NEA

Ανάκτηση 414 εκατ. Ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε χθες την ανάκτηση, στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ συνολικού ύψους 414 εκατ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τυπικά, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 393 εκατ. ευρώ.

Νέα εφαρμογή για πρόσβαση στο EU Newsroom από το iPhone, iPad ή iPod σας

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2013
Η Υπηρεσία Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει την εφαρμογή EU Newsroom για iPhone, iPad και iPod touch.

Youth4Europe : Ανοιχτή πρόσκληση σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών από το χώρο της νεολαίας

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2013
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς  Οργανώσεις  Κοινωνίας Πολιτών που αφορούν Νέους για την εθελοντική πλαισίωση και υποστήριξη των δράσεων της σε όλη την επικράτεια, κυρίως στο πλαίσιο του εορτασμού του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών-2013».

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της ενημερωτικής εκστρατείας του ευρωπαϊκού αριθμού επειγόντων «112 SOS»

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος, 2013
Ενημέρωση 18/02/2013: Λόγω της αυριανής απεργίας των ΜΜΕ, η Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της ενημερωτικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού αριθμού επειγόντων "112", μετατίθεται για την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών καταφέρνει να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος, 2013
Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας Right2Water ανακοίνωσαν ότι έχουν συγκεντρώσει πλέον πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές: έτσι η πρωτοβουλία Right2Water θα μπορούσε να είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατορθώνει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πιστεύουν ότι "το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα" και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους."

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος, 2013
Γενικός στόχος των προτάσεων της Επιτροπής για μια σύγχρονη και απλούστερη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι να καταστεί η αλιεία βιώσιμη από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. Με τη νέα πολιτική τα ιχθυαποθέματα θα επανέλθουν σε βιώσιμα επίπεδα, μέσω του τερματισμού της υπεραλίευσης και του καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Μακροπρόθεσμα, η νέα πολιτική θα εξασφαλίσει στους πολίτες της ΕΕ μια σταθερή, ασφαλή και υγιεινή πηγή τροφίμων. Παράλληλα, η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην εκ νέου οικονομική άνθηση του αλιευτικού κλάδου, στην απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για θέσεις εργασίας και για ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές.

Πρόταση της Επιτροπής για απαγόρευση του αμφεταμινοειδούς ναρκωτικού 4-MA σε όλη την Ευρώπη

Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες την πανενωσιακή απαγόρευση της συνθετικής ουσίας 4-MA, η οποία έχει παρόμοια φυσική δράση με τις αμφεταμίνες. Ζήτησε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να βάλουν φραγμό στην ελεύθερη εξάπλωση του ναρκωτικού σε όλη την Ευρώπη, υπάγοντάς το σε ελεγκτικά μέτρα. Η ουσία 4-μεθυλαμφεταμίνη ή 4-MA έχει ήδη κηρυχθεί παράνομη σε 10 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο) και, μόνο την περίοδο 2010-2012, συσχετίστηκε με 21 θανάτους σε τέσσερις χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για δράση στις εταιρείες στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για να κλείσει το χάσμα σε ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος, 2013
Στην Ευρώπη υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι και 700 000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ και η  ανταγωνιστικότητα του τομέα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Ο αριθμός των ψηφιακών θέσεων εργασίας αυξάνεται – κατά 3% ετησίως κατά τη διάρκεια της κρίσης – αλλά ο αριθμός των νέων πτυχιούχων ΤΠΕ και άλλων ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ συρρικνώνεται. Οι νέοι έχουν ανάγκη από δράση και όχι από λόγια, και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη χρειάζονται τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλιώς θα μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους αλλού.

Ενεργοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Ευρώπης για να επανέλθει η ανάπτυξη

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος, 2013
Για να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες. Με 4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, οι νέες επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι εκείνες που δημιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες σχέδιο δράσης με σκοπό να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες και να αλλάξει ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία στην Ευρώπη. Το σχέδιο υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκειμένου να διαμορφωθούν νέες γενιές επιχειρηματιών και περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες και οι άνεργοι. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην ΕΕ αφήνει αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ενέργειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, όπως φιλόδοξα μέτρα για να διευκολυνθεί η δημιουργία εταιρειών καινοτομίας και νέων επιχειρήσεων, να γίνονται πιο επιτυχημένες μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες μετά από πτώχευση.

Τα κύρια συμπεράσματα της επισκόπησης για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος, 2013
Έπειτα από πέντε χρόνια οικονομικής κρίσης και την ύφεση του 2012, η ανεργία σημειώνει νέα υψηλά ποσοστά, τα οποία είχαμε να δούμε επί είκοσι σχεδόν χρόνια, τα οικογενειακά εισοδήματα έχουν μειωθεί και ο κίνδυνος της φτώχειας ή του αποκλεισμού αυξάνεται, ειδικά στα κράτη-μέλη της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με την επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2012. Ο αντίκτυπος της κρίσης στην κοινωνική κατάσταση είναι πλέον ακόμη πιο άμεσος, αφού οι βασικές προστατευτικές επιδράσεις των χαμηλότερων φορολογικών εσόδων και των υψηλότερων επιπέδων δαπάνης για κοινωνικά επιδόματα (των λεγόμενων «αυτόματων σταθεροποιητών») έχουν αποδυναμωθεί. Αναδεικνύεται ένας νέος διαχωρισμός ανάμεσα σε χώρες που δείχνουν εγκλωβισμένες σε μια καθοδική πορεία, με μειούμενη παραγωγή, ταχέως αυξανόμενη ανεργία και φθίνοντα διαθέσιμα εισοδήματα, και σε χώρες που έως σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη ή, τουλάχιστον, σχετική ανθεκτικότητα. Οι χώρες αυτές διαθέτουν αγορές εργασίας που λειτουργούν καλύτερα και συστήματα πρόνοιας που είναι πιο εύρωστα.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.