Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

#EUinMyRegion Media Trips

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος, 2022
Το #EUinMyRegion Media Trips είναι ένα πρόγραμμα σπουδών ανοιχτό για τοπικούς και περιφερειακούς δημοσιογράφους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοσιογράφοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτικές της ΕΕ και ειδικότερα την Πολιτική Συνοχής και θα συνδεθούν με συναδέλφους δημοσιογράφους από άλλες χώρες και περιοχές της ΕΕ.

MOOC για τα βασικά στοιχεία της εργασίας για νέους

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος, 2022
Το MOOC στοχεύει στο να κάνει γνωστή την εργασία για τη νεολαία σε ένα ευρύ κοινό και να επιστήσει την προσοχή στην κοινωνική της αξία, παρέχοντας παράλληλα μια επισκόπηση των πρακτικών και πολιτικών εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη. Θα παρουσιάσει επίσης τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Μουσειακές σπουδές στην Ελλάδα

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος, 2022
Σύμφωνα με το ICOFOM (International Council Of Museums), η Μουσειολογία αποτελεί την μελέτη, την θεωρία και την φιλοσοφία του μουσειακού χώρου, καθώς και την ηθική της πρακτικής και των λειτουργιών του. Ακόμα, η Μουσειολογία περιλαμβάνει τη μουσειακή θεωρία και πρακτική, τον κριτικό προβληματισμό απέναντι στο μουσείο και το υπάρχον πεδίο γνώσης για αυτόν τον προβληματισμό.

Πρακτική άσκηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 2023

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος, 2022
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διοργανώνει τρεις συνεδρίες πρακτικής άσκησης ετησίως σε τομείς ενδιαφέροντος για το έργο του. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης χορηγούνται για 3 έως 5 μήνες κατ' ανώτατο όριο. Μπορεί να αμείβονται (1350 €/μήνα) ή να μη αμείβονται ,ανάλογα με τον προϋπολογισμό.

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος, 2022
Προκηρύσσεται νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Σλοβακίας

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος, 2022
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, από το 2005, έχει εγκαθιδρύσει το Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών με σκοπό να υποστηρίξει την κινητικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτόρων, καθηγητών πανεπιστημίων αλλά και καλλιτεχνών.

Πρακτική άσκηση της UNICEF

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος, 2022
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της UNICEF προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία στο έργο της UNICEF. Η UNICEF δραστηριοποιείται σε διάφορους λειτουργικούς τομείς που σχετίζονται με την εντολή της, οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικούς πυλώνες: Πρόγραμμα και Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις και Επιχειρήσεις. Διαβάστε περισσότερα για αυτές τις περιοχές εδώ.

Πρακτική Άσκηση ECHA

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος, 2022
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προσφέρει κάθε χρόνο, στους νέους πτυχιούχους που είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην καθημερινή εργασία του Οργανισμού, έως και 20 ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε επιστημονικούς τομείς όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογίες , και διοικητικά καθήκοντα όπως το δίκαιο, οι επικοινωνίες, τα οικονομικά, οι ανθρώπινοι πόροι και οι ICT.

«Σπουδάζω με Υποτροφία»: 25 Νέες Ειδικές Υποτροφίες

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος, 2022
Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς – Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιούν το Mastering Program CSAP (Certified Systemic Analyst Professional), το οποίο ως Executive Program προσφέρει Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Νέοι Επαγγελματίες- Παγκόσμια Τράπεζα

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος, 2022
Πρόγραμμα και στόχοι: Το Πρόγραμμα Young Professionals Group της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ένα διετές πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας κατά την έναρξη μιας πενταετούς σύμβασης εργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, το IFC ή τη MIGA. Οι Young Professionals (YPs) ξεκινούν το πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον, DC, όπου συμμετέχουν σε εντατική εκπαίδευση στην εργασία και στην τάξη, μαθαίνοντας τις βασικές αρχές της ηγεσίας και των λειτουργιών ανάπτυξης μεταξύ των ιδρυμάτων και πώς να εντοπίζουν ευκαιρίες για κοινό αντίκτυπο.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.