ΑΠΘ: ΠΜΣ “Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία»

Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023 | NEAΕκπαίδευση

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία” του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα διαρκεί για 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και 2 θερινές περιόδους, αντιστοιχώντας σε 150 ECTS.

Οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Οι ειδικεύσεις αυτές αφορούν:

Κλινική Ψυχολογία

– Κλινική Νευροψυχολογία

Το Π.Μ.Σ. “Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία” δέχεται συνολικά έως 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες ετησίως, με οκτώ στην ειδίκευση “Κλινική Ψυχολογία” και έξι στην ειδίκευση “Κλινική Νευροψυχολογία”. Επιπλέον, δέχεται ελεύθερους ακροατές που μπορούν να παρακολουθήσουν έως τρία μαθήματα χωρίς να λάβουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών αλλά βεβαίωση παρακολούθησης.

Προαπαιτούμενα για συμμετοχή στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία” είναι:

-Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής.

-Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

-Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, αρκεί το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και η εργασία τους στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το Π.Μ.Σ..

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με βάση πέντε κριτήρια, τα οποία αφορούν:

-Tην επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στον συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο το 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.

-Tον βαθμό πτυχίου, με ποσοστό 20%.

-Tην επίδοση σε διπλωματική εργασία, με ποσοστό 10%.

-Tην επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα, όπως δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια, με ποσοστό 10%.

-Tην ατομική συνέντευξη, με ποσοστό 10%.

Περισσότερα για το ΠΜΣ “Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία”

Τα τέλη φοίτησης φτάνουν συνολικά τα τέσσερα χιλιάδες ευρώ (4.000€), τα οποία καταβάλλονται σε τέσσερεις δόσεις.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος θα γίνουν εντός του Μαΐου 2023. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που μπορούν να βρουν αναλυτικά την προκήρυξη εδώ. Η προκήρυξη συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ειδική πλατφόρμα του Τμήματοςαπό 01/03/2023, ώρα 7:00 έως 31/03/2023, ώρα 21:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού και τον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.