NEA

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν διοργανώνει το Φόρουμ Global Gateway

Κυριακή, 22 Οκτώβριος, 2023
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα διοργανώσει και θα εγκαινιάσει στις 25 και 26 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες το Φόρουμ Global Gateway, στο οποίο θα συμμετάσχουν πάνω από 40 υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι κυβερνήσεων από την ΕΕ και χώρες εταίρους, καθώς και εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών οργανισμών. Παρακολουθήστε ζωντανά την εναρκτήρια ομιλία της Προέδρου στο EbS την Τετάρτη στις 14:30 ώρα Ελλάδος. 

Υλοποίηση του σήμερα και προετοιμασία για το αύριο: Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2024

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2024, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απλούστευση των κανόνων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακολουθεί τη δέσμευση της προέδρου φον ντερ Λάιεν να μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κατά 25 %, σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την τόνωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την παροχή αρωγής στις ΜΜΕ.

Νέοι κανόνες φορολογικής διαφάνειας θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ρίξουν φως στον τομέα των κρυπτοστοιχείων

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν νέους κανόνες φορολογικής διαφάνειας για όλους τους παρόχους κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι επικαιροποιούν την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ8), συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) και τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (TFR), και συνάδουν πλήρως με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων.

Πάνω από 240 εκατ. ευρώ για τη στήριξη υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Η Επιτροπή προκήρυξε έναν τρίτο γύρο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων  αξίας άνω των 240 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF – Ψηφιακός τομέας) για την ενίσχυση της ανάπτυξης υπερταχέων, ασφαλών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Ο μηχανισμός CEF — Ψηφιακός τομέας θα συμβάλει στην ανάπτυξηδικτύων Gigabit και 5G, στηνενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών κορμού και στην ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς: πώς σχεδιάζει η ΕΕ να στηρίξει βασικές βιομηχανίες

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Γιατί χρειάζεται η ΕΕ να επενδύσει σε τεχνολογίες; Ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας υποστηρίζοντας την αλλαγή της σύμφωνα με τους οικολογικούς και ψηφιακούς μετασχηματισμούς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία της ΕΕ αντιμετωπίζει πρόκληση από τον υψηλό πληθωρισμό, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, τις διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αύξηση των επιτοκίων και την αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Επιπλέον, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός συνεχίζει να αυξάνεται, ειδικά σε τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το 5G, οι ημιαγωγοί, οι πράσινες τεχνολογίες και οι βιοτεχνολογίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια πιο διαρθρωτική προσέγγιση στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες των βιομηχανιών της. Τι είναι η Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη; Τον Ιούνιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 της ΕΕ. Ως μέρος της δέσμης, πρότεινε τη θέσπιση ττης πλατφόρμας «Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη» (STEP). Η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη κρίσιμων αναδυόμενων τεχνολογιών, οι οποίες σχετίζονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη στρατηγική κυριαρχία της ΕΕ. Η πλατφόρμα θα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας σε ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. μικροηλεκτρονική, υπολογιστικό νέφος, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 5G κ.λπ.), καθαρές τεχνολογίες (π. εναλλακτικά καύσιμα κ.λπ.) και βιοτεχνολογίες (π.χ. βιομόρια, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές τεχνολογίες κ.λπ.). Θα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε αυτούς τους τομείς. Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα (STEP) Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το STEP θα ανακατευθύνει πόρους στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων της ΕΕ καθώς και θα χρησιμοποιήσει επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση ορισμένων προγραμμάτων όπως το InvestEU, το Horizon Europe, το Ταμείο Καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. ΑΡΙΘΜΟΣ €160 δις θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των επενδύσεων σε βασικούς κλάδους μέσω του STEP. Ένα νέο σήμα ποιότητας της ΕΕ «Σφραγίδα κυριαρχίας» θα απονεμηθεί σε έργα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στους στόχους STEP. Αυτό θα τους δώσει ορατότητα και θα προσελκύσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.  

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Τα μέτρα της ΕΕ για την πρόληψη νέων επιθέσεων περιλαμβάνουν διεξοδικούς ελέγχους στα σύνορα της Ευρώπης, καλύτερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον εντοπισμό υπόπτων και τον περιορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και άλλα.

Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εξετάζουν τις επιχειρηματικές πρακτικές των επηρεαστών γνώμης (influencers)

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Το μάρκετινγκ των influencers έχει καταστεί πυλώνας της ψηφιακής οικονομίας και η αξία του αναμένεται να ανέλθει σε 19,98 δισ. ευρώ το 2023. Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών θα εξετάσουνδιεξοδικάδιαδικτυακές αναρτήσεις για να εντοπίσουν προωθήσεις προϊόντων και σχετικές μαρτυρίες που παραπλανούν τους καταναλωτές.

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη διακυβέρνηση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες ώστε να ενισχυθεί η αντίδραση σε περιστατικά

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Η Επιτροπή δημοσίευσε σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη ώστε να συντονίσουν την αντίδρασή τους σε περιστατικά που ενδέχεται να αυξήσουν τη διάδοση και την εξάπλωση παράνομου περιεχομένου, όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο, προτού αυτό γεννήσει σοβαρές απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας. Στόχος των εν λόγω συστάσεων είναι τα κράτη μέλη να μπορούν να στηρίξουν την Επιτροπή ώστε οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης να συμμορφωθούν πλήρως με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες προτού λήξει η προθεσμία της υποχρέωσης των κρατών μελών να συνεισφέρουν στην επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Προϋπολογισμός ΕΕ 2024: ενδιάμεση αναθεώρηση για τις προκλήσεις του επόμενου έτους

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Χρειάζεται ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024 για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις ΜμΕ, τους νέους, την έρευνα και την στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Εμπορία ανθρώπων: έτοιμο για διαπραγματεύσεις για νέους ευρωπαϊκούς κανόνες το ΕΚ

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2023
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την διαπραγματευτική του εντολή για την αναθεώρηση των κανόνων κατά της εμπορίας ανθρώπων, εν αναμονή του πρώτου γύρου συνομιλιών τον Νοέμβριο του 2023.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.