NEA

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τις τράπεζες

Πέμπτη, 16 Ιανουάριος, 2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 31 Μαΐου 2020, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών σταδιακά βελτιώνεται, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλ. με την τραπεζική ανακοίνωση του 2013, ιδίως διότι ...

DiscoverEU: ακόμη 20 000 νέοι θα εξερευνήσουν την Ευρώπη το 2020

Τετάρτη, 15 Ιανουάριος, 2020
Περίπου 20 000 δεκαοκτάχρονοι θα λάβουν ταξιδιωτική κάρτα κατά τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του DiscoverEU, που προσέλκυσε περίπου 75 000 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι νέοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει καθιερωμένων κριτηρίων και ειδικών ποσοστώσεων των κρατών μελών, μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020 για διάστημα έως 30 ημερών. Ο αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Από ...

Επίσκεψη στην Αθήνα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά και της Επιτρόπου κας Ελίζα Φερέιρα

Τετάρτη, 15 Ιανουάριος, 2020
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και η κα Ελίζα Φερέιρα, Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, θα επισκεφτούν στην Αθήνα. Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών ...

Μεταπτυχιακά στη Σκωτία: Πλήρης οδηγός

Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020
Μεταπτυχιακά στη Σκωτία: Πλήρης οδηγός της Κωνσταντίνας Κουτσαγγέλη, βασισμένο στο πρωτότυπο άρθρο της Γεωργίας Μυστριώτη. Τα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα της Αγγλίας και της Σκωτίας, αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για σπουδές στο εξωτερικό. Εν τούτοις, τα σχετικά υψηλά δίδακτρα και η χαρακτηριστική απουσία τους από τα προγράμματα Erasmus+ δημιουργούν την ανάγκη ενημέρωσης, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν εκεί να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, τόσο από την ΕΕ όσο και από τον εθνικό δημόσιο τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη»— που παρουσιάστηκε σήμερα θα κινητοποιήσει δημόσιες επενδύσεις και θα βοηθήσει να αποδεσμευτούν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως του InvestEU, που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ.

Τι είναι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και πώς υπολογίζεται;

Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020
Κατά μέσο όρο, οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά 16% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών ανά ώρα εργασίας. Ανακαλύψτε ποιες είναι οι αιτίες πίσω από αυτό το χάσμα πώς υπολογίζεται. Παρότι η αρχή της "ίσης αμοιβής για ίση εργασία" θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957, με τη Συνθήκη τη Ρώμης, το ...

Αντιτρομοκρατική δράση: Η ΕΕ ανανέωσε τον κατάλογο προσώπων και οργανώσεων που υπόκειται σε κυρώσεις

Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020
Το Συμβούλιο ανανέωσε σήμερα τον λεγόμενο ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών, που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται σε δέσμευση των κεφαλαίων και των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν στην ΕΕ. Απαγορεύεται επίσης στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ να τους παρέχουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους. Η εξουσία κατάρτισης ενωσιακού καταλόγου και επιβολής σχετικών περιοριστικών μέτρων ανατέθηκε στο Συμβούλιο με την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου.

Ο αγώνας της ΕΕ κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020
Την άνοιξη του 2017, η ΕΕ καθόρισε το επόμενο τετραετές σχέδιο για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Το σχέδιο αυτό, γνωστό ως «κύκλος πολιτικής της ΕΕ», θα διαρκέσει έως το 2021. Ο κύκλος πολιτικής είναι μια πολυτομεακή πρωτοβουλία της ΕΕ που έχει ως στόχο να θέτει τις αρμόδιες αρχές ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες. Στο πλαίσιο του κύκλου, ο οποίος εφαρμόζεται υπό την καθοδήγηση των κρατών μελών, συνεργάζονται στενά πολλοί φορείς, όπως: -υπηρεσίες ...

Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται νέους κανόνες προκειμένου να στηρίξει τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που επιδιώκει είναι η ανακατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών προς βιώσιμες επενδύσεις. Η εξασφάλιση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια με βάση τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και την ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν σήμερα πολλές και ποικίλες μεθόδους για ...

Ο κ. Charles Michel για το Ιράκ, τη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020
«Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ όλες τις επαφές σε επίπεδο ΕΕ και πέραν αυτής, ώστε να πειστούν τα μέρη να απόσχουν από οποιεσδήποτε μη αναστρέψιμες ενέργειες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel μετά τη συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Antonio Guterres. Ο Πρόεδρος κ. Michel συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης κ. al-Sarraj στις 8 Ιανουαρίου και θα συναντηθεί με ηγέτες από την Τουρκία και την Αίγυπτο στις 11 Ιανουαρίου για να συζητήσουν την κατάσταση στην περιοχή. Στις 8 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος κ. Charles Michel, μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Josep Borrell, συναντήθηκαν με τον κ. Fayez al-Sarraj, Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας του κράτους της Λιβύης, μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

Σελίδα 70 απο 340« Πρώτη...102030...6869707172...8090100...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.