NEA

Προτάσεις από την Επιτροπή για τη βελτίωση των πρακτικών ασκήσεων

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να καταστεί δυνατό οι ασκούμενοι να αποκτούν υψηλής ποιότητας επαγγελματική πείρα υπό δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν ποιοτική θέση απασχόλησης. Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης θα καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία ή πρακτική σέβεται τις αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές και, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας Εγγυήσεις για τη νεολαία που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ τον Απρίλιο του 2013. Σήμερα μία στις τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης είναι κατώτερη των προτύπων, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας ή το μαθησιακό περιεχόμενο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου (IP/13/1161). Πολλές από αυτές τις περιόδους πρακτικής άσκησης που δεν πληρούν τα σχετικά πρότυπα χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για να αντικαταστήσουν θέσεις εργασίας στα πρώτα κλιμάκια.

Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος, 2013
Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά σημαντικών νέων προγραμμάτων για την επικείμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020).

12 βασικά στοιχεία για νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2013
Την προηγούμενη Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020. Μετά από 2,5 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου ανοίγει το δρόμο για την τελική έγκριση του πλαισίου από το Συμβούλιο εντός των προσεχών εβδομάδων.

1,46 δισ. Ευρώ στη «Δημιουργική Ευρώπη» για την υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος, 2013
Ο πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι παραστατικές τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και άλλοι συναφείς τομείς θα λάβουν μεγαλύτερη στήριξη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία – 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα – το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, που αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 250 000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, 2 000 κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4 500 μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει, επίσης, ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ.

Η ΕΕ στηρίζει ελληνικά προϊόντα με πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρώ

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος, 2013
Την Πέμπτη 7/11 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, που στην πλειονότητά τους θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 35 εκατ. ευρώ. Τα επιλεχθέντα προγράμματα καλύπτουν προϊόντα ποιότητας καταχωρισμένα και προστατευόμενα ως ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης), ΠΓΕ (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΕΠΙΠ (εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν), το κρασί, το κρέας που παράγεται στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων ποιότητας, τα βιολογικά προϊόντα, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα καλλωπιστικά φυτά, το μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα, το βόειο, μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, καθώς και το ποιοτικό  κρέας πουλερικών.

Τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2013
Στις 25 Οκτωβρίου τέθηκε σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Πρόταση από την Επιτροπή για μια ενιαία τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα τη θέσπιση μιας νέας τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέχρι και κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών υπηρεσιών σε όλη την Ένωση. Η πρόταση αντικατοπτρίζει πλήρως τη δέσμευση της Επιτροπής για έξυπνη νομοθεσία και είναι μία από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο πρόγραμμα REFIT σχετικά με την απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις  (IP/13/891).

5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα

Τρίτη, 22 Οκτώβριος, 2013
Η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα δημοσίευσε την 5η έκθεση δραστηριοτήτων της, που καλύπτει την περίοδο αναφοράς Απρίλιο-Σεπτέμβριο 2013. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκε διεύρυνση και εμβάθυνση της τεχνικής βοήθειας που παρέχει η Ομάδα Δράσης, η οποία στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της χώρας, καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της χρηματοδότησης που λαμβάνει η χώρα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Σε ισχύ και στην Ελλάδα οι κανόνες της ΕΕ για τη διευκόλυνση των ζευγαριών από διαφορετικές χώρες σε περίπτωση διαζυγίου

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος, 2013
Σήμερα, η Ελλάδα ανακοίνωσε την απόφασή της να υιοθετήσει, όπως έχουν ήδη κάνει άλλες 15 χώρες μέλη, τους κανόνες της ΕΕ που δίνουν τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου τους.

Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις, την προτεινόμενη εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines, αμφότερες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες. Από διεξοδική έρευνα της Επιτροπής προέκυψε ότι αν η Olympic Air δεν εξαγοραζόταν από την Aegean, θα αναγκαζόταν στο άμεσο μέλλον να παύσει να λειτουργεί λόγω οικονομικών δυσχερειών. Μόλις η Olympic σταματούσε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Aegean θα καθίστατο η μοναδική εταιρεία πτήσεων εσωτερικού και θα αποκτούσε τα μερίδια αγοράς της Olympic. Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης, η Olympic σύντομα θα έπαυε να υπάρχει ως ανταγωνίστρια της Aegean. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε.

Σελίδα 319 απο 330« Πρώτη...102030...317318319320321...330...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.