Θέσεις πρακτικής άσκησης στο NATO!

Τα Κεντρικά Γραφεία του ΝΑΤΟ  διοργανώνουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με στόχο να παρέχουν σε μικρό αριθμό νυν ή πρόσφατων φοιτητών την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο Διεθνές Επιτελείο στα Κεντρικά Γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 

Υπάρχει μία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ετησίως, την άνοιξη, με δύο ημερομηνίες έναρξης, τον Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Η πρακτική άσκηση διαρκεί καταρχήν μεταξύ 6 και 8 μηνών.

Στόχοι του προγράμματος:

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ έχει τέσσερις κύριους στόχους:

-να αποκτήσει ο Οργανισμός πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που μπορεί να προσφέρει ο ασκούμενος μέσω της εκτέλεσης πρακτικών εργασιών, καθώς και σε επιπλέον ανθρώπινους πόρους.

να παρέχει στους ασκούμενους την ευκαιρία να μάθουν από την κοινότητα του ΝΑΤΟ και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση και πιο ισορροπημένη άποψη για τον Οργανισμό.

-να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού.

-να διευρύνει την κατανόηση του ΝΑΤΟ στις χώρες της Συμμαχίας.

Τι προσφέρει το ΝΑΤΟ;

-Οι ασκούμενοι θα ωφεληθούν από το γεγονός ότι θα βιώσουν τη λειτουργία ενός διεθνούς Οργανισμού από μέσα, ενισχύοντας παράλληλα το βιογραφικό τους.

-Οι θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται στα τμήματα του ΝΑΤΟ

Αμοιβή: Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή. Ο μισθός δεν απαλλάσσεται από τη φορολογία.

Ταξίδια: Οι ασκούμενοι θα αποζημιωθούν για τα έξοδα ταξιδιού τους κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία βάσει εισιτηρίου οικονομικής θέσης και για ποσό έως 1.200 ευρώ. 

Άδεια: Μετά από τρεις μήνες υπηρεσίας, οι ασκούμενοι δικαιούνται άδεια (συμπεριλαμβανομένης της αναρρωτικής άδειας)

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Για να είστε επιλέξιμος, πρέπει να είστε φοιτητής ή πρόσφατος απόφοιτος (1 έτος) με:

-Ηλικία: άνω των 21 ετών κατά τη χρονική στιγμή της πρακτικής άσκησης (για σκοπούς ασφάλισης)

-Υπήκοος κράτους μέλους του ΝΑΤΟ

– Πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον δύο ετών ή ισοδύναμες σπουδές και εγγραφή στο τρίτο έτος

– Πάρα πολύ καλή γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες του ΝΑΤΟ (αγγλικά/γαλλικά)· είναι επιθυμητή η λειτουργική γνώση της άλλης γλώσσας.

-Οι ασκούμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας και να διεκπεραιώσουν τις διατυπώσεις που απαιτούνται από τις βελγικές αρχές για την παραμονή τους στο Βέλγιο.

Όλοι οι ασκούμενοι πρέπει να αποκτήσουν διαπίστευση ασφαλείας από τις εθνικές τους αρχές πριν εργαστούν στο ΝΑΤΟ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:2/05/2021

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:audiovisual

               Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.