NEA

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013

Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2012
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Barroso παρουσίασε ένα φιλόδοξο όραμα για την ΕΕ. Πρωταρχικό καθήκον εξακολουθεί να είναι η επαναφορά της ΕΕ στην τροχιά της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι το υπ’ αριθμόν ένα καθήκον και απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και στοχοθετημένη δράση σε περιορισμένο αριθμό βασικών τομέων πολιτικής. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (ΠΕΕ) για το 2013, το οποίο εγκρίθηκε χθες, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα εργαστεί για τον σκοπό αυτό το 2013 και τα επόμενα έτη.

Ασφάλεια καταναλωτή – Ελέγξτε τις ανακλήσεις προϊόντων παγκοσμίως με μερικά μόνο κλικ

Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2012
Μια νέα διεθνής δικτυακή πύλη εγκαινιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, η οποία επιτρέπει στις αρχές ανά τον κόσμο να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα τα οποία αποσύρθηκαν από την αγορά. Η «Πύλη Παγκόσμιων Ανακλήσεων» αποτελεί ένα σχέδιο που αναπτύχθηκε από κοινού από τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά. Παρουσιάστηκε από την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Kαταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SANCO), Paola Testori Coggi, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Rintaro Tamaki και την Πρόεδρο της επιτροπής ασφάλειας προϊόντων καταναλωτή των ΗΠΑ, Inez Tenenbaum, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ασφάλειας Προϊόντων.

Δράσεις για την τόνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος, 2012
Στον 21ο αιώνα η Ευρώπη πρέπει να αντιστρέψει τον φθίνοντα ρόλο της βιομηχανίας, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία υψηλής αξίας απασχόλησης και την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η ανάληψη άμεσης δράσης θα πρέπει να συμβάλει στην αναστροφή της σημερινής υφεσιακής τάσης, αυξάνοντας το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της ΕΕ από το τρέχον επίπεδο του 16,5% έως και το 20% το 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά δράσεων προτεραιότητας με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την πρόσβαση σε αγορές και χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, και την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Προσομοιώσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη

Παρασκευή, 5 Οκτώβριος, 2012
Τα πρότυπα ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη είναι κατά κανόνα αυστηρά, αλλά συνίστανται περαιτέρω βελτιώσεις των χαρακτηριστικών ασφαλείας για όλους σχεδόν τους ευρωπαϊκούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο, οι αρμόδιες για την πυρηνική ασφάλεια εθνικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν λόγοι για το κλείσιμο πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της χθεσινής ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων (stress tests) σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Από τις προσομοιώσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη όλα τα πρότυπα ασφαλείας που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ούτε και όλες οι διεθνώς αναγνωρισμένες ως βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή των συστάσεων και, ταυτόχρονα, θα προτείνει νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Νέα πρωτοβουλία για την προώθηση του Σώματος Ευρωπαίων Εθελοντών

Δευτέρα, 1 Οκτώβριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 19 Σεπτεμβρίου τα σχέδιά της για μια  πρωτοβουλία που θα δώσει την ευκαιρία σε περίπου 10.000 άτομα να εργαστούν ως εθελοντές, την περίοδο 2014-2020, σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς

Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στρατηγική για την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στην ΕΕ για τη προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Αυτοί οι τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν εταιρείες και άλλες οργανώσεις με δράση στην αρχιτεκτονική, στα καλλιτεχνήματα, στην πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, τα φεστιβάλ, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τη μουσική, τις τέχνες του θεάματος και τις εικαστικές τέχνες, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, τις εκδόσεις και το ραδιόφωνο, αποδίδουν ήδη έως το 4,5% του ΑΕΠ και έως 8,5 εκατομμύρια θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί τομείς αντιμετωπίζουν επίσης μεγάλες προκλήσεις που οφείλονται στην ψηφιακή εποχή και στην παγκοσμιοποίηση, καθώς και στον μεγάλο κατακερματισμό των αγορών σε όλα τα πολιτιστικά και γλωσσικά επίπεδα. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη.

Τρόφιμα: Η Επιτροπή προτείνει σαφέστερους κανόνες για τη γύρη στο μέλι

Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος, 2012
Μια πρόταση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για το μέλι που αποσκοπεί να διασαφηνίσει την πραγματική φύση της γύρης σε συνέχεια μιας προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εγκρίθηκε πριν από μερικές ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ΠΟΕ, η πρόταση ορίζει τη γύρη ως φυσικό συστατικό του μελιού και όχι ως πρόσθετο.

Η Επιτροπή προτείνει νέο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πριν από μερικές ημέρες πρόταση με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να αναπτύξουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και να εκφράσουν τη βούληση των πολιτών της ΕΕ, αυξάνοντας την προβολή, την αναγνώριση, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους.

Διαβούλευση για την οργάνωση της ψηφιακής χαρτογράφησης του βυθού των ευρωπαϊκών θαλασσών

Δευτέρα, 3 Σεπτέμβριος, 2012
Οι ωκεανοί και οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη προσφέρουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για την καλύτερη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με το τί συμβαίνει κάτω από τη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων έως το 2020 με τη συγκέντρωση όλων των υφισταμένων δεδομένων σε μια εναρμονισμένη βάση δεδομένων, προσιτή σε όλους. Η Επιτροπή, με την πράσινη βίβλο σχετικά με τις «γνώσεις για τη θάλασσα» που ενέκρινε πριν από μερικές ημέρες, εγκαινιάζει διαβούλευση σχετικά με το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Θέτει σειρά ερωτημάτων όπως «πώς μπορούν οι τρέχουσες προσπάθειες των κρατών μελών να ενταχθούν σε μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ;», «πώς μπορούν να αναπτυχθούν νέες, φθηνότερες τεχνολογίες θαλάσσιας παρατήρησης;» και «πώς μπορεί να συμβάλει ο ιδιωτικός τομέας;» Η εν λόγω διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Νέοι κανόνες για τα ηλε-απόβλητα με στόχο να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των πόρων

Τετάρτη, 29 Αύγουστος, 2012
Από τις 13 Αυγούστου ισχύουν βελτιωμένοι κανόνες όσον αφορά τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των ηλε-αποβλήτων. Τα ηλε-απόβλητα (δηλαδή τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΑΗΗΕ) αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων, προσφέρουν δε σημαντικές ευκαιρίες από πλευράς διάθεσης δευτερογενών πρώτων υλών στην αγορά. Η συστηματική συγκέντρωση και ορθή επεξεργασία αποτελεί προϋπόθεση για να ανακυκλώνονται ύλες όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και τα σπάνια μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε συσκευές τηλεόρασης, επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Η νέα οδηγία συνιστά σαφές βήμα προόδου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, δίνει δε μείζονα ώθηση στην αποδοτικότητα των πόρων στην Ευρώπη.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.