσχει «ένα σύνολο προβληματισμών σχετικά με πιθανούς προσανατολισμούς για ενισχυμένη δράση στήριξης και χρηματοδότηση των αγροτικών περιοχών, καθώς και σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες, με βάση την εφαρμογή του αγροτικού σχεδίου δράσης της ΕΕ». Οι συζητήσεις σχετικά με την έκθεση θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2027.

Η έκθεση ακολουθεί απολογισμό των συνεισφορών της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της πολιτικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, ο οποίος ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2023.

Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει επισκόπηση των νέων δεικτών και των πλέον πρόσφατων στοιχείων για τις αγροτικές περιοχές. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε 30 μήνες εφαρμογής του αγροτικού οράματος, συμπεριλαμβανομένης μιας σύνθεσης του προαναφερθέντος απολογισμού. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει πιθανούς τρόπους προώθησης του αγροτικού σχεδίου δράσης της ΕΕ και του αγροτικού συμφώνου και απαριθμεί ιδέες σχετικά με τη στήριξη των αγροτικών περιοχών που τέθηκαν από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και ερωτήματα προς προβληματισμό. Ολοκληρώνει περιγράφοντας τις ευκαιρίες για συζήτηση των ιδεών αυτών μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024.

Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, τα οποία συμπληρώνουν την έκθεση με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 30 δράσεις του αγροτικού σχεδίου δράσης της ΕΕ.

Έκθεση

Το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντική πορεία

 

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία:

– Η Αγροτική Εργαλειοθήκη είναι ο ολοκληρωμένος οδηγός για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
– Τα αποτελέσματα από το Φόρουμ για τα Startup Χωριά επιτρέπουν στα αγροτικά χωριά και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συναντηθούν με ομότιμους και άλλους σχετικούς φορείς προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Για παράδειγμα, στο δεύτερο Φόρουμ Startup Village συμμετείχαν πάνω από 700 άτομα, ενώ πάνω από 20 χωριά συμμετείχαν στο εργαλείο χαρτογράφησης Startup Village
– Τα αγροτικά έργα του Horizon Europe
«SMARTA-NET»
– Η δημιουργία μιας ομάδας για την «κινητικότητα» στο πλαίσιο της κοινοτικής πλατφόρμας του αγροτικού συμφώνου – για μελλοντικούς σκοπούς.

 

Πηγή: rural-vision.europa.eu

Εικόνα: Tim Hüfner on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.