Οδηγός Επαγγελμάτων: Τουριστικές Σπουδές

Παρασκευή, 11 Μάρτιος, 2022 | NEAΕκπαίδευση

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τομείς της χώρας. Η επιλογή κάποιου να ακολουθήσει τα τουριστικά επαγγέλματα μπορεί να επιτευχθεί, είτε μέσω πανεπιστημιακών σπουδών με απαραίτητη διάρκεια σπουδών τα 4 έτη, είτε μέσω ειδικών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 2 ετών. Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών είναι ο εφοδιασμός του εκπαιδευόμενου με την απαραίτητη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία για την είσοδο του στην μετέπειτα αγορά εργασίας.

Τουριστικές Σπουδές: Ελληνικά Τμήματα

Αναφορικά τα τμήματα στην Ελλάδα, καθώς και η βάση εισαγωγής τους για το 2021, είναι τα εξής:

-Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (13.885)

-Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (8.608)

-Το Τμήμα Τουρισμού του Ιόνιου Πανεπιστημίου (8.480)

-Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (10.000)

-Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (9.056)

-Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (8.294)

-Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης-Α.Σ.Τ.Ε.Κ. (9.955)

-Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου-Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (9.721)

Δεξιότητες Αποφοίτων

Οι τουριστικές σπουδές έχουν ως στόχο την εκμάθηση και την εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων γύρω από τον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι αναπτύσσουν γνώσεις σχετικές με την τουριστική βιομηχανία και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Ακόμη, βελτιώνουν τις οργανωτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσα από την επαφή με τον πελάτη.

Τουριστικές Σπουδές: Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο κλάδος των τουριστικών σπουδών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Χαρακτηριστικά επαγγέλματα που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει με την απόφαση του να σπουδάσει τουριστικά είναι αυτά του στελέχους τουρισμού, του ταξιδιωτικού πράκτορα, του εκπροσώπου διακοπών ή τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Πέρα από αυτά όμως ένας απόφοιτος μπορεί να διοχετεύσει τις γνώσεις και δουλεύοντας σε επιβατικά πλοία, σε κέντρα ψυχαγωγίας, σε καζίνο ή στον εφοδιασμό και την εστίαση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ τουρισμού.

Χρήσιμα Tips για ενδιαφερόμενους

Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού καλούνται να διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση πληροφορικής, η οργάνωση, οι επικοινωνιακές ικανότητες και οι δημόσιες σχέσεις θα αποτελέσουν τα εφόδια που θα κάνουν κάποιο να ξεχωρίσει στην εργασία του. Εκτός, όμως από τις παραπάνω ικανότητες το χαμόγελο, η ευγένεια και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τους συνοδεύουν στην επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πηγή: citycampus.gr

Photo by Siora Photography on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.