Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ’, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2023-2024 την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School – EPAS).

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται εθελοντικά από Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Λυκείου.

Οι κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διεύρυνση της συνείδησης των μαθητών/τριών για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους ως πολιτών/τριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2023-2024

Το Πρόγραμμα διαθέτει 110 θέσεις για σχολεία για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Τα σχολεία που έχουν επιτυχώς συμπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα για λιγότερο από τρία χρόνια, έχουν εξασφαλισμένη θέση στο Πρόγραμμα, αν επιθυμούν. Οι υπόλοιπες θέσεις προορίζονται για νέα σχολεία.

Παρά ταύτα, ακόμα και τα επιλεγέντα σχολεία πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους.

Τα σχολεία που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα για τρία συνεχόμενα χρόνια δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Ωστόσο, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για συμμετοχή από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή από τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Η υποβολή αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 (09:00) και λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 (12:00).

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο κατάλογος των σχολείων που θα γίνουν αρχικά αποδεκτά στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια, τα σχολεία αυτά θα λάβουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της συμμετοχής τους.

Έως τις 10 Οκτωβρίου 2023 (12:00), τα σχολεία πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρασχεθεί.

Τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μαθητριών και μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει να κοινοποιηθούν μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, μαζί με τις φόρμες συγκατάθεσης για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση τους στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τη σχολική χρονιά 2023-2024, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά σχολείο είναι δύο (2), ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι έξι (6). Για τους μαθητές, ο ελάχιστος αριθμός είναι έξι (6), ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι δώδεκα (12). Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από αυτούς τους κανόνες.

Η διαδικασία συμμετοχής ολοκληρώνεται μόνο μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων εντός των οριζόμενων χρονικών περιθωρίων.

Επιμορφωτικές ημερίδες

Μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2023 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες των επιμορφωτικών ημερίδων των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ειδικά webinars τα οποία θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες θα μπορούν να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και τις απαιτούμενες δράσεις.

Πηγή: europarl.europa.eu
Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.