• Η Πρωτοβουλία Science4Refugees

  Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2015

  s4rΑπό τις αρχές του 2015, περισσότεροι από 500.000 πρόσφυγες έχουν φτάσει στην ΕΕ. Εκτός από την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων, όπως η διαμονή και η διατροφή, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη κατάσταση τους, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προκειμένου να βρουν απασχόληση.

  Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβουλία Science4Refugees για να βοηθήσει τους επιστήμονες και τους ερευνητές πρόσφυγες να βρουν κατάλληλες θέσεις εργασίας προκειμένου, αφενός να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής τους και αφετέρου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες και η εμπειρία τους στο ερευνητικό σύστημα της Ευρώπης.

 • Προκήρυξη 2 υποτροφιών σε φοιτητές για συμμετοχή στο EUropa.S. 2016

  Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2016

  To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο EUropa.S. 2016, τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα. Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος, για 7η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά, στις 22 – 25 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. με την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ αποκορύφωμα της διοργάνωσής του αποτελεί η υποστήριξη στη δράση του Επιτρόπου για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, κου. Tibor Navracsics.

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση: Εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, την Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, 2016

prosfygiko_krisi_minΣήμερα η Επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις προόδου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ιταλία, την Ελλάδα και κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2015 περιελάμβανε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή καθόρισε δράσεις προτεραιότητας άμεσης εφαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης. Σήμερα, αξιολογείται η σημειωθείσα πρόοδος όσον αφορά το σύστημα των κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspot) στην Ιταλία και την Ελλάδα και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στη δήλωση που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο των ηγετών για τη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, τον Οκτώβριο του 2015.

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά: συμβάσεις, ψηφιακό περιεχόμενο και αγαθά

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, 2016

 

Cordis: η υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, 2016

rp-embodied-energy_0To Cordis, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα, έχει δημοσιεύσει μία σειρά από «πακέτα αποτελεσμάτων». Αυτή η νέα, πολύγλωσση υπηρεσία προστιθέμενης αξίας συγκεντρώνει θεματικές συλλογές των αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων έρευνας για εξειδικευμένο κοινό.

Έξι «ολοκληρωμένα έργα» που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος LIFE

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, 2016

liffeeeΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση 63,8 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά εισήχθησαν για να εφαρμόσουν τη περιβαλλοντική νομοθεσία σε ευρύτερη κλίμακα και να ενισχύσουν τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης για τα σχέδια που αναπτύσσονται σε περιφερειακό, δια-περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Διαγωνισμός ΙΤ4 GOV

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου, 2016

indexΣε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στον 1o Διαγωνισμό «ΙΤ 4 Gov» που διοργανώνεται με στόχο να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Την διοργάνωση έχουν αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.