Η Επιτροπή δημοσιεύει μια εργαλειοθήκη για τη στήριξη της κοινωνικής στέγασης στα κράτη μέλη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος, 2024 | NEA

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε μια εργαλειοθήκη, η οποία θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση της ΕΕ για επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση και σε συνοδευτικές υπηρεσίες. Η οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπής στέγαση έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη και στη συμμετοχή των πολιτών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, πολλοί πολίτες της ΕΕ δυσκολεύονται να βρουν κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγη. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 ως το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές αγοράς των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 47,9% και οι τιμές των ενοικίων κατά 22,8%. Το 2022, σχεδόν ο ένας στους δέκα Ευρωπαίους ζούσε σε ένα νοικοκυριό που δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του στη στέγαση.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει 20 παραδείγματα που δείχνουν πώς τα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε επαρκή στέγαση στην Ευρώπη. Μέσω του ΜΑΑ, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι 15 δισ. ευρώ θα συμβάλουν στην κοινωνική στέγαση και σε άλλες κοινωνικές υποδομές.

Η εργαλειοθήκη παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για τον σκοπό αυτό και παρέχει καθοδήγηση για το πώς τα ταμεία της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικές επενδύσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, με στόχο την παροχή κοινωνικής στέγασης και συναφών υπηρεσιών.

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε σχετικά: «Πολλοί πολίτες σε όλη την Ευρώπη δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη. Το κόστος των ενυπόθηκων δανείων και των ενοικίων επιβαρύνει σημαντικά πολλά νοικοκυριά, ιδίως στις αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι έξωσης, αποκλεισμού από τη στέγαση και φτώχειας. Ελπίζω η εργαλειοθήκη αυτή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις πολιτικές και τις επενδύσεις που χρειάζονται ώστε να επιτύχουν πραγματικές αλλαγές για τους πολίτες. Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει όλες τις δράσεις που οδηγούν σε πιο προσιτή στέγαση στην Ευρώπη.»

Η εργαλειοθήκη για την κοινωνική στέγαση υποστηρίζει την αρχή 19 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία ορίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε καλής ποιότητας κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια για όσους έχουν ανάγκη, καθώς και την αρχή 14, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική πρόσβαση όσων δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Πηγήgreece.representation.ec.europa.eu

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.