Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών ( CoR)

Δευτέρα, 14 Μάρτιος, 2022 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

 Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ,παρέχει ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε νέους πολίτες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επίσημο υποψήφιο κράτος για ένταξη ,προσφέροντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκό φορέα. 

Διατίθενται τρεις τύποι πρακτικής άσκησης : τυπική πρακτική άσκηση, βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση για κυβερνητικά στελέχη.

 

Τυπική πρακτική άσκηση:

Προσφέρει στους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου περιορισμένο αριθμό πεντάμηνων θητειών πρακτικής άσκησης. Οι εκπαιδευτικοί περίοδοι περιλαμβάνουν την εργασία σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής των Περιφερειών και διαρκούν από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουλίου (Εαρινή πρακτική άσκηση) ή από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου (Φθινοπωρινή πρακτική άσκηση).

Βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές επισκέψεις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών  προσφέρει επίσης βραχυπρόθεσμες επισκέψεις μελέτης από τις υπηρεσίες της σε άτομα των οποίων οι επαγγελματικές, ακαδημαϊκές ή ερευνητικές δραστηριότητες υποδεικνύουν ότι θα εξοικειωθούν με τις πρακτικές εργασίες και τις πολιτικές της επιτροπής.

Πρακτική άσκηση για κυβερνητικά στελέχη: 

Επίσης, προσφέρει  περιόδους πρακτικής άσκησης σε προσωπικό εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής δημόσιας αρχής κράτους μέλους της ΕΕ ή επίσημης υποψήφιας χώρας για ένταξη, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένοι σε κυβερνητικό πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά και μια συνοδευτική επιστολή  που να αναφέρει το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών που προτιμούν ,στη διεύθυνση [email protected] .

Προθεσμία: 31 Μαρτίου Μαρτίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .

Πηγή και φωτογραφία: programmes.eurodesk.eu 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.