RSS | ΕΛΙΑΜΕΠ | F.A.Q
100 εκατ. Ευρώ και 5 νέα βραβεία για την επιτάχυνση της καινοτομίας από το Horizon2020
Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα λεπτομερώς τη νέα πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την καθιέρωση πέντε βραβείων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020», για το οποίο θα διατεθούν 80 δισ. ευρώ.

Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία της Ευρώπης, προσφέροντας επιχορηγήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε έξυπνες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Τα βραβεία προσφέρουν αμοιβή για τεχνολογικές ανακαλύψεις υψηλής κοινωνικής σημασίας. Οι πρωτοβουλίες τονίζουν την εντατική προσπάθεια στήριξης της καινοτομίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο του πρώτου, διετούς διάρκειας προγράμματος εργασιών του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης τη διάθεση 7 δισ. ευρώ για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά τη διάρκεια του 2015 και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων (MEMO/14/492).

Η επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, δήλωσε σχετικά: «Η ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων 2020″ ήταν τεράστια, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 17.000 προτάσεις. Με εντυπωσίασε η μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος που έδειξε η βιομηχανία, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα δίνουμε το σύνθημα της εκκίνησης για τις προσκλήσεις του 2015 και είμαι πεπεισμένη ότι θα υπάρξει εξίσου μεγάλη ζήτηση. Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» και τα νέα βραβεία θα προσφέρουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε φορείς καινοτομίας από ολόκληρη την Ευρώπη. Με τα μέτρα αυτά συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και δημιουργούμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.»

Η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2015. Μέσω της δράσης αυτής θα παρέχεται στήριξη σε μικρές κοινοπραξίες τριών έως πέντε οργανισμών με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε πολλά υποσχόμενες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Γίνονται δεκτές ιδέες σε κάθε πεδίο της τεχνολογίας ή των εφαρμογών της και από κάθε νομική οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Οι διαγωνισμοί για τα πέντε βραβεία καινοτομίας θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015. Τα βραβεία, αξίας 6 εκατ. ευρώ το 2015, καλύπτουν τρία διαφορετικά θεματικά πεδία έρευνας: την υγεία («Βραβείο περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών», «Βραβείο σαρωτή τροφίμων»), το περιβάλλον («Βραβείο περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης») και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών («Βραβείο συλλογικής χρήσης του ραδιοφάσματος», «Βραβείο οπτικής μετάδοσης»). Περισσότερα ..»

 
8/11/2014, Αθήνα: Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων
Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 2014

Το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνουν συνέδριο για «Το μέλλον των Γλωσσικών Επαγγελμάτων» το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στον Πειραιά. Με το συνέδριο επιδιώκεται να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι από όλες τις κατηγορίες των γλωσσικών επαγγελμάτων (μεταφραστές, ερευνητές υπολογιστικής γλωσσολογίας, κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι μεταφραστικών εργαλείων, καθηγητές ξένων γλωσσών, μετάφρασης, ...

European energy – Consumers’ Rights
Δευτέρα, 30 Ιουνίου, 2014

Πέρα από τα γενικά δικαιώματα των καταναλωτών που εγγυάται το ευρωπαϊκό δίκαιο, από την απελευθέρωση της αγοράς παροχής ενέργειας και μετά η ΕΕ έχει καθορίσει και μια σειρά από δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ ως καταναλωτές ενέργειας. Στόχος τους είναι, μεταξύ άλλων, να σας βοηθήσουν να πετύχετε μια καλύτερη συμφωνία και να παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε την κατανάλωση ενέργειάς σας. Στο φυλλάδιο αυτό θα ενημερωθείτε για όλα αυτά ...