Μεταπτυχιακό στη «Δημόσια Διοίκηση» – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ξεκινά η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του διπλώματος «Δημόσια Διοίκηση – Master in Public Management (MPM)».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος γίνεται 100% διαδικτυακά, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα και η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στόχοι του προγράμματος

-H συμβολή των αποφοίτων στη γνώση του γνωστικού αντικειμένου, τόσο ακαδημαϊκά, όσο και πρακτικά με την βελτίωση των υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν ή με τον σχεδιασμό νέων στον Δημόσιο Τομέα.

-H επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα μάνατζμεντ, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα.

-Η κατανόηση μεθόδων που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, επιχειρηματικά παίγνια (business games), προσομοιώσεις κ.ά.

Δίδακτρα

Το παρόν ΠΜΣ πραγματοποιείται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και το συνολικό κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 4500 ευρώ.

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από:

-Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής

-Ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής (με αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

-Ανώτατες σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Ο μέγιστος αριθμός των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ θα είναι 40.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

-Συμπλήρωση της Έντυπης Αίτησης .

-Βιογραφικό Σημείωμα.

-Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος.

-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).

-Δύο συστατικές επιστολές. (Τα έντυπα των συστατικών επιστολών μπορούν να ληφθούν και από εδώ.

-Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, μέσω πιστοποιητικών, βεβαιώσεων φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεων του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα.

-Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (Τα αποδεικτικά γνώσης τη αγγλικής γλώσσας πρέπει να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων).

Θα συνεκτιμηθούν επιπρόσθετα προσόντα, όπως:

-Δεύτερο πτυχίο/μεταπτυχιακό, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης

-Ειδικά σεμινάρια

-Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

-Μελέτες και δημοσιεύσεις

-Βραβεία

-Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια

Η ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον παρόν ΠΜΣ μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Κεσσοπούλου Έφη, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 2310 891198, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr  και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι  16.00 – 18.00 μ.μ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.