Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Επιλογή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2021
Οι αιτήσεις είναι πλέον ανοιχτές για τη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ESA για το 2021, ενώ ενθαρρύνονται υποψήφιοι όλων των φύλων να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου ESA Careers έως τις 28 Μαΐου 2021: jobs.esa.int Πέραν της πρόσληψης νέων μελών στο σώμα αστροναυτών μας, η ESA εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για κάλυψη θέσης σχετικά με τη μελέτη δυνατότητας υλοποίησης «Parastronaut», για επιλογή αστροναυτών οι οποίοι διαβιούν με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί παγκόσμια πρώτη στην προσπάθεια να αρχίσουν να εξαλείφονται τα εμπόδια για τα άτομα που διαβιούν με σωματικές αναπηρίες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ως επαγγελματίες σε μια διαστημική αποστολή.

Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS)

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2021
Η Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή της Γερμανίας χορηγεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου περίπου 120 υποτροφίες για νέους πτυχιούχους απόφοιτους πανεπιστημίων από 50 κράτη. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις. Η προεπιλογή γίνεται από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν το φθινόπωρο/χειμώνα για μία προσωπική συνέντευξη. Μία επιτροπή της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής προβαίνει στην τελική επιλογή με βάση τα γλωσσικά, επαγγελματικά, κοινωνικά και διαπολιτισμικά προσόντα των υποψηφίων.

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency- EMA)

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίων, στη έδρα του Οργανισμού, στο Άμστερνταμ. Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους ασκούμενους τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 10 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα 1.361,17 € για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης και ταξιδιωτική συνεισφορά ...

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ σπάνια, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σας δίνει  την ευκαιρία να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας,  να αποκτήσετε μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της ΕΚΤ ...

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα εννιάμηνης πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου. Οι υποψήφιοι πρέπει : -να είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υποψηφίων προς ένταξη χωρών -να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο ευρωπαϊκό όργανο ή οργανισμό -να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και να είναι κάτοχοι πτυχίου -να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, εκ των ...

Ελληνικά Πετρέλαια: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά

Τετάρτη, 5 Μάιος, 2021
Λίγα λόγια για τα Ελληνικά Πετρέλαια H εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Επιπλέον, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία και δραστηριοποιείται στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στόχος της εταιρείας ...

Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Τετάρτη, 5 Μάιος, 2021
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) προσφέρει θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για περίοδο δέκα μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2021. Στόχοι της πρακτικής άσκησης: -Να κατανοήσουν οι ασκούμενοι τους στόχους και τις δραστηριότητες του Οργανισμού -Να παρέχει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση της εργασιακής καθημερινότητας στα Τμήματα του FRA. -Να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια ...

YOUTH FOR FUTURE – JÖNKÖPING,ΣΟΥΗΔΙΑ

Πέμπτη, 29 Απρίλιος, 2021
Νέο πρόγραμμα European Solidarity Corps ! Τύπος: εθελοντικό πρόγραμμα Πού; Jönköping,Σουηδία Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών Πότε; 1/9/2021 για 1 χρόνο Τίτλος προγράμματος: Youth for Future Προθεσμία: 5/5/2021 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε δράσεις σχετικά με την δημοκρατία.

CONNECTING EUROPEAN VOLUNTEERS – ΙΤΑΛΙΑ

Πέμπτη, 29 Απρίλιος, 2021
Νέο πρόγραμμα European Solidarity Corps ! Τύπος: εθελοντικό πρόγραμμα Πού; Pavia, Ιταλία Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών Πότε; 2 Ιουνίου-31 Ιουλίου 2021  (59 ημέρες) Τίτλος προγράμματος: Connecting European Volunteers Προθεσμία: 30/4/2021

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο NATO!

Τρίτη, 27 Απρίλιος, 2021
Τα Κεντρικά Γραφεία του ΝΑΤΟ  διοργανώνουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με στόχο να παρέχουν σε μικρό αριθμό ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.