Εκπαίδευση

MOOC – Digital Youth Work

Πέμπτη, 16 Ιούνιος, 2022
Από τις 20 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου, το MOOC Course (ανοιχτά εργαστήρια δραστηριοτήτων, καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων) στοχεύει στη διάδοση των διαδικτυακών του δραστηριοτήτων στο ευρύτερο κοινό με την παροχχή ευκαιρίων εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα προωθεί και παροτρύνει την διασύνδεση οργανισμών με αντικείμενο την επαγγελματική κατάρτιση των νέων στο digital πεδίο.

MOOC – European Solidarity Corps

Πέμπτη, 16 Ιούνιος, 2022
Με διάρκεια από τις 30 Μαϊου εως και 31 Αυγούστου 2022, το MOOC (εργαστήρια δραστηριοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων) θα παρέχει όλες τις απαραίτητα πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα European Solidarity Corps. Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και δωρεάν για όλους όσοι ενδιαφέρονται για το European Solidarity Corps και θα επικέντρωσει σε: -Πρακτικά παραδείγματα - Συμβουλές για να ξεκινήσετε το δικό σας project - Ευκαιρίες χρηματοδότητσης και εθελοντισμού - Ευκαιρίες συνεργασίας Μπορείτει να ...

IED Master Υποτροφίες 2022/23

Τετάρτη, 11 Μάιος, 2022
Το Istituto Europeo di Design (IED) προκήρυξε πρόσκληση για 40 υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και 32 θέσεις Master για Master Courses 2022/2023 στο Design, Fashion, Visual Arts, Communication and Management που πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, Βαρκελώνη , Φλωρεντία, Μαδρίτη, Ρώμη, Τορίνο, Κόμο. Επιλεξιμότητα: Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους διεθνείς φοιτητές ηλικίας άνω των 18 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης, που κατέχουν πτυχίο Bachelor ή ισοδύναμο προσόν ή έχουν εργασιακή εμπειρία στον σχετικό τομέα. Οι απόφοιτοι είναι επιλέξιμοι, εφόσον αποκτήσουν το ακαδημαϊκό δίπλωμα εντός 30 ημερών πριν από τη συζήτηση της Διατριβής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Solidarity Project 2022

Τετάρτη, 11 Μάιος, 2022
Το Solidarity Project είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους για μια περίοδο από 2 έως 12 μήνες. Δίνει σε μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη αναλαμβάνοντας την ευθύνη και δεσμευόμενοι να φέρουν θετικές αλλαγές στην τοπική τους κοινότητα, αν και ορισμένοι από αυτούς μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν περιφερειακά ή ακόμα και εθνικά ζητήματα. Τα έργα αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές και θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Ταξιδιωτικές επιχορηγήσεις του Ιδρύματος Zis

Τετάρτη, 11 Μάιος, 2022
Το Ίδρυμα Zis προσκαλεί νέους όλων των εθνικοτήτων μεταξύ 16 και 20 ετών να έχουν την ευκαιρία να λάβουν επιχορήγηση 700 ευρώ για ένα αυτοοργανωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι σε μια ξένη χώρα.

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νέων – Επιχορηγήσεις

Τρίτη, 10 Μάιος, 2022
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) είναι ένα ταμείο που ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες νεολαίας. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων στην Ευρώπη παρέχοντας οικονομική υποστήριξη σε δραστηριότητες για τη νεολαία. Αφορά δραστηριότητες, που εξυπηρετούν την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας σε πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης.

Θερινό Πανεπιστήμιο AEGEE

Τρίτη, 10 Μάιος, 2022
Η AEGEE - Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Φοιτητών) είναι μια φοιτητική ένωση. Προωθεί την ιδέα μιας ενοποιημένης Ευρώπης, της διασυνοριακής συνεργασίας, της επικοινωνίας, της ένταξης μεταξύ των μαθητών και προσπαθεί να δημιουργήσει μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία του αύριο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DEMOCRACY RELOADING

Δευτέρα, 18 Απρίλιος, 2022
5 Μαΐου και 9 Ιουνίου 2022/ Διαδικτυακά σεμινάρια, Βέλγιο Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα παρουσιάσουν την ηλεκτρονική εργαλειοθήκη Democracy Reloading (ένα εργαλείο εκμάθησης) για το προσωπικό των δήμων.

Πρόγραμμα Youth4Regions

Δευτέρα, 18 Απρίλιος, 2022
Το Youth4Regions είναι ένα πρόγραμμα της Κομισιόν, με στόχο να βοηθήσει φοιτητές δημοσιογραφίας και νεαρούς δημοσιογράφους να ανακαλύψουν τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή τους.  

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος, 2022
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο ειδικεύσεις:   α) «Σχολική Ψυχολογία» και  β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα».  Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατό είκοσι πιστωτικές μονάδες οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Οι πιστωτικές μονάδες προέρχονται από το πρόγραμμα μαθημάτων, την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα αποτελείται από παραδόσεις, διαλέξεις, ...

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.