RSS | ΕΛΙΑΜΕΠ | F.A.Q
Έναρξη των εργασιών για την εκδήλωση OPEN DAYS 2015
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2015

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυναν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στην εκδήλωση Open Days 2015. Οι ενδιαφερόμενοι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες από ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 27 Μαρτίου αίτηση δια της ηλεκτρονικής οδού προκειμένου να συμμετάσχουν επισήμως ως εταίροι στην ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στις 12-15 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εταίρων ξεκίνησε επισήμως κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση για την 13η εκδήλωση OPEN DAYS: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Η συνεδρίαση άρχισε με μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οργάνων που διοργανώνουν την εκδήλωση — Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (ΓΔ REGIO) — και περιφερειακά γραφεία, ενώσεις και άλλοι θεσμικοί εταίροι της ΕΕ.

Θέματα για το 2015

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕτΠ, Jiří buriánek, και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ REGIO, Walter Deffaa, εξέτασαν από κοινού τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την έκδοση 2014 και τις προοπτικές για το 2015. Υπό τον τίτλο «Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης: Εταίροι στην τόνωση των επενδύσεων και της ανάπτυξης», η εκδήλωση OPEN DAYS 2015 θα εστιαστεί σε τρεις θεματικές προτεραιότητες:

«Εκσυγχρονισμός της Ευρώπης»: Οι περιφέρειες στην ενεργειακή Ένωση και η ενιαία ψηφιακή αγορά. Με βάση την εμπειρία από το παρελθόν, αυτό το επιμέρους θέμα προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα νέα προγράμματα και έργα μπορούν να συμβάλουν ώστε να κατακτήσει η ΕΕ την πρώτη θέση στον κόσμο όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, και να δημιουργήσει μια δυναμική κοινωνία βασισμένη στη γνώση.

«Περιφέρειες ανοικτές στην επιχειρηματικότητα»: ανάπτυξη των ΜμΕ, καινοτομία και δημιουργία απασχόλησης. Πάνω από το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι ΜμΕ. Εξασφαλίζουν τις δύο στις τρεις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Τα νέα προγράμματα της ΕΕ (2014-2020) μπορούν να αξιοποιήσουν τη σημαντική πείρα που έχει συγκεντρωθεί σε ό,τι αφορά την προώθηση των ΜμΕ στις περιφέρειες, συμπεριλαμβανόμενων των διασυνδέσεων με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και του τρόπου με τον οποίο οι περιφέρειες μπορούν να αναπτύξουν περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις.

«Τόποι και χώροι»: Αστική και αγροτική ανάπτυξη, αστική-αγροτική ενσωμάτωση . Αυτό το επιμέρους θέμα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα περιφερειακά και αστικά προγράμματα της ΕΕ μπορούν να προωθήσουν την πιο ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, τον τρόπο προώθησης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών και τον περιορισμό της εγκατάλειψης της υπαίθρου από τον πληθυσμό της. Επίσης, θα εξεταστεί η ιδιαίτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες πόλεις και η μεθοριακή αγροτική ενδοχώρα.

Στο πλαίσιο αυτών των τριών επιμέρους θεμάτων, οι εταίροι καλούνται να εξετάσουν τις προκλήσεις και τις λύσεις που αφορούν θέματα διαχείρισης και εφαρμογής, καθώς και τη διασυνοριακή, διαπεριφερειακή ή διεθνική διάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα UNIVERSITIES4EU-U4EU
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2015

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και  Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί Λύκεια να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information Projects” με τίτλο “Universities4EU”  με ακαδημαϊκή συντονίστρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Το πρόγραμμα Universities4EU θέτει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ...

Πρόοδος ως προς την επίτευξη των οικονομικών κριτηρίων για προσχώρηση στην ΕΕ: οι αξιολογήσεις της Επιτροπής για το 2014
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 2014

Η παρούσα δημοσίευση συγκεντρώνει τα οικονομικά κεφάλαια που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις υποψήφιες ή εν δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες για το 2014 (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Κοσοβο). Οι Εκθέσεις Προόδου υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Οκτωβρίου 2014. Η δημοσίευση διατίθεται στα Αγγλικά και συνοδεύεται και από μια περίληψη για ...