Θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

21Internship, Representation to the EU

DEKRA, Brussels, Belgium

ACEA – European Automobile Manufacturers Association

Brussels, Belgium