NEA

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της 3ης Έκθεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Τετάρτη, 31 Ιούλιος, 2013
Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου στις Βρυξέλλες η τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας. Στην Έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιδείξει η Ελλάδα στον τομέα των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση των Ελληνικών Αρχών να συνεχίσουν τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις και την υλοποίηση του Προγράμματος Προσαρμογής ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάκτηση της εμπιστοσύνης και επάνοδο των επενδύσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Ενημέρωση και διαβούλευση στην εργασία: Η Επιτροπή αξιολογεί τους κανόνες της ΕΕ

Παρασκευή, 26 Ιούλιος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τον εντοπισμό υπερβολικών επιβαρύνσεων, αλληλοεπικαλύψεων, κενών ή ανακολουθιών που ενδέχεται να εμφανίστηκαν από την έγκριση των τριών οδηγιών ΕΕ σχετικά με την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς. Η αξιολόγηση της πολιτικής, γνωστή επίσης και ως «έλεγχος καταλληλότητας», εστιάζει στην οδηγία για τις ομαδικές απολύσεις, στην οδηγία για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και στην οδηγία για τη θέσπιση γενικού πλαισίου σχετικά με την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς στην ΕΕ. Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι τρεις οδηγίες ΕΕ είναι γενικά κατάλληλες, αποτελεσματικές, συνεπείς και αμοιβαία ενισχυόμενες. Τα οφέλη που προσφέρουν φαίνεται να αντισταθμίζουν το κόστος.

Νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης

Τετάρτη, 24 Ιούλιος, 2013
Προκειμένου να αναπροσαρμοστεί η ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, και να στηριχθεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται και τα εξής: - Μια νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2») - Μία πρόταση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες που ισχύουν στις πληρωμές με κάρτα

100 εκ. Ευρώ για νεοσύστατες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

Δευτέρα, 22 Ιούλιος, 2013
Περίπου 1.000 νεοσύστατες και άλλες ιδιαιτέρως καινοτόμες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορηγήσεις από ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος.

Νέοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπλανητικής πληροφόρησης και για τη διάθεση ασφαλών καλλυντικών στην ευρωπαϊκή αγορά

Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2013
Από τις 11 Ιουνίου τα καλλυντικά στα ράφια των καταστημάτων, είτε παρασκευάζονται στην ΕΕ είτε εισάγονται από τρίτες χώρες, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό για τα καλλυντικά, ο οποίος θεσπίζει αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές.

Ευρωεκλογές του 2014: μια πανευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία για ευρωπαϊκά θέματα

Τετάρτη, 10 Ιούλιος, 2013
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να παρουσιάσουν τα πολιτικά τους προγράμματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και να πραγματοποιήσουν μια σειρά από δημόσια ντιμπέιτ, αναφέρει το ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ την προηγούμενη Πέμπτη. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να αναφέρονται στα εθνικά ψηφοδέλτια, ενώ χρειάζεται να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την προεδρία της Επιτροπής εγκαίρως πριν τις ευρωεκλογές. Η έγκαιρη επιλογή των υποψηφίων για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιτρέψει την πραγματοποίηση μίας πανευρωπαϊκής εκστρατείας εστιασμένης σε ευρωπαϊκά θέματα.

Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Πέμπτη, 4 Ιούλιος, 2013
Σε τι συνίσταται το «ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο»; Ποια η σχέση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με τις αναπτυσσόμενες χώρες, την υγεία των ζώων και τις αμυντικές δαπάνες; Πώς με επηρεάζει η Κοινή Γεωργική Πολιτική, εφόσον δεν ασχολούμαι με τη γεωργία; Και, τέλος, ποιος αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και με τι ποσοστό συμμετέχει η Ελλάδα;

Πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των ανοικτών προτύπων στην προμήθεια ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει το δημόσιο τομέα να εξοικονομήσει έως και 1 δισ. Ευρώ ετησίως

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια νέα πολιτική που θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να μην εξαρτώνται από έναν και μόνο προμηθευτή ΤΠΕ. Με βάση τις συστάσεις που διατυπώνει αυτή η νέα προσέγγιση "κατά του εγκλωβισμού", ο δημόσιος τομέας στην ΕΕ θα μπορούσε να εξοικονομεί πάνω από 1,1 δισ. ευρώ ετησίως. Για παράδειγμα, οι ανοικτοί διαγωνισμοί δημόσιων συμβάσεων μπορούν να προσελκύουν περισσότερους ενδιαφερομένους και καλύτερες προσφορές (ο διπλασιασμός του αριθμού των προσφερόντων κατά κανόνα μειώνει το ύψος της σύμβασης κατά 9%).

Επεκτείνεται η βάση δεδομένων για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για επιχειρήσεις

Πέμπτη, 27 Ιούνιος, 2013
Από αυτή την εβδομάδα οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην τόσο αναγκαία γι’ αυτές χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Εγκρίθηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2013
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας πλέον στους εφευρέτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ενιαίο δίπλωμα για 25 χώρες, με κόστος μειωμένο έως και 80%. Μετά από προσπάθειες 30 χρόνων, η ΕΕ κατέληξε σε ρυθμίσεις (ενιαίο καθεστώς προστασίας ευρεσιτεχνιών, γλωσσικό καθεστώς, δικαστήριο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας) που θα κάνουν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ανταγωνιστικό, σε σχέση με τα αντίστοιχα των ΗΠΑ και ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.