Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τρίτη, 27 Απρίλιος, 2021
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο του. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως πέντε μήνες. Αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων, η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι αμειβόμενη (1 350 ευρώ μηνιαίως) ή μη. Οι υποψήφιοι πρέπει: -να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό· -να είναι ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης NATO

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
photo by Marjan BlanΗ Έδρα του ΝΑΤΟ οργανώνει ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με στόχο να παρέχει σε ένα μικρό αριθμό τρεχόντων ή πρόσφατων φοιτητών την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το Διεθνές Προσωπικό στα Κεντρικά Γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τι προσφέρει το ΝΑΤΟ -Οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από την απασχόληση στον διεθνή οργανισμό εκ των έσω, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους. -Οι συμμετέχοντες προσφέρονται στα Τμήματα του ΝΑΤΟ.   Κριτήρια Συμμετοχής -Ηλικία: Οι συμμετέχοντες θα ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης UNICEF

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
photo by Nate Greno Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης UNICEF προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία στην αποστολή του Οργανισμού. Η UNICEF είναι ενεργή σε διάφορους λειτουργικούς τομείς που σχετίζονται με την αποστολή της, οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρείς βασικούς πυλώνες: Πρόγραμμα και Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις και Λειτουργίες. Διαβάστε περισσότερο σχετικά με αυτούς τους τομείς εδώ. Κριτήρια Συμμετοχής Για να συμμετέχουν οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι εγγεγραμμένοι σε ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021
photo by John Schnobrich Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη δίνει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την προοπτική της απασχόλησης και απολαμβάνουν μια διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης. Ο ΟΑΣΕ προσφέρει ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων για εκπαιδευόμενους που πληρούν τις απαιτήσεις των τρεχουσών αναγκών και εγκαταστάσεων των διαφόρων τμημάτων. Η εκπαίδευση συνήθως διαρκεί ανάμεσα σε δυο και έξι μήνες και πραγματοποιείται στην διάρκεια όλου του χρόνου. Η πρακτική άσκηση του ΟΑΣΕ δεν περιλαμβάνει μισθό. Ωστόσο, περιορισμένος αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι δεν είναι πολίτες του κράτους που έχουν τοποθετηθεί από τον Οργανισμό μπορεί να δικαιούνται μερική αποζημίωση σχετικά με τα έξοδα διαβίωσης.

Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τρίτη, 13 Απρίλιος, 2021
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στα γραφεία των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου πραγματοποιείται, κυρίως, στις Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στον Νομικό Σύμβουλο επί διοικητικών υποθέσεων, στη Γραμματεία του Γενικού ...

Πρακτική Άσκηση στην Παγκόσμια Τράπεζα

Τετάρτη, 17 Μάρτιος, 2021
photo by Annie Spratt Η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε νέους που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρία για σπουδές και εργασία καθώς και εμπειρία στην πράξη. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  της Παγκόσμιας Τράπεζας προσφέρει σε πτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους καθώς και την εργασιακή τους εμπειρία σε ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης UNICEF

Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος, 2021
photo by Deva DarshanΤο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης UNICEF προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία στο έργο του Οργανισμού. Η UNICEF είναι ενεργή σε πληθώρα λειτουργικών τομέων που σχετίζονται με την εντολή του, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριους πυλώνες: Πρόγραμμα και Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις και Επιχειρήσεις. Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους τομείς εδώ. Η Πρακτική προσφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες και την πληρότητα των γραφείων να ...

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος, 2021
photo by loly galinaΚάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφέρει ένα περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων πρακτικών μέγιστης διάρκειας 5 μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στην Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας. Υπάρχουν δυο περίοδοι πρακτικής άσκησης: -από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου (οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο).   -από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για την πρακτική άσκηση ...

Πρακτική Άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021

Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος, 2021
photo by Christian LueΚάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ προσφέρει τρεις τύπους πρακτικής άσκησης: αμειβόμενη, μη αμειβόμενη και πρακτική άσκηση που απευθύνεται σε εθνικούς υπαλλήλους. Οι εκπαιδευόμενοι σε ένα τμήμα και θα εργαστούν ως μέλη της ομάδας που έχουν ανατεθεί. Οι δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνουν την συμμετοχή σε συναντήσεις, σύνταξη πρακτικών και διεξαγωγή προπαρασκευαστικών εργασιών ή έρευνας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Ετήσια η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ προσφέρει 100 θέσεις πρακτικής άσκησης αμειβόμενες διάρκειας 5 μηνών.

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Mika BaumeisterΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, ανθρώπινων πόρων, μετάφραση κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ σπανιότερα, τέτοιες ευκαιρίες μπορεί να απευθύνονται σε φοιτητές που βρίσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απασχοληθούν, να κάνουν πρακτική και να αποκτήσουν εμπειρία στους τομείς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.