Η Επιτροπή χρηματοδοτεί καινοτόμες ιδέες για τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και την παροχή βοήθειας στους πολίτες προκειμένου να βρουν δουλειά

Παρασκευή, 19 Απρίλιος, 2024 | NEA

Σήμερα, η Επιτροπή προκήρυξε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 23 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν νέους τρόπους αντιμετώπισης της μακροχρόνιας ανεργίας και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επίτευξη αυτού του σκοπού ανακοινώθηκε στο πρόσφατο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων στην ΕΕ.

Μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κοινωνική Καινοτομία+» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), η Επιτροπή αποσκοπεί στην αξιοποίηση παλαιότερων ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών και στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Οι οργανώσεις αυτές δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και επανεπενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις πρωτοβουλίες τους. Έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να στηρίζουν όσους και όσες βιώνουν απομόνωση και φτώχεια λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας.

Οι οργανώσεις έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ιστοτόπου της πρόσκλησης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Η μακροχρόνια ανεργία έχει καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία και, κυρίως, για όσους και όσες τη βιώνουν. Πρόκειται για σπατάλη ταλέντων και παραγωγικότητας. Τη σπατάλη αυτή, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να την ανεχτεί άλλο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι τοπικές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατό να προσφέρουμε μια νέα ευκαιρία στους ανθρώπους που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να καταπολεμά τη μακροχρόνια ανεργία και να στηρίζει μέτρα για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας.»

Σήμερα το απόγευμα, η Επιτροπή θα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών για να εξεταστεί το πώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Βάσκο Άλβες Κορδέιρο και ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ, μαζί με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και άλλους ομιλητές υψηλού επιπέδου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκειά της θα παρέχεται διερμηνεία στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Πηγή: greece.representation.ec.europa.eu

Photo by The New York Public Library on Unsplash

 

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.