Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JRC)

Τρίτη, 8 Ιούνιος, 2021
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρέχει ανεξάρτητες ανεξάρτητες επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές στους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εργασιακή εμπειρία και να εφαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών λαμβάνουν χώρα στις εξής πόλεις: ...

Πρακτική Άσκηση στον Ψηφιακό Τομέα

Δευτέρα, 24 Μάιος, 2021
photo by Priscilla Du PreezΗ πρωτοβουλία για πρακτική άσκηση στον Ψηφιακό Τομέα παρέχει διασυνοριακή ανώτατη εκπαίδευση σε φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 και υλοποιείται μέσω του Erasmus+ με στόχο να δοθεί σε φοιτητές όλων των κλάδων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακή εμπειρία σε τομείς που απαιτούνται από την αγορά.   Ποιος μπορεί να συμμετέχει: -Φοιτητές από πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+. Καθώς και σε χώρες ή ...

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 2021

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
photo by Charles DeluvioΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει καλοκαιρινή απασχόληση σε φοιτητές και προγράμματα πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισορροπημένη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης: Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια από ένα έως και πέντε μήνες μετά από την ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, ο ...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τρίτη, 18 Μάιος, 2021
photo by Devin AveryΟ Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει πρακτική άσκηση με αμοιβή για μια περίοδο δέκα μηνών, η οποία ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου του 2021. Η πρακτική άσκηση έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόμενους επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση της συνεργασίας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα των στόχων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και να εφαρμόσει την μάθηση του στην πράξη. Κριτήρια Επιλογής:

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency- EMA)

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίων, στη έδρα του Οργανισμού, στο Άμστερνταμ. Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους ασκούμενους τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 10 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα 1.361,17 € για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης και ταξιδιωτική συνεισφορά ...

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ σπάνια, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σας δίνει  την ευκαιρία να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας,  να αποκτήσετε μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της ΕΚΤ ...

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP

Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη παρέχει τη δυνατότητα εννιάμηνης πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου. Οι υποψήφιοι πρέπει : -να είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υποψηφίων προς ένταξη χωρών -να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο ευρωπαϊκό όργανο ή οργανισμό -να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και να είναι κάτοχοι πτυχίου -να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, εκ των ...

Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Τετάρτη, 5 Μάιος, 2021
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) προσφέρει θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για περίοδο δέκα μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2021. Στόχοι της πρακτικής άσκησης: -Να κατανοήσουν οι ασκούμενοι τους στόχους και τις δραστηριότητες του Οργανισμού -Να παρέχει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση της εργασιακής καθημερινότητας στα Τμήματα του FRA. -Να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια ...

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο NATO!

Τρίτη, 27 Απρίλιος, 2021
Τα Κεντρικά Γραφεία του ΝΑΤΟ  διοργανώνουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με στόχο να παρέχουν σε μικρό αριθμό ...

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τρίτη, 27 Απρίλιος, 2021
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο του. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως πέντε μήνες. Αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων, η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι αμειβόμενη (1 350 ευρώ μηνιαίως) ή μη. Οι υποψήφιοι πρέπει: -να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό· -να είναι ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.