NEA

Σχέδιο δράσης για δικαιότερη και αποδοτικότερη φορολόγηση των εταιρειών στην ΕΕ

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδιο δράσης για τη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση διατηρήσιμων εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό περιβάλλον των εταιρειών στην ΕΕ, καθιστώντας την φορολόγησή τους δικαιότερη, αποδοτικότερη και ευνοϊκότερη για την ανάπτυξη. Οι κύριες ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί Ομάδα Υποστήριξης για Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις υπό τον Αντιπρόεδρο κ. Dombrovskis

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την δημιουργία νέας Υπηρεσίας με την ονομασία «Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», η οποία θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την ανάπτυξη. Θα αξιοποιεί την εμπειρία των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και πολλών υπηρεσιών της Επιτροπής για να προσφέρει πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η νέα Υπηρεσία θα είναι ...

Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση προόδου σχετικά με τους στόχους όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020, από την οποία προκύπτει ότι η ΕΕ κινείται προς την επίτευξη των στόχων του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά, καθώς το προβλεπόμενο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται στο 15,3% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ...

H ΕΕ αυξάνει τις επενδύσεις και την επιχειρηματική συνεργασία με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

Τετάρτη, 10 Ιούνιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 118 εκατ. ευρώ για νέα στήριξη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις και η επιχειρηματική συνεργασία της ΕΕ στην περιοχή. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επιχειρηματική διάσκεψη κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC). Ο κ. NevenMimica, Επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και την ...

Πολιτική Συνοχής: Βελτίωση των επενδύσεων και της διαχείρισης κονδυλίων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ

Τετάρτη, 10 Ιούνιος, 2015
Κατά την περίοδο 2014-2020, πάνω από 351 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις περιφέρειες και τις πόλεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Για πολλές από τις εν λόγω χώρες τα κονδύλια αυτά αποτελούν την κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδότησης. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνεται ορθή επένδυση και διαχείριση των χρημάτων αυτών, καθώς οι αδυναμίες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων ...

Οι χώρες της Μεσογείου ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης

Τετάρτη, 3 Ιούνιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED 2014-2020 με προϋπολογισμό άνω των 275 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 224 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο πρόγραμμα έχει διατεθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ. Η Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική κα Corina Creţu δήλωσε: «Οι μεσογειακές περιφέρειες ...

Εμπόριο σημαίνει θέσεις εργασίας

Τετάρτη, 3 Ιούνιος, 2015
Την 1η Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τελευταία της μελέτη για το εμπόριο και την απασχόληση με τίτλο «Εξαγωγές της ΕΕ στον κόσμο: επιπτώσεις στην απασχόληση και το εισόδημα». Η μελέτη, που περιλαμβάνει δεδομένα ανά κράτος μέλος της ΕΕ δείχνει ότι μία στις επτά θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτάται από τις εξαγωγές, ενώ αυτές οι θέσεις εργασίας τείνουν να αμείβονται περισσότερο. Από το 1995 ...

Στο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (38%), η κατανάλωση καπνού στην Ελλάδα

Παρασκευή, 29 Μάιος, 2015
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος την Κυριακή 31 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων ως προς τον καπνό και το κάπνισμα. Η έρευνα δείχνει πτωτική τάση του καπνίσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνολική μείωση σε σύγκριση με το 2012 είναι κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (26 % έναντι 28 %). Η ηλικιακή κατηγορία που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση (4 εκατοστιαίες μονάδες) ήταν ...

Ελληνικό σχέδιο, η επιλογή του κοινού για το επετειακό κέρμα της ΕΕ!

Πέμπτη, 28 Μάιος, 2015
Η 29η Ιουνίου 2015 είναι η 30ή επέτειος της απόφασης των ηγετών της ΕΕ να επιλέξουν την ευρωπαϊκή σημαία ως επίσημο έμβλημα της Ένωσης. Με την ευκαιρία αυτή, οι 19 χώρες της ζώνης του ευρώ αποφάσισαν να εκδώσουν κοινό αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ, που θα έχει επιλεγεί από το κοινό μέσω διαγωνισμού. Νικητής του διαγωνισμού είναι ο κ. Γιώργος Σταματόπουλος, χαράκτης της Τράπεζας της Ελλάδας! Αναλύοντας την πρότασή του για ...

Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο δράσης για δικαιότερα και πιο φιλικά προς την ανάπτυξη φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη

Τετάρτη, 27 Μάιος, 2015
Το Σώμα των Επιτρόπων διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού με θέμα μέτρα για να καταστεί η εταιρική φορολογία δικαιότερη, περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη και διαφανής. Συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην φορολογία των εταιρειών για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές, να εξασφαλιστούν διατηρήσιμα έσοδα και να προωθηθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην εσωτερική αγορά. Ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό ...

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.