NEA

Ενεργειακή Βαβέλ, ξεπερασμένες λύσεις – Φιλίππα Χατζησταύρου

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος, 2022
Η Φιλίππα Χατζησταύρου, Ερευνήτρια σε θέματα θεωρία και θεσμικές πολιτικές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, ευρωπαϊκή πολιτική κοινωνιολογία, ΕΛΙΑΜΕΠ, σχολιάζει την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας πως επιμένει σε έναν ξεπερασμένο αυτάρεσκο ευρωκεντρισμό. Διαβάστε το άρθρο εδώ. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής.   Πηγή: eliamep.gr/media

“Εμπνευσμένη ομιλία ισχυρού γεωπολιτικού αποτυπώματος, έλειπε το όραμα” – Γιώργος Παγουλάτος

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Ο Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, και Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναλύει τους στόχους που έθεσε με την ομιλία της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την «Κατάσταση της Ένωσης». Διαβάστε το άρθρο εδώ. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής. Πηγή: eliamep.gr/media Φωτογραφία: audiovisual.ec.europa.eu

Συνδεδεμένες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές: 5 δισ. ευρώ για βασικά έργα υποδομών

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», το οποίο διαθέτει πάνω από 5 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά έργα υποδομών μεταφορών.Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), δηλαδή του δικτύου σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών, λιμένων και χερσαίων οδών που συνδέει την Ευρώπη. Τα έργα θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιλέξιμα θα είναι επίσης έργα που ενισχύουν τις λωρίδες αλληλεγγύης. Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Διαθέτουμε πάνω από 5 δισ. ευρώ για έργα που θα αυξήσουν τη βιωσιμότητα του συνολικού μας δικτύου μεταφορών. Δεδομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πρόσκληση θα στηρίξει επίσης έργα για τον εκσυγχρονισμό των σημείων διέλευσης των συνόρων, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας κατά μήκος των λωρίδων αλληλεγγύης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ουκρανίας». Οι σημερινοί δύσκολοι καιροί ανέδειξαν περαιτέρω τη σημασία της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού, απρόσκοπτου και καλά συνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου υποδομών. 

Βιώσιμες μεταφορές: Η ΕΕ ενισχύει με 292 εκατ. ευρώ την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων σε 23 κράτη μέλη

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Η Επιτροπή επέλεξε 24 έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ με στόχο τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Συνολικά, θα λάβουν από την ΕΕ επιχορηγήσεις ύψους περίπου 292 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ.

COVID-19: η «Ομάδα Ευρώπη» έχει διαθέσει 47,7 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους εταίρους της να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις συνέπειές της

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Από την έξαρση της νόσου COVID-19 στις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως «Ομάδα Ευρώπη», έχουν εκταμιεύσει 47,7 δισ. ευρώ για να στηρίξουν τις χώρες-εταίρους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της, υλοποιώντας τις υποσχέσεις τους με απτά αποτελέσματα. Αυτό το ποσό ήδη υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική δέσμη στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη», ύψους 20 δισ. ευρώ, που αποτέλεσε αντικείμενο δέσμευσης την άνοιξη του 2020, και έχει πλέον αυξηθεί σε 53,7 δισ. ευρώ. Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν δήλωσε: «Παρά τις δυσκολίες της κρίσης COVID-19, είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι συγκροτήθηκε η «Ομάδα Ευρώπη» και έχει αποδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς τις χώρες εταίρους που πλήττονται από την πανδημία και τις συνέπειές της. Ως σταθερή και ισχυρή εταίρος, η «Ομάδα Ευρώπη» θα συνεχίσει επίσης να τις στηρίζει στην αντιμετώπιση νέων πολύπλευρων και παγκόσμιων κρίσεων, όπως οι άδικες συνέπειες που προκαλεί η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.»

Κόστος ενέργειας: να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Κόστος ενέργειας: να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων Η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen πρόκειται να παρουσιάσει προτάσεις μέτρων έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια κατά την αυριανή ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ολομέλεια. Στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο θα επιδιώξει ...

Κλιματική αλλαγή: νέοι κανόνες για περιορισμό της παγκόσμιας αποψίλωσης δασών

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, το ΕΚ ζητά να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα στην ΕΕ δεν προέρχονται από αποψιλωμένα ή υποβαθμισμένα εδάφη.

ΟΠΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: ΠΜΣ “Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκήρυξε τον 5ο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΑΠΘ: “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος”

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος».

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.