NEA

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα: μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και προστασία των οικοσυστημάτων για μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Η δέσμη αυτή αυτή περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: Μία ανακοίνωση για την ενεργειακή μετάβαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ· ένα σχέδιο δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για μια βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία· μία ...

Ολοκληρώνεται το ρωσικά ορυκτά καύσιμα για την απεξάρτηση των κρατών μελών από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Ολοκληρώνεται ένα έργο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης(TSI) της Επιτροπής, το οποίο στήριξε τις προσπάθειες 17 κράτη μελών να απεξαρτηθούν σταδιακά από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζεται στο σχέδιο REPowerEU.

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση δύο γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών ως τροφίμων και ζωοτροφών

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή ενέκρινε μια γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη και ανανέωσε την έγκριση μιας γενετικώς τροποποιημένης σόγιας για χρήση ως τροφίμων και ζωοτροφών. Η έγκριση της Επιτροπής αφορά μόνο τη χρήση τους ως τροφίμων και ζωοτροφών και δεν επιτρέπει την καλλιέργειά τους στην ΕΕ. Αυτές οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν υποβληθεί σε μια ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία ελέγχου που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

NextGenerationEU: Οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΕ προχωρούν ικανοποιητικά

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη εξαμηνιαία έκθεσή της  σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης του χρέους για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων δανειοληψίας και δανειοδότησης της ΕΕ. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022 και περιλαμβάνει λεπτομερή βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, όπως τα συνολικά κεφάλαια που συγκέντρωσε η Επιτροπή για το πρόγραμμα (171 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 50 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022) και τα συνολικά κονδύλια που έχει εκταμιεύσει στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (138,7 δισ. ευρώ), αλλά και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ (23,9 δισ. ευρώ). Η έκθεση εξηγεί επίσης πώς η διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης, η οποία αναπτύχθηκε για το NextGenerationEU, θα επεκταθεί στο εξής στο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ (ΜΧΣ+) για την Ουκρανία.

NextGenEU:2 χρόνια μετά την έγκρισή του, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό μοχλό του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε  ανακοίνωση για τον εορτασμό της δεύτερης επετείου της δημιουργίας του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού μέσου που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU ύψους 800 δισ. ευρώ για την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα πρωτοβουλία για μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες στην Ευρώπη».

Ευρωβαρόμετρο: Οι πολίτες της ΕΕ παραμένουν σθεναρά υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ της επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-polites-tis-ee-paramenoyn-sthenara-yper-tis-oykranias-kai-yper-tis-epiteyxis-2023-02-23_elΗ τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, σχεδόν ένα έτος μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δείχνει συνεχή ισχυρή αλληλεγγύη των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία και τη στήριξή τους στις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη στήριξη της χώρας και του λαού της.

Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ: Έγκριση του REPowerEU από το Συμβούλιο

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/02/21/eu-recovery-plan-council-adopts-repowereu/Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα επίσημα τροποποιητικό κανονισμό με σκοπό να συμπεριληφθούν κεφάλαια για το REPowerEU στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μέσω της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της και του τερματισμού της εξάρτησής της από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Πρόκειται για το τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης.

Η ΕΕ στην Εκπαίδευση: Πλήρης Οδηγός! Φεβρουάριος 2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023
Τα παιδιά μας είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση! Αλλά, πως μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν για αυτή; Σε αυτό το άρθρο, το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής, συγκέντρωσε και θα συγκεντρώσει διαδικτυακό υλικό, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωση για την παιδεία και τη νεολαία! Εδώ, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα βρουν υποστηρικτικό υλικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους, να βρουν ευκαιρίες και ...

Η «Ομάδα Ευρώπη» δεσμεύεται να επενδύσει 313 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης και για να μην μείνει κανένα παιδί στο περιθώριο

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως «Ομάδα Ευρώπη», δεσμεύτηκαν σήμερα να επενδύσουν 313 εκατ. ευρώ στο ταμείο «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει», το παγκόσμιο ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παροχή άμεσης και μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής στήριξης σε ευάλωτα παιδιά που βιώνουν καταστάσεις κρίσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεισφορά που έχει γίνει μέχρι σήμερα προς το εν λόγω ταμείο. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η πρωτοβουλία «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει» καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για τα πλέον περιθωριοποιημένα παιδιά, ενώ επιδιώκουν να καταστήσουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών δράσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.